Copy

                     Nieuwsbrief              

Dinsdag 5 februari werd in heel wat landen Chinees nieuwjaar gevierd. 
Het nieuwe jaar staat in het teken van het varken.
Het varken staat symbool voor welvaart en overvloed.
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Van 23 februari tot en met 2 maart is 'de week van de vrijwilliger'.  In Vlaanderen zetten zich jaarlijks 750 000 mensen in als vrijwilliger.
Ook in Samen DiVers kunnen we rekenen op de inzet van heel wat vrijwilligers. Zonder hen zouden heel wat van onze projecten niet mogelijk zijn.
Op donderdag 28 februari zetten wij onze vrijwiligers in de bloemetjes. 
Op dinsdag 5 februari gingen de deelnemers van de Babbelbox naar de voorstelling 'Tom zingt taal' in de Grote Post.
Op vrijdag 15 februari gaat de jaarlijkse spaghettiavond van de werkgroep
17 oktober door. Kaarten te koop in Samen DiVers bij Karlien.
Het Groeipakket is de nieuwe kinderbijslag die ingegaan is op 1 januari. Elk kind heeft recht op een groeipakket waarin diverse financiële tegemoetkomingen zijn opgenomen.

Heb je vragen over het groeipakket? Wil je extra informatie over jouw dossier?....
Op woensdag 20 februari gaat er in Samen DiVers een zitdag door.  Mensen van het FONS zijn van 9u30 tot 15u aanwezig om iedereen persoonlijk te helpen.
Maak een afspraak bij Karlien en breng een brief van Famifed mee met jouw dossiernummer.
 
VORMING ARMOEDE VOOR VDAB MEDEWERKERS
Op 23 februari en 2 maart werkt Samen DiVers mee aan een vorming voor VDAB medewerkers rond armoede.  Deze vorming wordt jaarlijks georganiseerd door het Netwerk tegen Armoede in Brussel en dit op vraag van de VDAB.
Saïda gaat mee als ervaringsdeskundige om een getuigenis te geven.  Vooral de toenemende digitaliteit binnen de VDAB zal als knelpunt gesignaleerd worden.
 
IST - Ieders Stem Telt
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd er door IST een 'manifest voor Oostende' opgemaakt met een dringende oproep aan alle politieke partijen om werk te maken van armoedebestrijding over alle beleidsdomeinen heen. 
Met dit manifest werd in overleg gegaan met alle politieke partijen.
Om zeker te zijn dat de nieuwe bewindsploeg hun beloftes niet vergeten, zullen de schepenen en gemeenteraadsleden er binnenkort aan herinnerd worden in een actie.
 
ACTIVITEITEN IN FEBRUARI
- 08/02: Vorming 'Doodgewoon Anders' in OC De schelpe om 14.00u (een vorming die kadert in ons project 'begrafenis rituelen hier en elders'
- 12/02: vorming voor de vrijwilligers van de Babbebox 'omgaan met niveauverschillen aan de praattafel'  door het Agentschap (Siska Goubert).
- 15/02: Spaghetti-avond 17 oktober 
- 20/02: Zitdag Fons in Samen DiVers van 9u30 tot 15u
              Jongerenwerking: schaatsen in Bouwdewijnpark
- 21/02: Bijeenkomst themawerking 'de school van mijn kinderen' van 13u30 tot 15u30
- 25/02: Extra Babbelbox met deelnemers project 'Nieuwe Buren' van Open School
- 27/02: Kids-Club: schaatsen in het Bouwdewijnpark

 
Samen DiVers zal een tijdje op donderdag gesloten zijn.
Copyright ©  2017 Samen DiVers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp