Copy

                     Nieuwsbrief              

WERKING VAN SAMEN DIVERS
Door de verstrengde maatregelen werden de Babbelbox en de groepsactiviteiten opnieuw stop gezet. Ook onze geplande ICT cursus kon niet doorgaan.
We blijven dagelijks open (met uitzondering van donderdag) en mensen kunnen verder komen op afspraak naar het onthaal en op woensdag voor hulp bij het zoeken naar werk.
Een afspraak maken kan aan de voordeur, telefonisch via 059 507851 of via mail naar samendivers@sdv.be.
We proberen ook via telefonische ondersteuning mensen verder te helpen.
TWEEDE GOLF BELASTINGAANGIFTES
In het voorjaar werden door Karlien en Stefanie veel belastingaangiftes in orde gemaakt. Alle  aangiftes moesten voor 16 juli digitaal binnen zijn en we dachten dat hiermee ook het aanslagjaar 2020 voorbij zou zijn. Niets is minder waar. Vanaf september kreeg een nieuwe groep mensen hun bruine envelop in de brievenbus met de vraag om die voor het einde van 2020 in orde te maken. Wekelijks hebben we terug een aantal afspraken in het kader van de belastingaangifte.

BABBELBOX

Kort na de opstart in september werd de Babbelbox opnieuw gestopt. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen in het kader van COVID 19 gingen de Ontmoetingscentra terug dicht. In Antenne konden we wel nog terecht, maar het was geen optie om één Babbelbox sessie te behouden en de andere Babbelbox momenten te schrappen. Samen met FMDO gaan we opnieuw inzetten op online oefenkansen. Wie hieraan wil deelnemen of als vrijwilliger in gesprek gaan, kan contact opnemen met Stefanie: sdv.stefanies@gmail.com.
DIGITALE KLOOF WORDT STEEDS GROTER
Het wordt vaak gezegd en de voorbije maanden maakte het nog eens duidelijk: de toenemende digitalisering kan niet door iedereen worden gevolgd. Bijna alle mensen beschikken over een smartphone met internetverbinding, maar dit betekent niet dat iedereen weet hoe bepaalde applicaties moeten worden gebruikt. En ook niet alle mensen hebben een onbeperkt data abonnement.
In ons onthaal zijn veel van de hulpvragen van onze bezoekers in verband te brengen met digitale technologie en applicaties. Enkele voorbeelden: banken worden steeds minder toegankelijk en gaan er van uit dat iedereen in staat is om online te bankieren. De VDAB heeft voor elke werkzoekende een online dossier, maar zonder e-mailadres kan je hierop niet inloggen. 
Nutsvoorzieningen denken dat elke klant in staat is om via de account antwoorden te zoeken op vragen en/of een ​​contactformulier in te vullen en door te sturen. 
Veel cliënten doen op ons beroep om hen te helpen en uitleg te geven. Sommigen kunnen na wat info zelf aan de slag, maar niet voor  iedereen is dit zo.
Vanuit armoedeverenigingen weten we dat 'iedereen digitaal' als de toekomst wordt gezien, maar toch pleiten we om ook nog steeds een fysiek contact mogelijk te maken. 

 

NETWERK TEGEN ARMOEDE
Het Netwerk tegen Armoede (NTA) is onze netwerkorganisatie, die 58 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen ondersteunt. 

Op 22 oktober werd hun nieuwe meerjarenplan digitaal voorgesteld aan de leden van de algemene vergadering.  
In het plan werden 4 operationele doelstellingen opgenomen:
- het NTA zal inzetten op 4 prioritaire beleidsthema's nl. inkomen, huisvesting, onderwijs en werk
- er wordt werk gemaakt van meer kennis rond armoede in de brede samenleving
- het NTA zal zich meer profileren als een netwerk van 58 verenigingen
- als netwerkorganisatie bieden ze verder ondersteuning aan de verschillende verenigingen.

Wie meer wil weten over de werking van het Netwerk tegen Armoede kan naar de website gaan: www.netwerktegenarmoede.be of inschrijven op de nieuwsbrief. 
CINEMAPLUS GAAT TERUG VAN START
Een mooi lichtpuntje in deze tijden: Cinemaplus gaat opnieuw van start met films, documentaires en kijktips. Weliswaar met een online versie. Elke maand is er een gratis aanbod. De derde film 'BINTI' is te zien vanaf vrijdag 13 november om 19.00 u tot en met zondag 15 november om 19.00u. De code voor de film kan je terug vinden op de website: www.cinemaplus.be.  
HAZEGRASKERK
De Hazegraskerk in de Graaf de Smet de Naeyerlaan is elke namiddag open van maandag tot en met vrijdag. Iedereen is welkom en er is altijd iemand aanwezig voor een gesprek. In de kerk kunnen maximaal 4 bezoekers samen aanwezig zijn.
Facebookpagina Samen  DiVers
Website Samen DiVers
Copyright ©  2017 Samen DiVers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp