Copy
Kesäkuu 2019
Hei,
vielä tervehdys järjestöyhteistyöstä ennen kesälomalle siirtymistä.
Uutiskirjeeseen olen taas koonnut monenlaista ajankohtaista asiaa ja tilaisuutta, josta voisi olla hyötyä ja apua yhdistyksenne toiminnassa. Lisäksi eri seutujen uutiskirjeiden yhteisenä kesäkuun teemana on osallisuus, jonka puitteissa Riihimäen järjestökoordinaattori Suvi Silvola on koonnut tekstin ja pääsette tutustumaan Riihimäen kaupungin osallisuusohjelmaan.
Näillä sanoin oikein rentouttavaa ja akkuja lataavaa kesää sekä lämmin kiitos kuluneesta! Lomailen viikot 28-31, joten seuraava uutiskirje tulee sitten 15.8.2019.
Heli
Ajankohtaiset järjestöyhteistyöstä
Tapahtumat ja toiminnat meidanhame.fi palvelun kautta Kumppanuustalon sivulle
Kumppanuustalon nettisivuja on uudistettu vuoden 2019 aikana. Nyt sivuille on lisätty myös tapahtumille ja ryhmämuotoiselle toiminnalle omat alasivut. Sinne ovat tervetulleita kaikki sellainen toiminta, joka tapahtuu Hämeenlinnan Kumppanuustalolla.
Tapahtumien ja ryhmätoiminnan lisääminen tapahtuu meidanhame.fi -sivuston kautta. Kun lisäät oman tapahtumasi tai toiminnan sivustolle ja lisäät asiasana/toiminnan aihe kohtaan sanan: "hämeenlinnankumppanuustalo", se nousee automaattisesti myös Kumppanuustalon sivulle. Eli yhdellä ilmoituksella saat toimintasi näkymään sekä meidanhame.fi-sivuston ja Kumppanuustalon tapahtumakalenterissa.
Lue tarkemmin käyttöohjeesta
meidanhame.fi palvelun kautta tapahtumat myös Tavastia Eventsiin ja sitä hyödyntäville sivustoille 
Jatkossa meidanhame.fi -palveluun ilmoitetut tapahtumat nousevat näkyviin myös Tavastia Eventsin sivulle ja sen tapahtumatietokantaa hyödyntäville muille sivustoille (kuten Hämeenlinnan kaupungin nettisivujen tapahtumakalenteri). Jotta meidanhame.fi -palveluun ilmoitettu tapahtuma näkyy myös Tavastia Eventsissä pitää huolehtia, että kaikki tarpeelliset tietokentät on täytetty ja tapahtumapaikan osoite on kirjoitettu oikeassa muodossa. Ilmoittamalla tapahtuman meidanhame.fi -palveluun, saat sen näkyviin useammille sivustoille! Ohjeet lisätään meidanhame.fi -sivustolle piakkoin. Lisätietoa Tavastia Eventsistä voi lukea tästä
Tapahtumien ilmoittamisen ohje (tulossa pian)
Mukaan Taiteiden yön - tapahtumaan?
Tuttuun tapaan Hämeenlinnan Kumppanuustalo toimii yhtenä Taiteiden yön tapahtumapaikkana pe 30.8.2019  ja järjestämme silloin mukavaa ohjelmaa ja tekemistä kaikenikäisille yhteistyössä eri yhdistysten ja toimijoiden kanssa.
Kiinnostaisiko tulla mukaan toteuttajaporukkaamme?  Tarjoamme mm. maksuttomat tilat ja huolehdimme ohjelman tiedottamisesta. Jos kiinnostui, ole yhteydessä harjoittelija Piian: harjoittelija@hameensetlementti.fi.
Tuki- ja ohjauspisteet kaipaavat lisää vapaaehtoisia!
Yhteistyötä ja Ohjausta -hankkeen myötä Hämeen Setlementin toimintaan vakiintuneet Tuki- ja ohjauspisteet kaipaavat mukaan lisää vapaaehtoisia. Tuki- ja ohjauspisteet ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen pisteitä, joissa tarjotaan ajankohtaista tietoa alueen järjestöistä ja heidän tarjoamastaan vertaistuesta. Ne tarjoavat vapaaehtoiselle joustavan tavan tehdä vapaaehtoistoimintaa omien aikataulujen mukaan!
Pisteillä vapaaehtoinen antaa ohjausta ja neuvontaa terveyskeskuksien asiakkaille. Pisteillä on toimintaa tukemassa myös Setlementin työntekijä. Mikäli kiinnostuit, ota yhteys Eija Lähteeseen: 050 400 9092 // eija.lahde@hameensetlementti.fi
Tutustu tuki- ja ohjauspisteiden toimintaa
Syksyn aikana Pääterveysaseman tuki- ja ohjauspisteellä esittäytyy mm. Riku, Diabetesyhdistys, Kuuloyhdistys, AVH-yhdistys, Omaishoitajat, Nivelpiiri, Muistiyhdistys, Hengitys ja Syöpäyhdistys sekä ikäihmisten asiakasohjausyksikkö.  Elokuussa terveystietotuvat järjestävät ulkoilutapahtuman Ahvenistolla 22.8. klo 10-13. Lataa linkeistä esitteet, josta löytyy tarkemmat tiedot ja ajankohdat. Tervetuloa mukaan!
Terveystietotupien elokuu
Pääterveysaseman syksy
Toukokuun teema: Osallisuus
Case Riihimäen kaupunki
Riihimäen kaupunki perusti vuonna 2018 osallisuusohjelman suunnitteluryhmän, johon järjestöyhteistyö osallistui mukaan. Sen pohjalta syntyi Osallisuuspolitiikan esitys, jossa kerrotaan, miten Riihimäellä tehdään osallisuutta kumppanuuteen pohjautuen. Ohjelmassa esitellään seuraavat osallisuuden muodot: edustuksellinen, suora ja toimintaosallisuus. 
Edustuksellista osallisuutta edustavat kaupunginvaltuusto, -hallitus, lautakunnat, nuorisovaltuustot, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Järjestöpuolella uusi edustuksellisuuden muoto eli Järjestöneuvottelukunta perustettiin Kanta-Hämeeseen tänä keväänä.
 
Suoraa osallisuutta edustavat kunnissa kuntalaisaloitteet, palaute, oikaisuvaatimus ja kuuleminen. Toimintaosallisuutta taas edustavat Riihimäellä asukastilaisuudet, työpajat, verkkokyselyt, osallistuminen kaupunginsuunnitteluun, vapaaehtoistoiminta, osallistuva budjetointi, asukastoiminta ja -raadit, järjestöyhteistyö ja työryhmätyöskentely.
 
Näitä kaikkia kolmea isoa osuutta edeltää ohjeistus koulutus ja osallisuus talouden ja toiminnan suunnittelussa. Näitä seurataan, arvioidaan ja tehdään mittareita, jotta saadaan selville osallisuuden todellinen laatu. Tieto-osallisuus näkyy siinä, että viestinnässä pyritään olemaan tehokkaita ja viestimään verkossa ja somessa. Toisaalta tieto-osallisuutta edustavat myös erilaiset esityslistat ja pöytäkirjat, julkaisut ja tiedotteet. Riihimäen osallisuusohjelmaan kirjattiin toimenpide-ehdotuksiksi mm. järjestöyhteistyön kehittäminen verkostomaiseksi yhteistyöksi ja /tai kumppanuustaloksi.
 
Osallisuus on parhaillaan sitä, että asukkaat ja yhdistysten jäsenet tulevat kuulluksi ja he kokevat, että saavat vaikuttaa asioihin - tällä työsaralla meillä on vielä työtä. Osallisuus on näin ollen ihmisen kohtaamista hänen omassa elämäntilanteessaan ja arjessaan.
Lue tarkemmin ohjelmasta
Yhdistysten ja sidosryhmien ajankohtaisia asioita
Järjestöjen sote-tulevaisuus kiertue
STEA ja SOSTE järjestävät yhteistyössä Järjestö 2.0 -hankkeiden kanssa elo-syyskuussa järjestöjä ja sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksia käsittelevän kiertueen. Kiertueen tilaisuudet järjestetään kymmenellä paikkakunnalla. Merkitsethän ajankohdan jo nyt kalenteriisi. Ohjelma, tilaisuuden osoite ja ilmoittautumismahdollisuus lähetetään myöhemmin. Tilaisuuksiin kutsutaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä keskustelemaan ja saamaan ajankohtaista sote-tietoa.
Lataa ennakkokutsu tästä
Haluaisitko osallistua Linnacruisingin tekemiseen?
Kantolan tapahtumapuistossa järjestettävään Linnacruising-tapahtumaan 9.-11.8. haetaan parhaillaan talkoolaisia (18-75.v). Tehtävinä on parkkiinohjaus eli tarkoituksena on opastaa ajoneuvot oikeaan lohkoon, sekä näyttää paikka, johon pysäköidä. Tarvittaessa ohjeistaa pysäköintiä. Sekä liikenteenohjaus: tehtävänä pysäyttää muu liikenne ajoittain, cruising letkan kulkiessa ennalta sovittua reittiä pitkin. Liikenteenohjaus vaatii voimassa, olevan B-kortin ja kaikissa tehtävissä on nolla toleranssi päihteiden suhteen.
Mitä talkoolaiset sitten saavat tästä, miksi lähteä mukaan?
Ilmaisen pääsyn iltabileisiin. Tapahtumateltassa soittaa useampi bändi, tapahtuman luonteeseen sopivaa musiikkia. Tehtävän kestosta riippuen, myös lämpimän ruuan tapahtumassa. Loppu- tai alkuvuodesta kutsun kiitosbileisiin, jossa tarjolla ruokaa, juomaa, sauna sekä juttelua ja seurustelua muiden kanssa. Lisätietoa: Mäkinen Jani, Kohmo ry LinnaCruising, Liikenne@linnacruising.com tai 044-2687928.
Ilmoittautuminen mukaan talkoolaiseksi
Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla
Oikeusministeriöllä on käynnistynyt hanke: Yhteisöllinen kansalaistoiminta. Sen puitteissa voi  mm. osallistua yhdistyslakia ja sen uudistamista koskevaan kyselyyn 16.6. asti.
"Yhdistysmuotoisella ja muulla kansalaistoiminnalla on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnan ja kehityksen kannalta. Kansalaistoiminta ja siihen osallistuminen muuttaa muotoaan.
Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla hankkeen tavoitteena on selvittää ja tehdä ehdotukset kansalaistoimintaa helpottaviksi muutoksiksi yhdistyslakiin, ja muun kansalaistoiminnan yhteisömuotoisen harjoittamisen helpottamiseksi."

Mikä yhdistyksesi kokemuksesta vaatisi helpottamista? Jarruttaako jokin teidän toimintaa? Kerro siitä kyselyssä ja tuo yhdistysten ääni mukaan kehittämiseen. Vielä ehtii.
Vastaa kyselyyn yhdistyslainuudistamisesta
Tapahtumapaikkaa vailla tälle kesälle?
Hämeenlinnan kaupunki toteuttaa kokeilun, jossa yhdistyksille ja kaupunkiaktivisteille tarjotaan mahdollisuus järjestää pienimuotoisia ei-kaupallisia kulttuuritapahtumia kaupunkitilassa 25.6.-31.7. välisenä aikana. Kokeilulle osoitettu paikka on Raatihuoneenkadun osuus Kaivokadun ja Saaristenkadun välissä. Kyseessä voi olla pienimuotoinen esitys, ohikulkijoille tarjottu aktiviteetti tai yhdistyksen toiminnan esittely.
Lue tarkemmin kaupungin sivuilta
Myyjäksi tai esittelijäksi Taaran markkinoille?
Taaran markkinat järjestetään 31.8.2019 klo 14-18 Janakkalassa Laurinmäellä. Nyt voi ilmoittautua mukaan sadonkorjuutorille. Tervetulleita ovat sadonkorjuutuotteet sekä vanhan ajan henkiset tuotteet. Tapahtuman henkeen soveltuvasti vältetään muovia ja nykyajan materiaaleja myös pakkauksissa ja markkinapöydän ulkoasussa. Myös historiaa tavalla tai toisella harrastavat seurat ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa. 
Lue tarkemmin Janakkalan kunnan kotisivuilta
Hattulan kyläkierroksille mukaan
Hattulan johtoryhmä jalkautuu kylille: Hattulan kunnanjohtaja ja johtoryhmän muita jäseniä jalkautuvat hattulalaisiin kyliin kesä- ja elokuussa. Lisäksi kaikille avoimissa keskustelutilaisuuksissa tavattavissa ovat Hattulan yhdistyshankkeen sekä senioriliikunta-hankkeen koordinaattorit. Tilaisuuksissa keskustellaan mm. kyläyhdistysten toiminnasta, hyvinvointitiimien perustamisesta kylille sekä muista ajankohtaisista asioista rennosti kahvin ja taukojumpan lomassa. 
Katso kyläkierrospaikat ja päivämäärät tarkemmin tästä
Mukaan Yhdistykset yhdessä -hankkeeseen
Onko sinulla ideoita tai toiveita yhteistyön lisäämisestä muiden yhdistysten ja kunnan kanssa? Tai onko ideoita tai ehdotuksia syksyn järjestöpäivälle kuten myös muille kokoontumisille, koulutuksille ym. Hankkeen työntekijä Elina Sorvali ottaa mielellään vastaan ideoita ja yhteydenottoja:  elina.sorvali@hattula.fi, puh. 050 475 7080.  Tervetuloa mukaan!
Onko yhdistykselläsi tarvetta tiedottaa tulevasta toiminnastanne?
Seudullisen uutiskirjeeseen osana välitämme mielellään myös yhdistystoimijoiden tapahtumien tai tilaisuuksien mainoksia ja kutsuja. Valmis aineisto tai linkki nettisivulla olevaan tietoon tulee toimittaa kuun 9. päivään mennessä järjestökoordinaattorille heli.laurikainen@hameensetlementti.fi.
Katso lisää järjestöyhteistyön uutisia Kanta-Hämeen uutiskirjeestä.
Copyright © 2019 Hämeen Setlementti ry, All rights reserved.


Haluatko muuttaa uutiskirjeen tilaustasi?
Voit päivittää tilaustapasi tai lopettaa tilauksesi.

Email Marketing Powered by Mailchimp