Copy
Otevřít ve vašem prohlížeči

Milé sestry, milí bratři, 

 zasíláme Vám souhrn důležitých informací a novinek, týkající se organizačních otázek našeho hnutí a aktuálních projektů ČOS. Prosím, věnujte jim náležitou pozornost. 

Komunikační tým

České obce sokolské

 

Přístup pro jednoty a župy do administrace stránek prosokoly.sokol.eu  
 

Oficiální stránky ČOS www.sokol.eu získaly aktualizaci, která od 1. října 2020 umožňuje sokolským župám a jednotám vstup do administrace stránek. 

Sokolské župy a jednoty tak mají možnost sami spravovat základní údaje uveřejněné na stránkách ČOS (např. kontakt, popis činnosti, seznam oddílů apod.), sami zadávat údaje do termínové listiny akcí a kalendáře, vytvářet příspěvky a novinky. Akce je možné zahrnout i do hodnocení aktivity župních odborů všestrannosti, které systém sám statisticky vyhodnocuje. Tato aplikace vychází ze současného "papírového" systému evidence. 

Do administrace je možný vstup ze stránky https://prosokoly.sokol.eu/admin50k0l/ po kliknutí na toto tlačítko:

Pro přihlášení je nutné využít oficiální e-mail tělocvičné jednoty nebo župy (nazevjednoty@sokol.eu, znazevzupy@sokol.eu) a heslo do sokolského gmailu. V případě, že vaše jednota nemá přístupové údaje do sokolského gmailu, navštivte stránky http://start.sokol.eu, nebo kontaktujte přímo administrátory na ztraceneheslo@sokol.eu.

Dále jsme připravili i metodickou podporu a návod, jak se přihlásit a tyto stránky spravovat, případně pomůže br. Brodský (mbrodsky@sokol.eu).  

Našim společným cílem je, aby stránky České obce sokolské ukázaly sokolům i veřejnosti, jak činorodý je náš spolek a bohatá činnost našich jednot a žup. Bez vaší spolupráce toho však nemůžeme dosáhnout!

Akce odboru všestrannosti ČOS v říjnu 2020


Odbor všestrannosti vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie koronaviru v České republice, a vzhledem tomu, že ochrana zdraví našich cvičitelů a cvičenců je samozřejmě naší prioritou, přijal následující opatření pro konání říjnových akcí OV ČOS:
  • Sraz župních vedoucích žákyň bude pouze jednodenní – sobota 3. 10. 2020 (pozvánka rozeslána).
  • Sraz župních vedoucích dorostenců a mužů je dvoudenní (3. – 4. 10. 2020). Pro všechny účastníky, kteří budou využívat ubytování, jsou zajištěny jednolůžkové pokoje. Program bude v maximální míře situován do venkovního prostředí.
  • Sraz župních vedoucích dorostenek a mladších žen bude pouze jednodenní – sobota 10. 10. 2020 (pozvánka rozeslána).
  • Setkání cvičitelů sokolského žactva je dvoudenní (10. – 11. 10. 2020). Pro všechny účastníky, kteří budou využívat ubytování, jsou zajištěny dvoulůžkové pokoje. Program bude v maximální míře situován do venkovního prostředí. Účastníci budou rozděleni do menších skupin na základě zájmu o dané téma.
  • Srazy župních vedoucích žen a župních vedoucích seniorek (17. – 18. 10.) jsou především z důvodu ochrany zdraví cvičitelek (rizikové osoby, nevhodná delší doba strávená v hromadných dopravních prostředcích, komunitní šíření nákazy v Praze – červený semafor) a po konzultaci s oběma ústředními cvičitelskými sbory zrušeny.
  • Sraz župních vedoucích pohybových aktivit s hudbou bude jednodenní – sobota 24.10. 2020 (pozvánka rozeslána).
  • Soutěže v Malém TeamGymu a TeamGymu Junior doporučujeme uskutečnit bez účasti diváků a vyhlašování realizovat vždy po ukončení závodu příslušné kategorie. Sekce TGJ bude průběžně aktuální situaci řešit s pořadateli jednotlivých akcí.
  • Všechny jednodenní nácvičné srazy hromadných skladeb pro SokolGym 2021 budou probíhat podle plánu – pozvánky jsou průběžně rozesílány.
Upozorňujeme, že se ještě vše kvůli epidemiologickým opatřením může změnit. 

Informace k SokolGym 2021


Cvičební rok 2020/21 bude v měsících květnu a červnu vrcholit společnou akcí SokolGym 2021. Pro zdárný průběh celé akce a její přípravu, především pro zajištění hromadných skladeb, budeme potřebovat konkrétní pomoc od sokolských žup. 

Hromadné skladby řídí organizační štáb Sokolského Brna, který vydává svůj informační zpravodaj, připravuje nácviky jednotlivých skladeb a bude také zajišťovat objednávky cvičebních úborů. Nový Zpravodaj (č.2) Sokolského Brna najdete ke stažení ZDE.

Vzhledem k tomu, že se budou některé skladby cvičit na několika místech, potřebujeme, aby veškeré závazné přihlášky a objednávky cvičebních úborů shromažďovaly a zpracovávaly jednotlivé župy. Věříme, že se do příprav na župách zapojíte a pomůžete tím zdárné přípravě této akce. 

Předběžné přihlášky jsou ukončeny 30. 9. 2020, přihlášené skupiny si každá župa bude moci najít v tabulce, ke které obdrží odkaz z OV ČOS 1. 10. 2020. Po 1. nácvičných srazech se budou cvičenci závazně přihlašovat prostřednictvím žup na jednotlivé skladby a na cvičení do jednotlivých míst (Brno, Pardubice, Plzeň, Ostrava).

Od 26. 9. 2020 probíhají dle harmonogramu celorepublikové nácvičné srazy jednotlivých hromadných skladeb v Brně, Pardubicích, Praze a Plzni. 

Materiály k jednotlivým skladbám najdete na
https://prosokoly.sokol.eu/sokolgym-2021 .

 

Druhý informační webinář k Evidenci členské základny

Příprava na spuštění centrální evidence členské základny Sokola (ECZ) vstupuje do další fáze. Je přepracovaný design stránek, zapracována řada připomínek z jednot, žup i ústředí a na dalších se pracuje. Vše s cílem, aby od 1.1. 2021 mohla aplikace běžet v celé ČOS v ostrém provozu. Na stránce http://demo.ecz-sokol.cz můžete nalézt její aktuální verzi.

Zejména pro sokolské župy je připraven druhý informační webinář, který proběhne 15. října 2020 od 17:00 hod. Účast je max. 100 účastníků a přihlásit se můžete do 13. října na tomto odkazu. Sledujte také stránku Evidence členské základny ECZ-Sokol, kde jsou uveřejněny základní informace, otázky a odpovědi a kontakty. 

Památný den sokolstva - 8. říjen se blíží

 

Ať budou podmínky pro konání akcí Památného dne sokolstva jakékoliv, nezapomeňte sebe a své blízké vyzdobit sokolskou kokardou! Vyjádříte tím sounáležitost s hnutím a jeho hrdinskou historií.
 


Kokarda není určená jen sokolům, ale všem, kdo nezapomínají, že samostatnost, svoboda a demokracie nejsou samozřejmé a že pro jejich dosažení je občas nutné přinést nejvyšší oběti. Kokardu najdete v sokolském e-shopu https://www.obchodsokol.cz/pol/237/kokarda-Pam%C3%A1tn%C3%BD-den-sokolstva. Pokud při objednání do poznámky uvedete údaj „kokarda 2020“, obdržíte kokardu z omezené sběratelské edice s vročením 2020 na zadní straně!

Sokolský běh republiky je kompletní, poběží se na 34 místech


Terezín, Jablonec nad Nisou, Písek, Opava, Praha a mnoho dalších měst a obcí v České republice a v USA se rozběhne 28. října na oslavu výročí založení našeho samostatného státu v rámci Sokolského běhu republiky. 

Na mapě závodů najdete kromě českých měst a obcí také dvě místa za oceánem. Stejně jako v loňském roce se 28. října poběží v americkém Portlandu a Washingtonu. Všichni účastníci mohou v rámci svého přihlášení finančně pomoci sokolovi Jaroslavu Šenkovi z Šumvaldu, kterému bleskové povodně na začátku června připravily o dům a veškerý majetek. 

Registrovat se do závodu můžete na www.behrepubliky.cz.

Odznak všestrannosti

V rámci testování nově vznikajícího sokolského odznaku všestrannosti byly tři jeho disciplíny zařazeny do on-line verze Odznaku všestrannosti Českého olympijského výboru. K této spolupráci dochází na základě spojení Evropského týdne sportu, organizovaného v ČR ČOV a týdne Sokol spolu v pohybu, organizovaného ČOS, pod společným názvem #BeActive.
K  plnění odznaku se můžete zaregistrovat zde:
www.sazkaolympijskyviceboj.cz/verejny-odznak-vsestrannosti

Pro plnění tří sokolských disciplín dodejte při registraci heslo sokol2020 a disciplíny se vám v seznamu objeví.

Nové centrum administrace sokolských e-mailů

Od 1. října je možné žádat o zřízení či změnu sokolského gmailu prostřednictvím formuláře na stránce http://start.sokol.eu. Na této stránce je také možné např. zažádat o změnu formátu oficiální e-mailové adresy jednoty, zaslání přístupových údajů pro jednoty, které ještě nemají účet aktivní, a další úkony spojené se sokolským gmailem. 

Zaškolení práce se sokolským gmailem 

Protože situace s COVID-19 nevypadá růžově, přesunou se plánované prezenční školení k gmailu, sdíelní dokumentů a práci s nimi do on-line prostoru. Sledujte stránku https://start.sokol.eu/skoleni kde budou uveřejněny termíny webinářů otevřených pro všechny zájemce.

Sjednocení interní e-mailové komunikace od 1. 1. 2021

Po prvním roce má aktivní sokolský Gmail více jak 750 tělocvičných jednot, všechny sokolské župy, zaměstnanci a činovníci ústředí a dalších. Proto plánujeme převod interní komunikace v rámci ČOS mezi jednotami, župami a ČOS od 1. ledna 2021. 

Sokolský zpravodaj na ČT Sport výrazně mění obsah 


Sokolský zpravodaj na ČT Sport prošel velkou změnou. Od konce září má prodlouženou stopáž, která obsahuje nové rubriky, především o sokolských osobnostech. Premiéry můžete sledovat každou sobotu dopoledne, reprízy jsou zařazovány v průběhu týdne.  
Upoutávky na jednotlivé díly budou i na sokolském facebooku. Archiv odvysílaných dílů najdete ZDE.

Předplatné časopisu Sokol

Červnové číslo časopisu Sokol se již připravuje a bude opět skvělé, proto si nezapomeňte pořídit předplatné ve výši 199,- Kč na celý rok (4 čísla včetně poštovného). Objednávkový lístek na předplatné časopisu Sokol pro rok 2020/2021 i s pokyny najdete ke stažení zde. Prosíme, zašlete je poštou do redakce (Časopis Sokol, Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1, 118 01) nebo e-mailem na jhorka@sokol.eu. Další způsoby platby se připravují.  

Děkujeme všem, kteří si již předplatili odběr časopisu Sokol na další období, moc si toho vážíme. Pokud byste chtěli dostat číslo ze září 2020, prosím, pošlete nám vaši poštovní adresu na email jhorka@sokol.eu.

Posílejte zprávy o vašich akcích 

Sokolské zpravodajství má své místo v časopise Sokol, navíc získá významnější prostor na webu. Prosíme, posílejte nám zprávy o vašich akcích, příbězích či vynikajících členech, o nichž předpokládáte, že by mohly zaujmout i ostatní. Příspěvky nemusí mít "vybroušenou" literární formu, vítány budou fotografie.
Příspěvky posílejte na  adresu nové šéfredaktorky časopisu Sokol Jany Horké, jhorka@sokol.eu. Jana také ráda svým "korespondentům" poradí.
Facebook
Website
Email
 upravte nastavení zasílání nebo odhlaste se z odběru.