Copy

                     Nieuwsbrief              

WE KIJKEN UIT NAAR HET NIEUWE JAAR
... en hopen dat we in 2021 onze werking terug kunnen hervatten zoals voorheen. We kijken vooral uit naar de opstart van onze groepsactiviteiten zoals de Babbelbox, de Kids-Club en de socio-culturele activiteiten. 
Onze jaarkalender is opgemaakt en vooral in het najaar willen we heel wat realiseren. 

 
SDV tot aan de dorpel
Dit is de titel van een nieuw project waarbij vzw Samen Divers in 2021 outreachend aan de slag gaat. We kregen hiervoor de financiële steun van het department Welzijn. 
Het project is op 4 januari van start gegaan. Marjan wordt onze nieuwe collega die het project zal uitwerken en opvolgen.
Het voorbije jaar waren veel activiteiten en groepsbijeenkomsten in de werking niet mogelijk wegens de COVID maatregelen. Activiteiten zoals de Kids-Club, de Babbelbox, de sociaal-culturele uitstappen, waarin… vooral kwetsbare gezinnen en alleenstaande personen zich goed voelen, kunnen nog steeds niet doorgaan.  
Veel mensen uit onze achterban geven aan dat het moeilijk is, dat ze zich sociaal geïsoleerd voelen en de aansluiting met de samenleving verloren zijn.
Dankzij een subsidie ​​van het departement Welzijn kunnen we dit jaar iemand in dienst nemen om vanuit SDV naar mensen toe te gaan: voor een babbel, voor wat hulp bij hun administratie en vooral om hen het gevoel te geven dat we hen niet vergeten zijn.
Zoals in andere organisaties hoopt het team van SDV in het najaar terug naar de gewone werking te kunnen overgaan met groepsactiviteiten. Van zodra dit mogelijk is, willen we in samenwerking met onze partners nieuwe mensen bereiken en hen laten kennis maken met onze werking als armoedevereniging.
Wie een persoon of een gezin kent die wat steun vanuit SDV kan gebruiken, kan contact opnemen met Marjan: 059 507851 of marjan.sdv@gmail.com
 

RAAMBEZOEK

Op 6 januari hadden we een leuke verrassing in SDV.
Een groepje OKAN jongeren bracht een raambezoek aan onze dienst. De jongeren waren op stap in de wijk en via het raam konden ze enkele vragen stellen over onze werking.
ARMOEDEVERENIGINGEN KREGEN MEER HULPVRAGEN IN 2020
Het Netwerk tegen Armoede deed een bevraging bij de 58 verenigingen waar armen het woord nemen. 70 procent gaf aan dat 2020 een moeilijk jaar was waarin ze werden geconfronteerd met een stijgend aantal hulpvragen.
Door de coronacrisis kwamen veel mensen in problemen door verlies van werk. Ook voor alleenstaanden en mensen met migratieachtergrond was het voorbije jaar zwaar.
Ook in Samen DiVers hadden we het voorbije jaar een stijgend aantal hulpvragen en kwamen veel nieuwe mensen langs in ons onthaal.
SAMENWERKING SDV - BMLIKO
BMLIKO - de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen Oostende is zoals Samen DiVers een erkende vereniging waar armen het woord nemen.
Onze beide verenigingen zijn nauw betrokken bij het opvolgen van de uitvoering van het armoedebeleidsplan van de stad Oostende.  Het is de bedoeling dat alle voorziene acties afgetoetst worden met mensen in armoede.
In 2021 gaan BMLIKO en SDV nauwer samenwerken op het vlak van beleidsgericht werken. Door aanwezig te zijn op elkaars overlegmomenten willen we standpunten aannemen ten aanzien van het beleid.  
BOOST IN OOSTENDE
Boost is een excellentieprogramma van de KBS (= Koning Bouwdewijnstichting) dat jongeren begeleidt en ondersteunt. Zo wordt een opmerkelijke vooruitgang zichtbaar, zowel op school als op persoonlijk vlak. Dit jaar lanceren KBS het programma Boost ook in Oostende. Voor dit project  zoekt KBS  15 getalenteerde jongeren  die klaar zijn om deel uit te maken van de nieuwe lichting van Boost Oostende. Kent u jongeren die opgroeien in een kwetsbaar gezin? Verdienen zij een extra duwtje in de rug voor hun opleiding, schoolcarrière  en toekomst? Voor info en het indienen van een aanvraag kan je terecht op:  http://www.boostfortalents.be . 
Agenda 
- 25/01/2021: team armoede
- 09/02/2021: bijeenkomst themagroep in Klein Verhaal
- 27/02-05/03/2021: week van de vrijwilliger
- 20/03/2021: Uitstap naar Brugge in samenwerking met Vormingplus 
(uitstap onder voorbehoud)
Facebookpagina Samen  DiVers
Website Samen DiVers
Copyright ©  2017 Samen DiVers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp