Copy

Taaltip

Nummer 1 - 2017

Hoe kort is een korte zin?

Veel lezers hebben moeite met lange zinnen. Dus als je een tekst eenvoudig wilt houden, gebruik je korte zinnen. Maar hoe kort is kort? Een vuistregel is een zinslengte van 10‑15 woorden. Nog beter is het om korte zinnen af te wisselen met langere: dan krijg je een tekst die lekker leest.

Hier volgen 5 tips om je zinnen kort te houden: 

Tip 1: Stop maximaal één boodschap in een zin.
Een zin met meer boodschappen is al gauw onbegrijpelijk.
 
Tip 2: Vervang komma’s door punten.
Staat er halverwege de zin een komma? Dan kun je de zin vaak opsplitsen. Voorbeeld:
          Hoewel provincies de kwaliteit van het zwemwater in de zomermaanden eens in de 14 dagen testen, kampen veel zwemmers met darmproblemen na een middag zwemmen.
In twee korte zinnen:
          In de zomermaanden testen provincies eens in de 14 dagen de kwaliteit van het zwemwater. Toch kampen veel zwemmers met darmproblemen na een middag zwemmen.
 
Tip 3: Vervang een zin met ‘als… dan…’ door een vraag en antwoord.
Bijvoorbeeld: Als er iets in uw situatie verandert, dan kunt u…  
Maak hiervan: Verandert er iets in uw situatie? Dan kunt u…
 
Tip 4: Gebruik opsommingen.
Soms kun je zinnen inkorten door informatie puntsgewijs op te sommen. Opsommingen zorgen voor overzicht en maken de informatie makkelijker te onthouden. Maar pas op: maak de onderdelen van je opsomming niet te lang.
 
Tip 5: Schrap overbodige woorden.
We gebruiken vaak veel meer woorden dan nodig. Lees daarom je tekst nog een keer over, liefst een paar dagen later. Kijk of je woorden kunt weglaten en de zin bondiger kunt formuleren. Deze vetgedrukte woorden kun je bijvoorbeeld gerust schrappen:
          De deelnemers wisselen ervaringen met elkaar uit.
          Het ingestelde onderzoek…
          Het beoogde doel…
En deze zin kan bondiger:
          De tarieven kunnen landelijk gezien als laag worden beschouwd.
Maak daarvan: Landelijk gezien zijn de tarieven laag.
Als je deze vijf tips toepast,
zul je merken dat je tekst makkelijker leest.
En dat je lezers je beter begrijpen. 

Wil je nog beter worden in het schrijven van eenvoudige teksten?
Kom dan naar mijn training.
Meld je hier aan voor de training Eenvoudige Teksten
Copyright © 2017 Taalpraktijk Mieke Prins, alle rechten voorbehouden.

Wil je deze mail niet meer ontvangen?
Je kunt hier uitschrijven.

Taalprakrijk Mieke Prins
Pijlkruid 7
2831 VN Gouderak
06 38 32 28 24
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Taalpraktijk Mieke Prins · Pijlkruid 7 · Gouderak, Zh 2831 VN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp