Copy
 
NEWSLETTER ČESKÉ ŽENSKÉ LOBBY 
Přinášíme shrnutí naší činnosti v uplynulém období. Aktivity sítě můžete průběžně sledovat na naší webové a facebookové stránce.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN BY MĚL BÝT KAŽDÝ DEN.

Uplynul rok od začátku pandemie covid a stále se prohlubující společenské nerovnosti, které dopadají obzvlášť na nejzranitelnější skupiny žen, se kumulují v největším problému v době izolace, kterým je domácí násilí. Česká ženská lobby jako síť organizací monitoruje tyto problémy a snaží se o jejich nápravu ve vztahu k rovnosti žen a mužů.

Společně jsme vydali doporučení v návaznosti na zkušenosti s pandemií covid 19 a přednesli je na Radě vlády pro rovnost žen a mužů. I díky tomu vznikla nová Pracovní skupina k dopadům pandemie covid-19, ve které nás zastupuje Eliška Kodyšová, místopředsedkyně ČŽL.
V souvislosti s problémem nedostatečných kapacit předškolní péče, kterému se ČŽL dlouhodobě věnuje, jsme na základě dobré praxe organizací poskytující tyto služby definovali podmínky pro dětské skupiny od roku 2021+ a aktivně lobovali v PSP ČR. Zveřejnili jsme naše stanovisko na webové stránce a přednesli doporučení na podzimní Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
 
Prostřednictvím Lenky Formánkové naší zástupkyně v pracovní skupině EWL zabývající se ekonomickými dopady jsme se podíleli na  publikaci Evropské ženské Lobby (EWL) „Purpurová dohoda: feministický přístup k ekonomice“. Ta přináší jiný pohled na fungování společnosti, kde ústřední hodnotu, bez které se moderní společnost neobejde, představuje péče. Přestože vznikla již před začátkem pandemické krize, nastavuje zrcadlo současné době.
Podpořte finančně naši činnost

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

K Mezinárodnímu dni žen 8. března jsme se podíleli na organizaci dvou událostí a podpořili řadu dalších sdílením na našich sociálních sítích.

ONLINE PIKNIK
V rámci projektu Neviditelná síla jsme spolu se SIMI a Slovo 21 pořádali Online piknik na téma duševního zdraví. V rámci neformálního setkání ženy migrantky a Romky sdílely své pocity a podělily se o své zkušenosti s tím, jak zvládají pandemickou krizi, která dopadá na ženy daleko nejvíce. Akci moderovala Jarmila Balážová a s pomocí přítomné psychoterapeutky Natálie Schwab Figusch ženy získali základní informace a pomoc. 
ZAHAJOVACÍ EDITATON WIKIGAP
Již počtvrté jsme spolupořádali s Wikimedia tradiční Wikigap 2021. Na české wikipedii je na jednu biografii o ženě téměř pět mužských. Cílem každoroční akce je snížit tento wikigap a zviditelnit významné ženy. Sami jsme pak přidali na wikipedii předsedkyni České ženské lobby a ředitelku Otevřené společnosti Martu Smolíkovou.
CHCE TO SOUHLAS: SEX BEZ SOUHLASU JE ZNÁSILNĚNÍ

V pátek 12. února nevládní organizace z koalice Hlas proti násilí - Konsent, Amnesty International a Česká ženská lobby a Ženy v právu spustily kampaň Chce to souhlas. Zástupci a zástupkyně iniciativy předávali před Poslaneckou sněmovnou politikům a političkám výzvu ke změně zákona o znásilnění a papírové karafiáty symbolizující oběti znásilnění. Cílem kampaně je redefinice zákona o znásilnění tak, aby za trestný čin znásilnění byl považován pohlavní styk bez souhlasu jedné stran, a ne pouze pohlavní styk, ke kterému došlo za použití donucení, pohrůžky donucením či zneužití bezbrannosti. 
 

PODEPSAT PETICI
SPOTY HLASU PROTI NÁSILÍ BYLY OCENĚNY

Koalice Hlas proti násilí vypustila další spoty, které upozorňují na různé podoby násilí na ženách. Například upozorňuje, že sex bez souhlasu je znásilnění. 

Mediář v pravidelné rubrice Katovna ocenil kampaň koalice Hlas proti násilí, na které spolupracovala se společností Triad. Za nejpovedenější z kampaní ji označili kreativci i odborníci na PR. “Výpovědi žen působí velmi autenticky a mrazivě. Přesvědčivá a silná kampaň, která jde přímo k věci,” zhodnotila ředitelka agentury McShakespeare Iva Hadj Moussa.

ŠANCE NA ODŠKODNĚNÍ PROTIPRÁVNĚ STERILIZOVANÝCH OSOB

V Poslanecké sněmovně prošel 10. března prvním čtením návrh zákona na odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. ČŽL dlouhodobě podporuje nápravu v této věci. Na podzim jsme spolupořádali debatu Moje tělo, moje rozhodnutí na téma reprodukčních práv romských žen a migrantek. Svůj smutný příběh zde vyprávěla Elena Gorolová, která byla nedobrovolně sterilizovaná.
 

Článek z debaty najdete na našich stránkách.
Newsletter byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.
Copyright © 2020 Česká ženská lobby, All rights reserved.
Email vám posíláme, protože jste projevili zájem o informace z České ženské lobby.

Our mailing address is:
info@czlobby.cz

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


 
twitter
facebook
Website