Copy
View this email in your browser
CysylltuiLwyddoRhCT Cylchlythyr
Chwefror 2021

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr i'n holl randdeiliaid.  
Rydym yn defnyddio hyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y prosiect ac unrhyw gyfleoedd sy'n codi.
 
Sgwrs ddwy ffordd yw'r cylchlythyr hwn, felly os oes gennych rywbeth rydych am ei rannu, yna cysylltwch â
Louise@practicesolutions-ltd.co.uk

Yn y rhifyn hwn, rydym yn cynnwys rhai Awgrymiadau Da a gymerwyd o'n gweithdy diweddar, rhannu'r cyntaf o'n proffiliau busnes a thynnu sylw at wybodaeth am ein gweithdai sydd ar y gweill.
Adborth gan Dosbarth Meistr Sell2Wales
26 Ionawr 2021
Codau CPV

Geirfa Caffael Cyffredin (Codau CPV) sy'n pennu pa gyfleoedd y cewch hysbysiadau arnynt o fewn gwerthwchigymru.

Mae GwerthwchiGymru wedi darparu'r llyfryn bach defnyddiol hwn:
(CPV) Codes - Sell2Wales - GOV.WALESwww.sell2wales.gov.wales › user-guides › overview

Defnyddir y codau gan brynwyr a chyflenwyr fel ffordd safonol o ddiffinio'r mathau o wasanaethau sydd ar gael. Cyfrifoldeb y prynwyr yw sicrhau bod y codau'n adlewyrchu eu cynnig yn gywir fel eich bod yn dod o hyd i'r hysbysiadau cywir gan brynwyr yn y sector cyhoeddus. Yn ymarferol, gallai hyn olygu fel cyflenwr mae'n rhaid i chi adolygu eich categorïau gwaith a chodau cyfatebol fel eich bod yn cael y gorau o gwerthwchigymru.

Fel y dywedodd Guto Carrod o Busnes Cymru "Yna mae'n rhaid i chi ddidoli drwy'r cyfleoedd hynny eich hun, ond wedyn o leiaf rydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd yn y farchnad mewn perthynas â'ch maes gwaith. Bydd hyn i gyd yn helpu i dyfu a llunio eich cynnig busnes."
Proffil Busnes

Ar hyn o bryd rydym yn llunio ein Cyfeiriadur Busnes, lle byddwn yn tynnu sylw at yr holl fusnesau sydd wedi cysylltu â Connect4Success RhCT. Y cyntaf o'r rhain yw:
 

 
Cyflenwr cig yw'r Cigydd Gourmet, sydd wedi'i leoli yn Llantrisant. 
Maent yn darparu cig ffres i'r sector lletygarwch a'r sector cyhoeddus. Maent hefyd yn darparu gwasanaeth manwerthu ar-lein ac mewn siop yn y gymuned leol. 

Pam wnaethoch chi gofrestru ar gyfer Connect4SuccessRCT? 
Mae llawer o fusnesau bach lleol sydd am gyflenwi gwasanaethau i'r sector cyhoeddus, ond sy'n ei chael yn anodd cael y broses gaffael. 

Beth yw'r peth gorau am y gymuned rydych chi wedi'i lleoli ynddynt? 
Mae ein cymuned yn amrywiol iawn. Mae gennym amrywiaeth o wahanol bobl sy'n dod i'n siop, ac mae hynny'n wych. Rydym yn gymunedol iawn ein meddwl. 

The Gourmet Butcher – Quality Fresh Butcher Meat, Llantrisant. (the-gourmet-butcher.wales)
Cymryd Rhan
Gweithdy Amser Cinio i ddod - 23 Chwefror 2021

Yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2021, rydym yn bwriadu cynnal cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi ac ymgysylltu i'n holl aelodau ymuno â nhw. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar rai o'r pynciau rydych wedi gofyn am eu cael, gan gynnwys hyfforddiant, rhwydweithio a sut i wella eich siawns o ennill tendrau.

Bydd y sesiynau nesaf yn cael eu cynnal ddydd Mawrth 23 Chwefror, am 12.30pm. Ein siaradwr gwadd ar gyfer y digwyddiad hwn yw Uwch Swyddog Caffael yn RhCT, a fydd yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb i'n haelodau.

Os hoffech gofrestru, anfonwch e-bost at louise@practicesolutions-ltd.co.uk
 
Mae gennym gyfleoedd hefyd i aelodau:
  • Nodwedd yn ein cylchlythyrau
  • Tynnwch sylw at eich busnes yn ein cyfeiriadur rhwydweithio
  • Cymerwch ran mewn blog ar gyfer ein gwefan,
Cysylltwch â ni os hoffech drafod unrhyw un o'r cyfleoedd hyn.

Os ydych yn gwybod am unrhyw un a allai elwa o'r dull hwn, dywedwch wrthynt, dywedwch wrthym a gadewch i ni wneud y cysylltiad

https://connect4success.wales/
 
Cliciwch yma i e-bostio'r Tîm, (Louise@practicesolutions-ltd.co.uk)
Twitter
Website
Mae ein cyfeiriad postio yn:
louise@practicesolutions-ltd.co.uk

Cyfeiriad ein gwefan yw:
Connect4SuccessRCT - Connecting businesses with public organisations
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ADSS Cymru · Ty Antur, Navigation Park · Abercynon · Rhondda Cynon Taff, UK CF45 4SN · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp