Copy
View this email in your browser
Vánoční newsletter České ženské lobby 
Pro ty, co stojí na rozcestí a hledají pomoc a podporu 
Pomozte nám rozjet rozcestník, který umožní lidem rychle se zorientovat a najít včasnou pomoc. Čekáte dítě? Vyhledejte si všechny služby, které vás na těhotenství a rodičovství připraví. Týká se vás domácí násilí? Zjistěte, na koho se obrátit a jaké máte možnosti. 
Rozcestník poradí, kde a jak najít řešení ve složité životní situaci

DO ČŽL SE PŘIPOJILA INICIATIVA NESLYŠÍCÍ ŽENY V ČR 

Na valné hromadě 5. prosince členské organizace odhlasovaly přijetí Neslyšících žen v ČR do sítě ČŽL. 
Naskenujte kód a podpořte naši činnost.

MEZINÁRODNÍ DEN PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH 

Česká ženská lobby se připojila k celosvětové kampani OSN Orange the World dne 25. listopadu na Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách. Společně s 35 členskými organizacemi chce ČŽL poukázat na míru násilí, kterému ženy a dívky v naší společnosti čelí a potřebu tento problém řešit. Upozorňuje, že přes závažnost situace Česká republika nepřijala Úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí (také známá jako Istanbulská úmluva). Úmluva zajistí, že se obětem a jejich dětem dostane adekvátní ochrany a podpory, aby se mohly vymanit z násilí. 

TZ
ORANGE THE WORLD

ROSES REVOLUTION

Zástupkyně Unie porodních asistentek se připojily ke globálnímu hnutí The Roses Revolution, aby vyjádřily solidaritu se ženami se zkušeností s porodnickým násilím. Bohužel v mnoha zdravotnických zařízeních u nás zažívají ženy při porodu nedůstojné a poškozující zacházení, při kterém může docházet k porušování jejich práva na důstojnou péči, zároveň může být ohroženo jejich právo na život, zdraví, tělesnou nedotknutelnost a právo nebýt diskriminovány. Na druhou stranu můžeme s nástupem nové generace lékařů sledovat i rozšiřující se snahy o zlepšení kvality péče o ženu a větší spolupráci s  porodními asistentkami jako primárními poskytovatelkami služeb.

ROSES REVOLUTION

PREVENCE DOMÁCÍHO A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO NÁSILÍ

ČŽL spustila projekt podpořený Norskými fondy zaměřený na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. Na projektu spolupracujeme s organizacemi Otevřená společnost, Konsent, Ženy v právu a Amnesty International ČR.

začali jsme projekt

STAV ŽENSKÝCH PRÁV VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ A V POBALTÍ: V OHROŽENÍ A S NEDOSTATKEM ZDROJŮ

Shrnutí zprávy pracovní skupiny Evropské ženské lobby pro střední a východní Evropu, Balkán a Pobaltí o stavu ženských práv v této oblasti. Na tomto dokumentu se podílely i zástupkyně České ženské lobby.

Shrnutí zprávy Evropské ženské lobby
ČINNOST ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ

Fórum 50 % sbírá příběhy do kampaně Nejsi v tom sama

Ženy, a obzvlášť mladé ženy, se každodenně setkávají s různými formami manipulace, obtěžování nebo dokonce násilí. I přesto, že se bohužel jedná o naprosto běžný jev, nemluví se o něm tak často, jak by bylo potřeba. A ženy, které jsou terčem takového chování, se pak cítí spoluzodpovědné za to, že se jim děje něco špatného. Ukažme, že se jedná o celospolečenský problém. Napište anonymně svůj příběh do kampaně #nejsivtomsama.


Linka pro mámy a táty v krizi
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství poskytuje bezplatné a anonymní konzultace rodičům, kteří naléhavě potřebují odbornou pomoc. Podpořte fungování linky a zajistěte podporu pro rodiče, kteří čelí krizi. 


Konsent vydal knihu Děti to chtěj vědět taky 
Děti to chtěj vědět taky demonstruje, že rodiče mohou být těmi, za kterými si dítě přijde pro radu. Že s rozhovory o vztazích a sexuálním zdraví můžeme začít už od nejútlejšího věku. A že sexuální výchova není jen o navlékání kondomů na banán a rozdávání vložek.


V rámci 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách Acorus přináší příběhy svých klientek.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ

20. ledna 2023 - Akademie pro lektorky předporodní přípravy // Aperio

24. února 2023 - Empowering women mentoring v Uniqua // BPWCR

31. března - 2. duben - Equal Pay Day // BPWCR

19. června - Firma roku: Rovné příležitosti // Gender studies

23. července 2023 - Porodní slet pod širým nebem // UNIPA / Česká asociace dul

Děkujeme, že jste v tomto roce sledovali naši činnost. Přejeme Vám nadcházející rok 2023 plný rovnosti.
Facebook
Instagram
Website
Our mailing address is:
info@czlobby.cz

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.