Copy
 
Reminder tevredenheidsmeting Mantelzorgsteunpunt Buren 2021
Tevredenheidsmeting
In de nieuwsbrief hebben we u gevraagd om een vragenlijst in te vullen over onze dienstverlening. Mocht u de vragenlijst nog niet ingevuld hebben, dan hopen we dat u alsnog de tijd wilt nemen (zo’n 5 minuutjes) om de lijst in te vullen: https://welzijn.tevreden.nl/welzijn-rivierstroom/ (bovenste vragenlijst).

Heeft u de lijst al ingevuld, dan willen wij u bedanken voor uw medewerking.
    
Aan- afmelden/wijziging doorgeven

Wilt u zich aanmelden als mantelzorger, dat kan via deze link:
aan- afmelden/ een wijziging doorgeven
 
Ook als uw mantelzorgsituatie gewijzigd is waarderen wij het zeer als u dit doorgeeft zodat onze administratie op orde blijft en u onze informatie tijdig ontvangt.
 
Welzijn Rivierstroom Mantelzorgconsulent
Ankie Bongers
 
Welzijn Rivierstroom

Voorstraat 8
4033 AD Lienden


(0344) 602337
bereikbaar op werkdagen
van 9:00 tot 14:00 uur

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar mantelzorgburen@welzijnrivierstroom.nl