Copy

Extra Nieuwsbrief     december 2017

 

Weert 9 december 2017
 
Geachte wijkbewoners van 'Rond de Kazerne',
 
 
In deze extra nieuwsbrief brengen wij graag 2 belangrijke zaken onder uw aandacht.

 
Het ontwerp Bestemmingsplan Kazernelaan 101
 
Tot en met 27 december 2017, ligt bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, het ontwerp bestemmingsplan ‘Kazernelaan 101’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit ter inzage. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.
Het betreft de wijziging van de bestemming 'maatschappelijk -militair' in 'maatschappelijk'. Wat dit precies inhoud kunt u lezen in de bijbehorende documenten die via onze website www.wijkraadronddekazerne.nl kunnen worden opgeroepen, zie hiervoor het bericht in de rubriek 'nieuws' (rechtsboven in het scherm).
De wijkraad zal haar zienswijze op de wijziging van het bestemmingsplan in het weekend van 16 december op onze website publiceren. Ook willen wij daarbij graag uw aan- en opmerkingen als wijkbewoner meewegen, mits vóór 21 december ontvangen via
mailto:info@wijkraadronddekazerne.nl
 

Uitnodiging voor de bijeenkomst ‘Investeer in zonnepark Weert’


De wijkraad ondersteunt initiatieven op het gebied van bevordering van de leefbaarheid, burgerparticipatie en energietransitie van harte. Daarom geven wij graag de burgercoöperatie WeertEnergie de mogelijkheid u via deze nieuwsbrief uit te nodigen voor een informatieve bijeenkomst over hoe u kunt deelnemen aan het zonnepark in de gemeente Weert op dinsdag 19 december om 20.00 uur in het clubgebouw van Hockey Vereniging Weert (HV Weert) aan Parklaan 1a in Weert.
 
"WeertEnergie gaat een zonnepark in de gemeente Weert aanleggen en wil de lokaal opgewekte energie delen met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven in de gemeente Weert. Het gaat om zo’n 5200 zonnepanelen, waarmee 300 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Het zonnepark maakt het voor iedereen mogelijk om te profiteren van lokaal opgewekte groene stroom. Ook als u geen zonnepanelen op uw woning of bedrijf kunt plaatsen, omdat het dak ongunstig ligt ten opzichte van de zon, u in een appartement woont en geen eigen dak hebt of om welke andere reden dan ook.
 
Wie nu instapt met een deelneming van 1.990 euro voor 1.000 kWh, krijgt de komende 15 jaar een vergoeding voor zijn stroomkosten en betaalt geen energiebelasting over 1.000 kWh. Tevens bent u automatisch vijftien jaar lang lid van de coöperatie WeertEnergie en kunt u meebeslissen hoe de energie wordt gebruikt. Een gemiddeld huishouden heeft ongeveer 3000-4000 kWh per jaar aan stroom nodig. Wilt u bijvoorbeeld voor 3000 kWh participeren in het zonnepark dan legt u voor driemaal 1000 kWh, eenmalig het bedrag van 5970 euro in.
Bovendien hebt u een jaarlijks rendement op uw inleg van 4,2% per jaar (ter vergelijking: de bank geeft momenteel ca. 0,25% rente op een spaarrekening)
 
Word deelnemer van het collectief zonnepark. Samen maken we het milieu schoner. Meer informatie over participeren in het zonnepark is te vinden op www.weertenergie.nl.
 
Graag van tevoren aanmelden voor de bijeenkomst op 19 december om 20.00 uur in het clubgebouw van Hockey Vereniging Weert (HV Weert), aan Parklaan 1a in Weert, door een mailtje te sturen naar info@weertenergie.nl. "

 
 
 
Het bestuur van de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne wenst u prettige Feestdagen en een voorspoedig 2018
 
Medio januari verschijnt de volgende nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond het groen- en bosbeheer in onze wijk, de rioleringsproblematiek en de aanstaande algemene wijkschouw.  
 

Wijkraad Rond de Kazerne
Postadres: Ambachtenhof 19, 6006 LX  Weert
info@wijkraadronddekazerne.nl

uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp