Copy

                     Nieuwsbrief              

DE WARMSTE WEEK
De week voor kerst wordt ook dit jaar 'de warmste week'. Overal in Vlaanderen worden acties opgezet om geld in te zamelen voor goede doelen. Ook Samen DiVers doet mee. 
Op 23 december lopen we met een groepje mensen mee in de Warmathon in Brugge. 
Op donderdag 20 december wordt er in Samen DiVers soep gemaakt met enkele vrijwilligers.  Prijs € 3 per liter.  De soep kan vooraf besteld worden en dan opgehaald worden in SDV.  Meer info volgt op Facebook.

Dank aan alle organisaties en mensen die Samen DiVers kozen als goed doel.
1 op 5 kinderen loopt school in de buitenbaan
Dit is de nieuwe campagne van 'Samen tegen Armoede'.
Uit onderzoek blijkt dat België zwak scoort op gelijkheid in het onderwijs. Nog steeds krijgen leerlingen uit zwakkere socio-economische milieus niet dezelfde kansen en mogelijkheden. Onderwijs kan nochtans een hefboom zijn om armoede te bestrijden. Werken aan meer gelijke kansen in het onderwijs is een taak van alle onderwijsactoren samen.

Samen Tegen Armoede vraagt daarom:

  • Betaalbaar onderwijs
  • Scholen die open staan voor ouders en verenigingen uit de buurt
  • Investeringen in leerkrachten, tijdens de opleiding en lang daarna.
Op zondag 2 december kwam Sinterklaas met zijn zwarte pieten op bezoek bij de kinderen van Samen DiVers. 
Het werd een gezellige namiddag met Dippy en Doppy, pannenkoeken en voor alle kinderen een cadeautje.
 
Op woensdag 19 december gaat ons jaarlijks kerstfeest door.
Iedereen is er welkom vanaf 13.30u tot 16.00u voor een gezellig samenzijn.
Er is voor de kinderen animatie.
Het feest gaat door in zaal Cenakel, Schilderstraat 5 op de eerste verdieping.
Inschrijven kan nog bij Karlien.
 JONGERENWERKING
Op woensdag 19 december organiseert SDV voor de OKAN jongeren een uitstap naar Gent.  Er wordt een bezoek gebracht aan het Gravensteen en verder is er een stadswandeling gepland.  
De inschrijvingen voor deze uitstap gebeuren bij Mathias Moreaux. 
Met dank aan het OKAN team voor de goede samenwerking in 2018.
Op vrijdag 7 december gaat de jaarlijkse Open MARO door.
Ook dit jaar staat er de bezoekers een boeiend programma te wachten. De MARO zet de verenigingen van mensen met migratieachtergrond in de kijker en wil die dichter brengen bij de Oostendenaar.
De Open MARO gaat door in de Conferentiezaal van het stadhuis. Vanaf 19.00 u is er onthaal.  Er is doorlopend een verenigingsmarkt.
Inschrijven kan via maro.oostende@gmail.com.
ALLEMAAL MENSEN onderweg naar beter
Tijdens de 11-11-11 periode organiseerde Oostende Mondiaal in samenwerking met de stad Oostende, het Agentschap Integratie en Inburgering, FMDO en Samen DiVers een fototentoonstelling. Hiermee willen ze een gezicht geven aan vluchtelingen in Oostende, tonen wie ze zijn.  Vluchtelingen zijn mensen met een verhaal, met hoop en inzet. Ook zij willen het beste voor hun kinderen en verlangen om hun leven in vrede uit te bouwen. Vluchtelingen zijn gewoon mensen. Mensen die mee vorm geven aan onze samenleving.
De foto's van de tentoonstelling zijn te bezichtigen in de Venetiaanse Gaanderijen.
Samen DiVers is gesloten vanaf maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019.  We zijn terug open op maandag 7 januari.
Copyright ©  2017 Samen DiVers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp