Copy
Head Lääne-Harju Koostöökogu liikmed ja uudiskirja tellijad! 

Aasta lõpp on päädinud mitme huvitava arenguga Loode-Eesti piirkonna turismiarenduses.

Valmis mobiilpositsioneerimise meetodil tehtud Lääne-Harjumaa külastatavuse uuring 2016. aasta kohta

Uuringust selgus, et 2016. aasta nelja kuu (jaanuar, aprill, juuli, oktoober) jooksul külastas piirkonda (Keila, Padise, Vasalemma, Nissi ja Kernu vallad, Keila ja Paldiski linnad) 121492 inimest, enim külastajaid peatus Kernu (30% kogu piirkonna külastajatest) ja Keila vallas (20%).

Piirkonna väliskülastajatest 51% tulevad Soomest, järgnevad Läti (10%), Saksamaa (9%), Leedu ja Rootsi (5%) külastajad. Ka siseturistidest püüdsid 2016. aastal suurema osa Keila (23%) ja Kernu (22%) vallad. Siseturistidest tuleb piirkonda lõviosa (33%) Tallinnast, palju on ka piirkonnasisest liikumist ja külastusi teistest Harjumaa valdadest - Harku, Saue, Rae, Viimsi.

Andmed näitavad, et Lääne-Harjumaa külastatavus on tugevalt hooajaline, juuli külastatavus ületab jaanuari oma mitmekordselt. Samuti on iseloomulik, et lõviosa külastustest on lühikesed ehk ühepäevakülastused. Uuringu teostajad arvavad, et piirkonnas on tugev potentsiaal turismi edendada - olemas on mitmeid turismiobjekte ning ka potentsiaalne külastajaskond. Senisest enam tasub mõelda võimalustele, kuidas läbisõitjaid n-ö kinni püüda ning teede ääres paiknevate turismiobektide ning ka kaugemal asuvate teenustepakkujateni suunata. Kultuuri- ja sündmusturism võib leevendada piirkonna turismi hooajalist iseloomu. Samuti tasub tähelepanu pöörata hooajavälise aktiivturismi (nt uisutamine, talvised rabamatkad jpm) ja toiduturismi arendamisele. Turismi edendamiseks Lääne-Harjumaal on vaja tõhustada piirkonnasisest koostööd.

Rohkem infot uuringu tulemuste kohta

5. detsembril toimus Kernu mõisas Loode-Eesti kui turismisihtkoha arendamise arutelu

Arutelul võeti kokku senitehtud plaanid ja testiti uusi ideid. Asjaolu, et piirkonna ettevõtjad ja omavalitsuste esindajad teemast huvituvad, kinnitab suur osalejate arv, kokku 63 inimest.

Arutelupäeval rääkisid turismiettevõtjad oma soovidest: tahetakse teada, millised ettevõtjad piirkonnas tegutsevad, milliseid tooteid ja teenuseid nad pakuvad, millal keegi üritusi korraldab, omavahel suhelda, üksteisel külas käia. Sealjuures ei ole huvi ainult konkurendi uudishimu - korraldasime küsitluse, millest selgus, et meie turismiettevõtjatel on valmisolek oma klientidele lähedalasuvaid teisi ettevõtteid, matkaradasid ja vaatamisväärsusi soovitada ning nii mõnigi juba teeb seda.

Ettevõtjad rääkisid ka oma ootustest Loode-Eesti turunduse eestvedajatele ja piirkonna omavalitsustele. Ettevõtjad ootavad, et oleks olemas katusorganisatsioon, mis tegeleks piirkonna tervikliku turundamisega sihtrühmadele, hoolitseks piirkonna mainekujunduse eest ning teeks tööd selle nimel, et tulevikus jõuaks Loode-Eestisse rohkem turismigruppe nii Eestist, lähiriikidest kui ka Tallinna sadamasse randuvatelt kruiisilaevadelt. Lõpetuseks leidsid turismiettevõtjad, et turismi arengu seisukohast on oluline ka see, et infrastruktuur oleks korras.

Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundamine on nüüd jõudsamalt Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa koostöös ette võetud. Kernus peetud arutelud andsid sisendit Loode-Eesti turundusplaanile, mis valmib detsembri lõpuks.

Rohkem infot arutelu kohta ja ürituse fotogalerii

Mõnusat jõuluootust ja head lugemist!

Ede Teinbas
Meetmejuht
+372 58 085 407
ede@vomentaga.ee
Lääne-Harju Koostöökogu Facebook
Lääne-Harju Koostöökogu veebileht
Autoriõigus © 2017 Lääne-Harju Koostöökogu