Copy
Otevřít ve vašem prohlížeči

Milé sestry, milí bratři, 

 zasíláme Vám informace o dvou aktuálních grantových programech ČOS pro sokolské jednoty a župy, které se budou realizovat na podzim 2020. Prosíme o podrobné seznámení se se záměry a podmínkami grantů a těšíme se na vaše přihlášky! 

Komunikační tým

České obce sokolské

Přihlaste se do programu NOVÁ TVÁŘ SOKOLA V REGIONECH


Máte zajímavý nápad a potřebujete s ním finančně pomoct? Přihlaste se do nového marketingového a komunikačního grantového programu, který Česká obec sokolská spustí na podzim letošního roku. Jeho cílem je podpořit jednoty a župy v pořádání zajímavých akcí. Příspěvek má být zároveň i motivací ke zviditelnění Sokola v regionech. 

„Cítíme, že je potřeba podat pomocnou ruku sestrám a bratrům, kteří chtějí pro prezentaci Sokola něco udělat. Ze zkušenosti vím, že získat podporu pro podobné věci je složité. Prioritou jednot i žup je pochopitelně podpora činnosti, na podobné aktivity se často vůbec nedostane. Zároveň nám jde i o rozšíření nového vizuálního stylu, který jsme zavedli na centrální úrovni zhruba před rokem,“ vysvětluje výkonný ředitel ČOS Marek Tesař. 

Podmínky pro získání grantu jsou následující: 
  • každá jednota i župa může přihlásit nanejvýš dvě aktivity za jeden kalendářní rok 
  • maximální příspěvek činí 30 000 korun (obvyklá výše příspěvku se pohybuje mezi pěti až deseti tisíci korun)
  • k získání grantu je nutná spoluúčast 30 procent
Peníze na tento program jdou výhradně z marketingových příjmů (pro rok 2020 je to celkem 200 tisíc korun). Počítá se s tím, že pokud se podaří sehnat od marketingových partnerů Sokola peníze i v příštím roce, bude grantový projekt pokračovat. O poskytnutí grantu bude rozhodovat atraktivita předloženého projektu, inspirace pro ostatní a v neposlední řadě i jeho zpracování.

„Slibujeme si od toho také to, že se nám sejde mnoho skvělých nápadů, které následně budou s naší pomocí inspirovat i ostatní jednoty,“ dodává Marek Tesař.  

Peníze lze získat na přípravu různých vizuálů nebo na branding sokolovny, na natočení náborového videa, nové webové stránky, na komunikaci pořádaných akcí a podobně. 

Do programu NOVÁ TVÁŘ SOKOLA V REGIONECH se můžete přihlásit pomocí tohoto ON-LINE FORMULÁŘE.
Pro veškeré dotazy a další komunikaci, včetně zaslání větších souborů, detailních projektů či jiných příloh, prosím, požívejte email tvarsokola@sokol.eu.
 

Termín pro podání žádostí končí 28. září 2020!!!


Sokolské aktivity v regionech nás moc zajímají, proto se přihlaste co nejdřív!

Jednoty a župy mohou žádat o finanční příspěvky ČOS na rekonstrukce a výstavbu nemovitostí


Předsednictvo ČOS vyhlašuje výzvu pro podání žádostí na poskytování finančních příspěvků ČOS sokolským jednotám a župám podle požadavků schválené Směrnice č.6/2020. Příspěvek se poskytuje na rekonstrukce, modernizace a výstavbu nemovitého majetku sloužícího převážně pro hlavní činnost. Výzva se týká projektů s dokončením v roce 2020 a na podané žádosti v roce 2019.

"Mám radost, že se nám podařilo tuto pomoc sokolským jednotám a župám zrealizovat. Investice do nemovitého majetku je jednou z našich priorit a já věřím, že tento program pomůže řadu investičních projektů dokončit," uvedla starostka ČOS Hana Moučková.   

Pravidla a podmínky pro poskytování finančních příspěvků jednotám a župám slouží pro realizaci následujících projektů:
  • Spolufinancovaných z evropských fondů.
  • Spolufinancovaných z veřejných rozpočtů (obce, kraje), nebo státních orgánů (ministerstva, fondy).
  • Financovaných plně z vlastních zdrojů.
  • Podmínkou pro podání žádosti je ukončené stavební povolení či ohlášení, výběr dodavatele a financování akce.
  • Žádost je možno podat nejpozději 1 rok po ukončení realizace (kolaudace) a lze podat za jednotu/župu maximálně jednu žádost v průběhu kalendářního roku.
  • Příspěvek se poskytuje pouze na nemovitý majetek ve vlastnictví jednoty nebo župy.
Pravidla a podmínky pro poskytování finančních příspěvků ČOS sokolským jednotám a župám, včetně všech náležitostí, která musí žádost obsahovat, jsou detailně popsány v Směrnici ČOS č. 6/2020.

Jak je uvedeno výše, výzva se týká projektů s dokončením v roce 2020 a na podané žádosti v roce 2019. Žádosti musí být podány v elektronické podobě na mailovou adresu mvlk@sokol.eu.
 

Termín pro podání žádostí končí 28. září 2020!!! 

Facebook
Website
Email
 upravte nastavení zasílání nebo odhlaste se z odběru.