Copy
Head Lääne-Harju koostöökogu liikmed ja uudiskirja tellijad!

Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa soovivad Sulle edukat uut aastat. Lõppenud 2017. aastast võtame kaasa Loode-Eesti turismi turundusplaani aastateks 2018-2020.

VALMINUD ON LOODE-EESTI TURISMI TURUNDUSPLAAN AASTATEKS 2018–2020

Loode-Eesti ühisturunduse projekti raames valmis aasta lõpus “Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018–2020”, mida hakatakse ellu viima kolme Loode-Eestis tegutseva LEADER tegevusgrupi (Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa) ühise koostööprojektiga. Koostööprojekti tegevused algavad pärast tegevusgruppide üldkoosolekute poolt projekti kinnitamist.

Loode-Eesti ühisturunduse projekti raames valminud dokument “Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018–2020” koosneb:

1.           Loode-Eesti turismi korraldamise tegevusplaanist, mis teeb ettepanekuid piirkonna turismiasjaliste võrgustiku aktiveerimiseks ja selle juhtimiseks 

2.           Loode-Eesti turundusplaanist, mis pakub tegevusi piirkonna kui turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna turundamiseks

3.           Loode-Eesti kui turismisihtkoha analüüsist 

4.           Lisadesse on paigutatud veel täiendavat infot pakkuvaid materjale

Turundusplaan on koostatud töövahendiks eelkõige tegevusgruppidele Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundustegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks. Plaani elluviimisesse on oodatud kaasa lööma ka piirkonna turismiasjalised, kellel on võimalik konkreetseteks tegevusteks taotleda rahastust LEADER tegevusgruppide taotlusmeetmetest. Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas avaneb kohaturundusmeede (meede 3 Loode-Eesti) 2018. a sügisel, 1.-8. oktoobril kl 17.00.

Projekti käigus on plaanis välja töötada koostöömudel ja äriplaan, et tegevused jätkuksid ka pärast toetusperioodi lõppu – alates aastast 2021.

Turundusplaani täistekst

2017 sügisel toimusid turismiettevõtjate koolitused ja kohtumised 

Loode-Eesti turismiettevõtjad on möödunud aastal mitmeid kordi koos käinud. Toimusid koolitused üldisematel teemadel nagu turundus ja tootearendus, aga ka väga praktilistel teemadel nagu veebiturundus, fotod, sotsiaalmeedia. Kasulikuks hinnati ka VisitEstonia veebikeskkonna infopäeva ja Loode-Eesti turismi arendamise arutelu. Kes osaleda ei saanud, saab tutvuda koolituste ja kohtumiste materjalidega siin:

4. oktoober 2017 Anu-Mall Naaritsa turunduskoolitus 
 
19. oktoober 2017 VisitEstonia/PuhkaEestis kasutajate infopäev
 
27. oktoober 2017 Markko Karu tootearenduskoolitus
 
1. ja 7. november 2017 Olev Mihkelmaa fotokoolitus ning Marko Saue sisuloome ja veebiturunduse koolitus
 
5. detsember 2017 Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundamise arutelu  


Koolitusi ja kohtumisi korraldasid Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa, korraldamist toetas LEADER programm.

Koolituste fotogalerii ja materjalid

Lisainfo:

Ede Teinbas
Meetmejuht
+372 58 085 407
ede@vomentaga.ee
Lääne-Harju Koostöökogu Facebook
Lääne-Harju Koostöökogu veebileht
Autoriõigus © 2018 Lääne-Harju Koostöökogu