Copy
Otevřít ve vašem prohlížeči
Milé sestry, milí bratři, 

zasílám Vám na vědomí informaci o tom, jak se současná situace projevila na kalendáři akcí, které pořádají ČOS a jednotlivé programové útvary. Vzhledem k tomu, že vláda byla nucena v důsledku šíření onemocnění COVID – 19 vyhlásit stav nouze a následně karanténu pro celou ČR a v současné době se nedá odhadnout, jak dlouho tento stav bude pokračovat, byli jsme nuceni následující akce zrušit bez náhrady nebo jejich konání odložit. 

Věřím, že současná situace v dohledné době skončí a my se budeme moci vrátit k sokolské práci.

Přeji Vám všem především zdraví a optimismus,

Vaše 
Hana Moučková
starostka České obce sokolské

sekretariát starostky operativní porady vedoucích zaměstnanců každé pondělí  zrušeno do odvolání  
  zasedání  P ČOS 20. 3. 2020 bez náhrady X další termín zasedání dne 9. 4. t.r. dle plánu P ČOS
  zasedání Rozpočtové komise ČOS 26. 3. 2020 zrušeno dosud nestanoven v závislosti na aktuální situaci
  zasedání Legislativněprávé komise 18. 3. 2020 zrušeno dosud nestanoven v závislosti na aktuální situaci
  jednání s. T. J. Sokol Plzeň I. 17. 3. 2020 zrušeno dosud nestanoven v závislosti na aktuální situaci
  porada Zdravotní komise 20. 3. 2020 zrušeno dosud nestanoven v závislosti na aktuální situaci
Odbor sportu Významná soutěž Sokol Cup v šermu, Sokol Brno I 21. - 23.3. 2020 přesunut 9. - 10. 5. 2020  
  Přebor ČOS karate 28. 3. 2020 přesunut 30. 5. 2020  
  Předsednictvo OS 16. 4.2020 dle situace    
  Komise zápasu 17. 4. 2020 dle situace    
Odbor všestrannosti Sraz župních vedoucích dorostenců a mužů 14.-15.3.2020 zrušeno dosud nestanoven  
  Workshop pro MŠ - Pardubice 20.3.2020 zrušeno dosud nestanoven  
  Přehlídka pódiových skladeb 21.3.2020 korespondenčně    
  Porada VN ČOS 24. 3. 2020 korespondenčně    
  Seminář jógy 28.3.2020 zrušeno dosud nestanoven  
  Porada náčelnictva ČOS 3.4.2020 korespondenčně    
  Sraz župních náčelníků a náčelnic 4.4.2020 korespondenčně    
  Oblastní přebory ve florbalu 4.4.-26.4.2020 zrušeno dosud nestanoven  
  Gym zóna ČOS - For Kids 16.-19.4.2020 zrušeno dosud nestanoven  
  Sraz župních vedoucích ZdrTv 18.4.2020 zrušeno    
  Seminář ZdrZv  19.4.2020 zrušeno    
  Seminář Pružná páteř - ČB 19.4.2020 zrušeno dosud nestanoven  
  Setkání cvičitelů sokolského žactva 18.-19.4.2020 zrušeno dosud nestanoven  
  Workshop pro MŠ - Olomouc 24.4.2020 zrušeno    
  Vodácké putování 30.4-3.5.2020      
  Sokolské putování Českým středohořím 9.5.2020 zrušeno    
  Přebory ve florbalu 16.5.2020 zrušeno    
Ústřední škola ČOS Zdravotníci zotavovacích akcí – školení 14. – 15. 3. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Doškolovací seminář první pomoci a zdravotníků zotavovacích akcí 14. 3. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Pohádky pro předškolní děti 21. 3. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Od kotoulu po přemet 21. 3. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Od přemetu k saltu 22. 3. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Inspirace do hodin aerobiku 28. 3. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Moderní gymnastika / náčiní moderní gymnastiky v hodinách všestrannosti 4. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Závěsná akrobacie 5. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Netradiční hry – bezkontaktní rugby 12. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Jóga pro děti 18. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Playfight (Hravé zápasení) 18. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Cvičitel jógy III. třídy -2. konzultace a zkoušky 3.–5. 4. 2020,                    25. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Náhradní zkoušky Cvičitel všestrannosti II. třídy 4. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Náhradní zkoušky Instruktor parkouru  21. 3. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Sokolský Gmail – Zlín, Uherské Hradiště 24.,25. 3. 2020 zrušeno dosud nestanoven Budeme řešit on-line vysíláním. Informace na http://start.sokol.eu
Vzdělavatelský odbor Výcvik sokolů u Hradní stráže 1.–3. 4. 2020 zrušeno    
  Zasedání P VO ČOS 27. 3. 2020 zrušeno    
  Zasedání sboru župních vzdělavatelů 18. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
  Přehlídka sokolských pěveckých sborů v Boskovicích 25. 4. 2020 odloženo dosud nestanoven  
Celou tabulku dotčených akcí můžete stáhnout ZDE.

Dodatečná informace Odboru všestrannosti ČOS 

  • Přehlídka pódiových skladeb - přihlášené skupiny byly informovány 11. 3. 2020 o dalším postupu. Termín zaslání videí bude uzpůsoben aktuální situaci.
  • Sokol roku 2019 – vyhlášení 15. dubna bude přesunuto na pozdější termín, nominační proces pokračuje dle dříve rozeslaných pokynů.
  • Postup při nominacích do Přeboru sportovní všestrannosti ČOS a Přeboru ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti 
    • Vzhledem k současné situaci a termínu župních přeborů v nejbližších měsících, doporučujeme tyto přebory zrušit.
    • Vyjádření ke konání, či nekonání Přeborů ČOS bude stanoveno k 30. 4. 2020.
Facebook
Website
Email
 upravte nastavení zasílání nebo odhlaste se z odběru.