Copy
 
Nieuwsbrief Mantelzorgknooppunt
Neder-Betuwe 2022-1
Van tijdschrift weer terug naar nieuwsbrief?

Afgelopen jaar ontving u als mantelzorger het tijdschrift VoorElkaar. Wij zijn ons aan het oriënteren voor een eventueel nieuw tijdschrift, omdat het bureau dat het tijdschrift ontwikkelde daarmee stopt. Graag ontvangen wij uw medewerking bij deze oriëntatie.
- Welke meerwaarde heeft een tijdschrift voor u?
- Wat uit het tijdschrift sprak u het meest aan?

Wilt u een mail met de antwoorden sturen naar esthermorren@welzijnrivierstroom.nl?
Iedereen is welkom zich te abonneren op deze nieuwsbrief, dus u mag deze nieuwsbrief altijd doorsturen naar andere mantelzorgers. Alvast bedankt.

Aan- en afmelden doet u via deze link
 

De onafhankelijke cliëntondersteuner Neder-Betuwe
Trainingen en bijeenkomsten
Het kan zijn dat u een gesprek met iemand van een instantie hebt, maar dit liever samen met iemand doet die u ondersteunt in het gesprek. Of dat u het fijn vindt wanneer iemand u helpt bij het kiezen van zorgoplossingen voor uzelf of een familielid.

Zorgvragers en mantelzorgers krijgen gratis hulp bij het vinden van de beste zorgoplossing. Alle inwoners uit de gemeente Neder-Betuwe kunnen hier gebruik van maken met een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Door corona konden vorig jaar veel bijeenkomsten niet doorgaan. Gelukkig kon in november de high tea in Neder-Betuwe en de lunch in Buren voor mantelzorgers doorgaan. Veel mantelzorgers vonden het heerlijk om even niet te zorgen en met andere mantelzorgers in contact te zijn.

Daarom kijken we enorm uit naar het organiseren van bijeenkomsten en trainingen. Binnenkort hopen we ons aanbod bekend te maken.
UITGELICHT
Aan- afmelden/wijziging doorgeven


Wilt u zich aanmelden als mantelzorger, dat kan via deze link:
aan- afmelden/ een wijziging doorgeven
 
Ook als uw mantelzorgsituatie gewijzigd is waarderen wij het zeer als u dit doorgeeft zodat onze administratie op orde blijft en u onze informatie tijdig ontvangt.
 
Welzijn Rivierstroom Mantelzorgconsulent
Esther Morren

Agend 

 
Welzijn Rivierstroom

Voorstraat 8
4033 AD Lienden


(0344) 602337
bereikbaar op werkdagen
van 9:00 tot 14:00 uur

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar mantelzorgnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl