Copy
View this email in your browser
CysylltuiLwyddoRhCT Cylchlythyr
Ionawr 2021

Croeso i ail argraffiad ein cylchlythyr ar gyfer ein holl randdeiliaid.  
Rydym yn defnyddio hyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y prosiect ac unrhyw gyfleoedd sy'n codi.
 
Sgwrs ddwy ffordd yw'r cylchlythyr hwn, felly os oes gennych rywbeth rydych am ei rannu, yna cysylltwch â
Louise@practicesolutions-ltd.co.uk

Yn y rhifyn hwn rydym yn cynnwys rhywfaint o adborth o'n digwyddiad diweddar a gwybodaeth am ein gweithdai ar y gweill a dod
Dosbarth Meistr Sell2Wales
26 Ionawr 2021
Yr wythnos hon cynhaliwyd y cyntaf o'n cyfres o weithdai, a oedd yn canolbwyntio ar:
  • Sut y gall cael mynediad i GwerthwchiGymru helpu busnes sy'n seiliedig ar RhCT 
  • Sut i wella proffil eich cwmni ar GwerthwchiGymru
  • Beth sy'n dod gan brynwyr y sector cyhoeddus
  • Sut i wella eich siawns o ennill tendrau.
Diolch i Adam Challonder o Trivallis a Guto Carrod o Busnes Cymru am fynd â ni drwy'r sesiwn, a chynnig mewnwelediad mor ddefnyddiol i'n holl gysylltwyr busnes a gymerodd ran.

Mae fideos o'r sesiwn hon ar gael ar-lein, drwy'r dolenni canlynol:

Trivallis - https://youtu.be/QzKBPnpUewM
Business Wales - https://youtu.be/HyVbd75GV1Q

Gallwch hefyd ddod o hyd i flog a ysgrifennwyd yn dilyn y digwyddiad ar ein gwefan
Connect4SuccessRCT - Connecting businesses with public organisations
Cymryd Rhan

Yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2021, rydym yn bwriadu cynnal cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi ac ymgysylltu i'n holl aelodau ymuno â nhw. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar rai o'r pynciau rydych wedi gofyn am eu cael, gan gynnwys hyfforddiant, rhwydweithio a sut i wella eich siawns o ennill tendrau.

Bydd y sesiynau nesaf yn cael eu cynnal ddydd Mawrth 23 Chwefror. Os hoffech gofrestru, cysylltwch â ni, bydd rhagor o fanylion yn dilyn.
Mae gennym gyfleoedd hefyd i aelodau:
  • Nodwedd yn ein cylchlythyrau
  • Tynnwch sylw at eich busnes yn ein cyfeiriadur rhwydweithio
  • Cymerwch ran mewn blog ar gyfer ein gwefan,
Cysylltwch â ni os hoffech drafod unrhyw un o'r cyfleoedd hyn.

Os ydych yn gwybod am unrhyw un a allai elwa o'r dull hwn, dywedwch wrthynt, dywedwch wrthym a gadewch i ni wneud y cysylltiad

https://connect4success.wales/
 
Cliciwch yma i e-bostio'r Tîm, (Louise@practicesolutions-ltd.co.uk)
Twitter
Website
Mae ein cyfeiriad postio yn:
louise@practicesolutions-ltd.co.uk

Cyfeiriad ein gwefan yw:
Connect4SuccessRCT - Connecting businesses with public organisations
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ADSS Cymru · Ty Antur, Navigation Park · Abercynon · Rhondda Cynon Taff, UK CF45 4SN · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp