Copy
Otevřít ve vašem prohlížeči
Milé sestry, milí bratři,
 
jistě jste již velmi nedočkaví na čas, kdy bude možné obnovit plný provoz v naši sokolských jednotách. Prozatím na plné nasazení v naší činnosti si budeme muset počkat. První dobrou zprávou pro nás ale jistě je, že od úterý 7. dubna 2020 byly vládou schváleny následující podmínky pro sportovní činnost:

„Od půlnoci z pondělí dne 6. 4. na úterý budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování za stanovených podmínek:
  • minimální odstupy 2 m mezi osobami,
  • není povinnost při sportování nosit roušku a to včetně jízdy na kole či běhu
  • společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti
  • prozatím není možné využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory.
Z výše uvedeného tedy plyne, že se sportující mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či skupině.“
 
Byla bych ráda, aby Sokol i v této situaci dokázal naplnit naší misi, a to že VEDEME ČECHY K POHYBU A SPOLEČNÉ AKTIVITĚ. Na to skutečně SPOLEČNÉ budeme muset ještě vyčkat, ale pro pohyb můžeme něco udělat již teď. K velkému počtu sokoloven patří také venkovní sportoviště, která jsou dost často oplocená a nesokolské veřejnosti ne vždy volně přístupná. Chtěla bych vás požádat, abyste po dobu, než současná protiepidemická opatření pominou, ZPŘÍSTUPNILI SVÁ VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ VOLNĚ VEŘEJNOSTI (samozřejmě způsobem, který stav sportovišť po zimě a další okolnosti umožňují).

Sokolovny a jejich pozemky bývají obvykle v rezidenční zástavbě a pro mnoho občanů jsou snadno dostupná. Byla by obrovská škoda, kdyby pro širokou veřejnost nyní zůstala nedostupná. Jsem přesvědčena, že tímto nenáročným krokem Sokol opět ukáže, že mu záleží na kondici celé české společnosti. Dnes je pro každého z nás důležité, aby si zlepšoval fungování imunitního systému, ale i psychiku, a proto je každá tělesná aktivita nesmírně významná. Umožněme tedy alespoň na přechodnou dobu i našim nesokolským spoluobčanům zlepšovat si kondici na našich sportovištích. Jsem si jistá, že takový krok bude mít ve veřejnosti velkou odezvu!
 
Sportoviště, prosím, označte nápisem „PO DOBU PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ JE TOTO SOKOLSKÉ SPORTOVIŠTĚ VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI VE DNECH xxxx OD xxx DO xxx, VYUŽIJTE NAŠE SPORTOVIŠTĚ PRO UDRŽENÍ VAŠÍ DOBRÉ KONDICE. Nezapomeňte ani na bezpečnost a viditelně vyvěste provozní řád sportoviště! (pokud sportoviště nemá, zde jsou vzorové http://www.dolni-bousov.cz/data/sportoviste/provozni_rad.pdf, http://sportoviste-trutnov.cz/pages/provozni-rad, https://sportoviste.skutec.cz/letni-areal-1/fotbalove-hriste/provozni-rad/ atp.)

Nezapomeňte, prosím, otevření vašeho hřiště konzultovat s Vaším obecním či městským úřadem. Ten může jednak využít svých kanálů pro komunikaci s veřejností, případně Vás může finančně podpořit při úhradě vzniklých nákladů spojených s otevřením sportoviště. Oslovte, prosím, touto informací také místní média tam, kde jsou k dispozici.

Velmi Vám za tyto vstřícné kroky předem děkuji a těším se, že se co nejdříve shledáme zase v plné síle.

Se sokolským pozdravem

Vaše

Hana Moučková
starostka ČOS
Facebook
Website
Email
 upravte nastavení zasílání nebo odhlaste se z odběru.