Copy
Wijkraad Rond de Kazerne

Nieuwsbrief nr.2    augustus 2017

Beste wijkbewoners,
 
terwijl de zomervakantie bijna voorbij is, staan er weer diverse activiteiten in onze wijk op stapel.
 

Stadsdeelvisie Weert-Zuid

In het najaar van 2016 is de stadsdeelvisie Weert Zuid vastgesteld. Daar is een uitvoeringsprogramma van afgeleid n.a.v. inspreekavonden voor wijkbewoners. Dit uitvoeringsprogramma kunt u lezen op onze website. De wijkraad is verzocht voor eind augustus hierop te reageren. Laat ook uw mening horen via de stamtafel Project Weert-West op onze website.


Schouw 4 percelen Bosvisie op 14 oktober

De constructieve samenwerking met de Gemeente, Stichting Groen Weert en betrokken bewoners aangaande het groen- en bosbeleid in onze wijk krijgt een vervolg. Op zaterdag 14 oktober zal vanaf 09.00 uur een zogenaamde schouw met alle betrokkenen plaatsvinden om af te stemmen welk groen gerooid gaat worden en welke andere maatregelen nodig zijn om de bosperceeltjes weer levensbestendig te maken. Vooruitlopend daarop zullen Ernest de Kuijper en Jos Cox - onze Commissie Groen -  in gesprek gaan met alle betrokken bewoners om  meningen en oplossingen te inventariseren. Op onze website is een kaart met daarop de betreffende percelen te raadplegen. 
Wegafsluitingen t.g.v.  Boels Ladies Tour op 1 september

Op vrijdag 1 september is Weert etappeplaats van de Boels Ladies Tour: dé internationale wielerwedstrijd voor vrouwen door Nederland. Daardoor zijn een aantal wegen gedurende de aankomst en etapperondes van ca. 15.45 - 17.00 u. afgesloten, ook in onze wijk. Een kaartje van de betreffende wegen en hoe de wijk bereikbaar is vindt u onder de nieuwsitems op onze website.


Verder kunt u op onze website www.wijkraadronddekazerne.nl de laatste nieuwtjes vinden over:

- de nieuwe locatie van het spandoek 'de scholen zijn weer begonnen';

- de vorderingen rond het in kaart brengen van de wateroverlastgebieden in Weert, waaronder het bungalowpark;

- de editie 'Nieuwkomers Special' van het Weerter Magazine: geheel gewijd aan de vluchtelingen in Weert.

Hebt u zelf nieuws dat u graag met uw wijkbewoners wilt delen? Stuur een email naar info@wijkraadronddekazerne.nl

 
LEES MEER
Wijkraad Rond de Kazerne
Postadres: Ambachtenhof 19, 6006 LX  Weert
info@wijkraadronddekazerne.nl

uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp