Copy


                       Nieuwsbrief


 Vrijwilligers   special
           

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Van 27 februari tot 7 maart is het in Vlaanderen 'Week van de Vrijwilliger'. Vrijwilligers nemen in organisaties allerlei taken op en zijn vaak onmisbaar.  Ook in Samen DiVers doen we veel beroep op vrijwilligers om onze projectwerking te ondersteunen. Zoals onze voorzitter Bob het verwoordt: 'vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Zonder hun inzet zou veel nooit gerealiseerd kunnen worden.'
Dit jaar kunnen we onze vrijwilligers niet bedanken via ons 'vrijwilligersetentje' maar we hebben voor hen een andere verrassing in petto.

Volg de 'Week van de vrijwilliger' op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/SamenDivers

In deze nieuwsbrief laten we drie vrijwilligers aan het woord. Ze getuigen over hun vrijwilligerswerk in SDV.
 
VRIJWILLIGER IN DE BABBELBOX
In onze Babbelbox zijn er 20 vrijwilligers actief. Elke week helpen ze anderstalige nieuwkomers bij het oefenen van hun Nederlands.  Ook in deze Coronatijd zetten enkele vrijwilligers hun engagement verder en nemen ze wekelijks online contact met enkele deelnemers. Martine getuigt:
VRIJWILLIGER IN HET ONTHAAL
In ons Open Onthaal kunnen we rekenen op de inzet van 4 vaste vrijwilligers. Elk van hen komt een half dagdeel mee permanentie doen in het onthaal. Ze maken tijd om de bezoekers informatie te geven en hen te helpen met allerlei administratieve zaken. Maria getuigt:
VRIJWILLIGER IN DE RAAD VAN BESTUUR
Als vzw heeft Samen DiVers een bestuur dat bestaat uit 7 personen.  Deze mensen zijn ook vrijwillig aan de slag.  N.D. getuigt:
VRIJWILLIGER WORDEN IN SDV
In 2020 waren 71 vrijwilligers actief in onze werking. Sommige vrijwilligers helpen wekelijks mee in een project: ze ondersteunen het Open Onthaal of bieden oefenkansen in de Babbelbox. Andere vrijwilligers komen meehelpen in een project dat een korte tijd loopt. In de Zomerschool Nederlands voor anderstalige nieuwkomers werken vrijwilligers één of twee weken dagelijks mee.
De 5 mensen in onze themagroep komen maandelijks samen om het armoedebeleidsplan van de stad te bespreken. Ook zij worden als vrijwilligers in onze werking beschouwd. Sinds januari neemt een vrijwilliger met migratieachtergrond maandelijks deel aan ons teamoverleg.
Daarnaast hebben we een grote groep van vrijwilligers die sporadisch een handje komen toesteken: voor een kookactiviteit, om een klusje te doen, om kerstpakketten te maken, ... 
Wie graag als vrijwilliger in Samen DiVers aan de slag wil gaan, kan contact opnemen met Stefanie: 059 507851 of sdv.stefanies@gmail.com. 

Vrijwilligers worden begeleid, krijgen een samen vast gelegd takenpakket en zijn verzekerd.
VRIJWILLIGERS AAN HET WERK
ACTIVITEITEN KALENDER
27/02 - 03/03: week van de vrijwilliger
03/03: bijeenkomst themagroep 'SDV team II'
09/03: Internationale Vrouwendag
21/03 : Dag tegen racisme
Facebookpagina Samen  DiVers
Website Samen DiVers
Copyright ©  2017 Samen DiVers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp