Copy
Impressies van het #SDGCafe van 20 juni, bij de Sea Sights Summit in Scheveningen
Thema: (Zilte)landbouw van de SDG's met impact

Deze keer waren we te gast bij de Sea Sights Summit, een initiatief van de gemeente Den Haag in samenwerking met advies –en communicatiebureau Schuttelaar & Partners. Een spectaculaire omgeving, te midden van de Tall Ships die afgemeerd lagen aan de binnenhaven bij het Zuiderstrandtheater.

Voedsel, energie en natuur strijden zowel op land als op zee om een plekje. Duurzaamheid staat voorop en dat betekent keuzes maken, die een grote impact hebben op onze productie- en levenswijzen. Deze uitdaging was de kern van de Sea Sight Summit en vele van de cafébezoekers waren dan ook al eerder gekomen om voorafgaand aan het #SDGCafé deel te nemen aan een van de interessante workshops. Ontmoetingen en gesprekken, onder andere in de beroemde SDG bus van Hans van Meggelen.

Binnen al die levendigheid start om 14.00 uur het vertrouwde #SDGCafé. Thea Fierens, heet iedereen welkom namens de kerngroep van het #SDGCafe met Lieneke Hoeksema, Gerrit van Doorn en zijn opvolger Casper Zulim de Swarte, Jos Walenkamp en Estelle Cool.

Waar staan we met de SDG's?

Na kennismaking starten we het café met een update en niet de minste update, want het betreft de jaarlijkse “Monitor Brede Welvaart en SDG’s” door het Centraal Bureau van de Statistieken (CBS). Lieneke Hoeksema, tevens lid van de kerngroep van het Café, leidt ons door de resultaten en trends. De presentatie sturen we separaat mee met deze verslaglegging, want voor jullie SDG werk, is deze inzichtelijke studie een goede hulp. Een enkel kernpunt uit de presentatie: de groeiers en dalers van het afgelopen jaar:

Groeiers:
SDG7 betalbare en duurzame energie (70%)
SDG6 schoon water en sanitair (67%)
SDG2 geen honger (62%).

Dalers:
SDG15 leven op het land (50%)
SDG16 vrede, justitie en sterke publieke instituties: instituties (38%)
SDG11 duurzame steden en gemeenschappen: wonen (36%).

Klik hier om de cijfers nog eens door te kunnen lezen.

Building Change wordt vertegenwoordigd door Gertjan Agterhof met zijn presentatie over de SDG Toets, het Integraal Afwegingskader (IAK), dat begin van dit jaar is gelanceerd om SDGproof beleid te bevorderen. Een adequate aanvulling op de zojuist gepresenteerde Monitor. In dit afwegingskader wordt extra aandacht besteed aan de effecten die de SDG programma’s hebben op ontwikkelingslanden en op gender. In het #SDGCafé is meermalen het belang de SDG’s ook te monitoren op de effecten voor ontwikkelingslanden ter sprake geweest en met deze toets is dat nu werkelijkheid geworden. Dank je wel Gertjan voor alle inzet om dit te verwezenlijken en dank voor deze inbreng.

Hier is alle informatie over het gebruik van de toets te vinden.

(Zilte)landbouw en de impact op de SDG's
En dan nu tijd en aandacht voor het thema, zilte landbouw. Aan het woord is John van Leeuwen, directeur van Seaweed Harvest Holland. Een “zeeboer” met een passie en een oplossing: zilte teelt. En zilte teelt, het telen van zeewier, is overal mogelijk waar zee is. Maar wat is zeewier eigenlijk? Zeewier is de grootste bron van eiwit en de grootste bron van biomassa in de wereld. Het draagt bij aan vele van de SDG doelen, want zeewier is onder andere voedsel, een vleesvervanger, goed voor het zuiveren van water, goed voor de biodiversiteit, zeewier is circulair en een goede basis voor het maken van medicijnen. Kortom, een teelt voor nu en de duurzame toekomst. En Seaweed Harvest, is geen pilot of ver weg droom, maar een al werkend en goed functionerend bedrijf. Een eyeopener.

Klik hier om de presentatie van John van Leeuwen terug te lezen.

Geen café zonder pitchers, nu met o.a. Irene Visser en Max Kofi
Irene Visser is verbonden aan de start-up Proof of Impact.
Proof Impact is een marktplaats voor impact events, gerelateerd aan specifieke SDG’s waar het publiek direct een impact kan ondersteunen via een donatie of een investering. Een nieuwe eigenzinnige methodiek om een hele directe verbinding te maken tussen doel en bijdrage. En aldus een kritische benadering van de traditionele wervingsacties voor goede doelen.

Hier is de presentatie van Irene nog eens te bekijken.

En Max Kofi van Africa in Motion, een trouw #SDGCafe bezoeker, pitched ook. Hij wordt uitgedaagd om nieuwe kansen te pakken, er zijn immers Europese gelden beschikbaar en er komt wederom een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over landbouw en dan met name de versnelling die moet gaan plaatsvinden in Afrika. Kortom, grijp je kans. Africa in Motion zet zich in om de duurzame ontwikkeling mogelijk te maken en de brug te slaan tussen de oplossingen en uitdagingen. Er wordt actief ingezet om best practices uit Europa te vertalen naar de Afrikaanse realiteit en beleid. Er wordt actief ingezet om te doen, te implementeren, projecten stevig en grootschalig uit te voeren, de handelsrelaties tussen de EU en Afrika te versterken en de diaspora daar actief bij te betrekken.                      

Nog voordat de discussie zich verder ontspint over kansen en obstakels van landbouw in Afrika en de mogelijkheden voor zilte landbouw en de achterban anders organiseren, volgt nog een bijzondere pitch en wel van onze gast Michael Peter Edson. Michael is vertegenwoordiger van dit initiatief, wat bedoeld is om al die SDG activisten wereldwijd een hart onder de riem te steken. UN Live is een NGO, maar werkt met alle steun van de VN. De missie is: om mensen te verbinden met het werk en de waarden van de Verenigde Naties en een katalysator te zijn van de wereldwijde inspanningen om de SDG doelen te halen. UNLive krijgt drie podia:

  • UN Live online, een ideeën marktplaats

  • UN Live Network, een wereldwijd netwerk van organisaties, instituties, kunstinstellingen etc.

  • UN Live gebouw, wat het hoofdkantoor maar ook een museum zal herbergen.

We voelen ons allen geïnspireerd en verbonden door de bewogen pitch van Michael.    

TEDxTalks: A global museum built from the bottom up | Michael Edson.

Discussie punten zijn er en blijven er tijdens het debat wat volgt op onze uitwisselingen. Zoals de waarde van het meten en de lijstjes. Waarom zouden we wel of niet het braafste jongetje van de klas moeten zijn en wat maakt het uit? Doen is belangrijk en doelen halen. Maar toch, meten is ook weten en dat stuurt focus en legt blinde vlekken bloot. En samenwerken en elkaar ontmoeten, zoals hier en nu in het café, want dat is een basisvoorwaarde voor succes. Evenals kansen pakken. Daarom is bijvoorbeeld de focus op landbouw in Afrika zinvol en is de input zoals geleverd door John van Leeuwen van cruciaal belang. Dat zijn de initiatieven die nodig zijn en opgeschaald kunnen worden. Of bijvoorbeeld financiële support anders organiseren zoals bepleit door Irene Visser? Er wordt licht kritisch tegenaan gekeken, maar het maakt even niet uit, want de inspiratie speech van Michael, verzacht en verbindt.

Er volgt een intens gedragen advies: de SDG coördinator, c.q. ambassadeur moet een brede positie en mandaat krijgen. Niet langer de ambassadeur van Buitenlandse Zaken, maar de ambassadeur van alle ministeries, van de regering. Immers, de SDG’s raken ons allen, raken alle instellingen, alle beleidsterreinen, de huidige krappe invalshoek past daar niet bij. Aldus besloten.

We maken ons nu op voor de netwerkborrel, de gelegenheid om verdere stappen te ondernemen om met pitchers en rond thema’s partnerschappen te onderzoeken. Immers, je gaat niet weg uit het café zonder date. Het werd een essentieel uurtje, waar nieuwe afspraken werden gemaakt.
Voor de liefhebbers: het Tall Ship van de gemeente Den Haag lag al klaar om met de café gangers uit te varen. Een geweldige afsluiting van een mooi #SDGCafé. We zien jullie weer in september.

Tot slot: Dank aan Gerrit van Doorn van Schuttelaar en Partners, die wegens verhuizing afscheid nam van de kerngroep en welkom aan Casper Zulim de Swarte, die hem zal opvolgen. Dank ook aan Marjolein Hins, die eveneens afscheid nam van de kerngroep en mogelijk opgevolgd zal worden door Bart-Jan Prins.

Namens de #SDGCafe-kerngroep: 
Jos Walenkamp, Lieneke Hoeksma, Estelle Cool en Thea Fierens (coördinator)

Website
Facebook
Copyright © 2019 SDG Café, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres
SDG Café
Dobbelmanduin 5
2202 CW Noordwijk, Zuid-Holland


U kunt zich uitschrijven van deze lijst.