Copy

Impressies van het #SDGCafe van 25 oktober 2018: Het MKB & internationale SDG's.
Georganiseerd door het #SDGCafe en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In de indrukwekkende hal van RVO staan 100 stoelen en statafels opgesteld om de meer dan 100 deelnemers aan dit #SDGCafe te ontvangen. Een plezierige sfeer in het hart van dit ondernemende instituut. Het café kan beginnen.

Welkom
De deelnemers worden welkom geheten door Thea Fierens, coördinator van het #SDGCafe.
Wie en wat is dat café eigenlijk? Het café is een onafhankelijk en informeel netwerk van allen die zich inzetten voor de SDG’s. We verbinden diverse groepen, delen onze kennis, entameren onderzoek, en werken samen aan de doelen, want aan de doelen werk je niet alleen. Iedere keer staat er een actueel thema centraal en organiseren we het café met een partner die zich inzet op dat thema. Zoals nu, met RVO.nl.
Omkeren?
En dan volgt ook een woord van welkom door André van Ommeren, de nieuwe directeur hulp, bij de internationale programma’s. Hij geeft ons een kijkje achter de schermen van RVO. Kerntaak van RVO.nl is de inzet voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ondernemers kunnen er terecht met vragen over duurzaam, agrarisch, innovaties of internationaal ondernemen. En natuurlijk over de SDG’s. RVO.nl faciliteert en financiert want heeft zo’n 118 subsidieregelingen voor Nederland en de EU onder haar hoede.
Hierover gaan we verder in gesprek.

André van Ommeren is net aangetreden als nieuwe directeur en we zijn nieuwsgierig naar zijn plannen. De RVO website zoekmachine echter geeft een bijzondere antwoord als je André van Ommeren intikt en zoekt: bedoelde u omkeren?

We vatten dat op als een filosofische aanwijzing voor de veranderingsgezindheid die André hoog op de agenda heeft staan. Bijvoorbeeld stevig aan de slag met het SDGP programma, gericht op de werelddoelen en het afsluiten van partnerschappen. Of de kansen voor de start-up’s of de al iets grotere ondernemers. Maar niet alleen het specifieke SDGP programma staat bij André van Ommeren centraal, alle programma’s staan immers open voor de ondernemers die met de SDG’s aan de slag gaan. Maar toch, het blijkt dat er nog drempels zijn om bij RVO.nl binnen te lopen of een subsidie aan te vragen. De bijbehorende bureaucratie helpt daar niet bij. Er ligt inderdaad een opgave voor RVO.nl en om die drempel te slechten biedt RVO.nl ondersteuning aan en profileert RVO.nl en André van Ommeren zich steeds breder onder allerlei doelgroepen en netwerken. En daarom organiseren we nu ook samen dit café, om jonge SDG ondernemers van het café netwerk in contact te brengen met RVO.nl.

Niet alleen in Nederland biedt RVO ondersteuning, maar ook in het buitenland via de ambassades. Kortom: een breed instituut wat de nieuwe lichting SDG MKB-ers zeker nodig heeft. Nu elkaar nog vinden.

Er volgt een filmpje wat de aanpak van RVO.nl onderstreept. Drie ondernemers die hun kennis inzetten voor projecten en programma’s in ontwikkelingslanden.

De #SDGCafe bezoekers 
Wie zitten er vandaag allemaal in het café?

  • 30% is overheid - vaak vaste café bezoekers vanuit Buitenlandse Zaken, CBS of Infrastructuur & Waterstaat, maar ook lokale SDG werkers die bij gemeenten of waterschappen aan de slag zijn.
  • 30% ondernemers - een kleurrijke groep, van ICT-ers met nieuwe tools, tot landbouwprojecten in Ghana of recycling projectondernemers. Ook trouwe gast is het netwerk "Africa in Motion".
  • 15% is van een NGO, een diverse groep van veelal start-ups.
  • 15% is aanwezig vanuit kennisinstellingen. De Haagse Hogeschool is daarbij een vaste koploper.
Pitches
Ook tijdens dit #SDGCafe hebben we een aantal pitches, die we graag hier delen.

Wieteke Dupain en Mascha van der Graaff, presenteren hun plannen, het opzetten van een Global Digital network.
Zij hebben elkaar leren kennen tijdens hun studie en hebben gewerkt bij de VN, Buitenlandse Zaken, Microsoft, ING, business schools, multinationals en NGO's wereldwijd. Ook daar hebben ze een global netwerk opgezet en vanuit die ervaring willen ze nu een wereldwijd SDG network ontwikkelen. Zij zoeken partners om mee te denken over dit project.
 
Sandra de Vries - REpost Science
Deze ondernemers willen de wetenschap bij het publiek brengen door wetenschappelijke posters te recyclen tot kleding en accessoires.
Sandra is op zoek naar financiering om onderzoek verder een kickstart te geven, maar ook op zoek naar partnerschappen. Tijdens haar pitch toont Sandra prachtige recycled tassen.
"We can REmake your textile poster into a new accessory for you or others.
We stand for (1) creating new products on a sustainable way with social working places, (2) REusing materials, and (3) showing science in a different and fun way."
Cedrick Junior - Imara Vision
Cedrick Junior is verbonden aan het Africa in Motion project en is de oprichter van een nieuwe onderneming: Imara Vision. Dat bedrijf is gericht op ondersteuning van derden die in Afrika met programma’s en projecten aan de slag willen. Want hoe om te gaan met de overheid, met instituties en vaak een gebrek aan transparantie en de aanwezigheid van corruptie. En ook, hoe bouw je relaties op en sluit je effectieve partnerschappen. Imara Vision zoekt ondersteuning als jonge startup.

Africa in Motion, waar Cedric aan gelieerd is, stimuleert de economische relatie tussen Afrika en Nederland en betrekt daarbij de Afrikaanse diaspora.
Adu Agyemang - Farming Project Ghana (Africa in Motion)
Adu is eveneens een start-up ondernemer, die zich gaat richten op het opzetten en ontwikkelen van duurzame landbouwprojecten in Ghana. De plannen ontwikkelen zich en aldus zoekt Adu aansluiting bij andere initiatieven over landbouw.

Lees meer over Africa in Motion op http://www.africainmotion.nl
Joris Voorhoeve - Freshwater BV
Joris Voorhoeve, voormalig minister en wetenschapper, heeft een pitch over de startup onderneming Freshwater BV, energie zuinige waterzuiveringstechnologie.

Het project betreft kleinschalige efficiënte drinkwaterzuivering voor vluchtelingenkampen en gemarginaliseerde gemeenschappen zonder water- en electriciteitsnet. Aansluiting en ondersteuning is gewenst.
Arian Nakhaie - International sales and marketing manager, Botau.
Botau is geen start up meer, maar een wat grotere onderneming met zo’n twintig mensen in dienst. Industrie, machines, manufacturing en constructies als core business, maar duurzaam en met een grote inzet voor energie reductie. 
”Van grootschalige engineering- en bouwprojecten in Europa, China en Afrika tot projecten voor rampenbestrijding in Afrika en het Midden-Oosten en nog veel meer”
Sterre van den Boogaard - STUDIO.WHY
Studio Why zoekt uitdaging, want organisaties hebben ondernemers nodig die de uitdaging en complexiteit van de wereld durven aangaan. En daarom trainen zij talenten die helemaal gaan voor innovatie en een duurzame impact.
”We are a community of unruly young creative entrepreneurs, challenging the way organizations should be managed. Young minds with vision, young minds with passion, young minds with an entrepreneurial mindset. Not just focused on the outcome but exploring contexts, valuing the process, experimenting and daring to fail. Young Minds with courage, believing in possibilities and valuing multiple perspectives. Spirited to create sustainable economic and social systems.”
Maresa Oosterman - Charter over de SDG routekaart
Maresa introduceert de SDG routekaart, een collectieve kaart over de kansen die we zien op weg naar een wereld die wij willen. Iedereen kan hiervoor ideeën insturen en de beste kansen worden samen opgepakt. Ook tijdens het café kunnen de aanwezigen hun ideeën op de routekaart toevoegen. En dat gebeurt volop.
Robbert de Ruijter, CBS - Kerngegevens voortgang SDG’s
Het CBS meet de voortgang van de SDG’s in Nederland. In 2016 werd een nulmeting gedaan en in 2018 volgde een tweede meting. Hieruit blijkt dat Nederland het bij veel van de duurzaamheidsdoelen relatief goed doet. Vooral op het gebied van banen en economische groei, duurzame consumptie en productie en vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is de ontwikkeling positief. Er zijn echter ook aandachtspunten, met name op het gebied van milieu, klimaat, energie en gelijke kansen. Wat betreft de productie van hernieuwbare energie staan we binnen Europa onderaan. Lees meer op www.cbs.nl
Dialoog
De zaal gaat met pitchers en onderling in gesprek. Over water bijvoorbeeld, naar aanleiding van de pitch van Joris Voorhoeve. De waterschappen hebben de klimaatverandering eveneens hoog op de agenda staan met thema’s als circulaire economie en energieneutraliteit, maar de realisering is nog moeizaam. De belangrijke rol van water in het behalen van de doelen wordt echter gedeeld en sluit aan bij het vorige #SDGCafe wat water als centraal thema had. De nieuwe kansen voor Afrika worden belicht, want daar is ruimte en dus ook ruimte genoeg voor zonnepanelen, ruimte voor nieuwe energie, mogelijkheden voor de circulaire economie. En RVO.nl speelt daarbij een rol want de overheid steunt die initiatieven middels technische assistentie en door het wetgevende kader te versterken.

En het gaat over samenwerken, over partnerschappen. Ervaringen worden gedeeld over het van onderop werken als ondernemer of NGO, wel of niet gehinderd door instituties of moeizame toegang tot middelen en ondersteuning. Of de de soms overheersende noord-zuid insteek alsof de zuidelijke partners geen kennis hebben. Onze zuidelijke partners hebben juist alle kennis alleen geen middelen, geen geld. De SDG’s vragen om een wekelijke verbinding, verbindingen die een duurzame bewegingen kunnen worden.

En dat brengt ons bij een interventie van Max Kofi van Africa in Motion, die deze uitdagingen onderstreept. Nog teveel is er een scheiding tussen de de formele instituties, soms ook NGO’s of kennisinstellingen en de manier waarop jonge SDG MKB-ers werken, zich al dan niet organiseren, hun onbekendheid met regelingen of toegang daartoe en de culturele kloof die er kan zijn.

Ook de “taal” die gesproken wordt. André van Ommeren herkent en erkent deze ervaring en observatie en pakt dat onmiddellijk op als punt voor RVO.nl. Linda van Beek van MKB Nederland sluit zich hierbij aan. Aan de SDG’s wordt breed gewerkt, door bedrijven en NGO’s, door kennisinstellingen en jonge ondernemers. Die hebben allemaal een eigen cultuur, dynamiek en taal. Daar kunnen bruggen worden geslagen, een taal komen, de taal tussen het MKB en de SDG’s verdient een betere afstemming. De SDG’s zijn de rode draad, de verbindende schakel tussen ons allen. Door ontmoetingen en samenwerken creëren we wezenlijke duurzame partnerschappen.
Adviezen en afspraken
We sluiten af met twee adviezen, twee concrete afspraken:
  1. André van Ommeren roept deelnemers op om met hem in gesprek te gaan over het overbruggen van die taal, of cultuur, of bottom-up versus top-down. En er vormt zich snel een groep en een afspraak is gemaakt. Waarvoor dank.
  2. De tweede afspraak betreft het thema water. Waterschappen en Joris Voorhoeve gaan samen met deelnemers van het Water-SDGCafe uitzoeken hoe we het samenwerken aan dit thema verder kunnen versterken.
Netwerkborrel
We sluiten af en bedanken allen voor hun komst en danken RVO.nl voor haar gastvrijheid en inzet. Iedereen slaat onmiddellijk aan het netwerken, de oproepen tot samenwerking en ondersteuning zijn blijkbaar goed gehoord. En zo komt het tot veel dates en dat hoort ook bij een café. Bij dit cafe is dat een SDG date.
 
Een volgend café zal plaatsvinden in januari 2019, iedereen ontvangt daar bericht over. Volg ons op Facebook: SDG Nederland Community.
 
Tot de volgende keer.

Hartelijke groet van de #SDGCafe kerngroep,

Lieneke Hoeksema (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Jos Walenkamp (De Haagse Hogeschool)
Gerrit van Doorn (Schuttelaar & Partners)
Petra Schoof (Schuttelaar & Partners)
Estelle Cool (Schuttelaar & Partners)
Marjolein Hins (Q-Search)
Thea Fierens (#SDGCafe coördinator)
Copyright © 2019 SDG Café, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres
SDG Café
Dobbelmanduin 5
2202 CW Noordwijk, Zuid-Holland


U kunt zich uitschrijven van deze lijst.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SDG Café · Dobbelmanduin 5 · Noordwijk, Zuid-Holland 2202 CW · Netherlands