Copy
View this email in your browser
ÇEDBİK ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 26 - 27 Kasım Tarihlerinde BUILD UPON- Çerçevenin Test Edilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Build Upon2 Proje çalışmaları kapsamında hazırlanan “Çok Seviyeli Renovasyon Etki Çerçevesi”, ilk olarak pilot şehir olarak seçilen Eskişehir’de test edildi. Çerçevenin uygunluğunun veri bulunabilirliği açısından değerlendirildiği ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının tartışıldığı çalıştayda Çerçeve Tepebaşı Belediyesi’nin başarı ile sonuçlandırıldığı Remourban projesi üzerinden test edildi.

BUILD UPON2  Hakkında
Horizon 2020 Projesi olan Build Upon 2 mevcut binalarda enerji verimliliği renovasyonunun arttırılması önündeli ana engellerden biri olan yerel ve ulusal renovasyon stratejileri etkilerinin yeterli derecede izlenmemesi konusunu ele alıyor. Proje, şehir düzeyindeki verileri ve anlayışları entegre etmeye odaklanarak bina renovasyonu için bir grup kilometre taşını ve ölçülebilir ilerleme göstergesini içeren çok seviyeli bir renovasyon Etki Çerçevesi oluşturmak için yerel, ulusal ve Avrupalı paydaşlarla birlikte çalışmaktadır.

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması-2020 Başladı.

Yeni yerleşim alanlarının sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında kurulması ve gelişmesi, çevre dostu yeşil binaların yaygınlaşması ve bu konuda toplumsal farkındalığın arttırılması amacı ile ÇEDBİK olarak bir fikir yarışması düzenlemekteyiz. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olan bu yarışmamızda dereceye giren katılımcılarımızı birbirinden değerli ödüller ve imkânlar beklemektedir.
Detaylı bilgi ve başvuru için www.cedbik.org adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

ÇEDBİK Üye Buluşma Toplantıları Gerçekleştirildi.

Kurulduğumuz 2007 yılında bu yana geçen 13 yıllık sürede çeşitli etkinliklerde ve üye buluşma günlerinde üyelerimiz ile yüz yüze bir araya gelinerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasına hep özen gösterildi.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz keyifli üye buluşma günü yıl içinde tekrarlaması arzu edilmişti. Ancak, tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz olarak etkileyen pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak ve sağlığınızın her şeyden önemli olduğunu düşündüğümüz için bu yıl üye buluşma toplantılarımız internet platformu (ZOOM) üzerinden gerçekleştirildi.

24 ve 25 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen bu dijital üye buluşma toplantılarımızda, derneğimizin faaliyetleri ve projeleri üyelerimize aktarıldı ve keyifli bir sohbet eşliğinde üyelerimiz görüşlerini bizler ile paylaştılar.


Enerjiden Karbona: Mimaride Sürdürülebilirlik Vizyonunun Değişimi Semineri Gerçekleşti.

23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 17:00 'da Skidmore, Owings & Merrill (SOM) firmasında Tasarım Direktörü olarak görev alan Sayın Yasemin Kologlu ve Yardımcı Direktör olarak görev alan Sayın Mina Hasman, Enerjiden karbona kadar sürdürülebilirlik vizyonunun değişimi hakkında bilgi ve tecrübelerini ÇEDBİK Başkanı Sayın Ebru Ünver Karaer moderatörlüğünde gerçekleşen bu etkinlikte bizler ile paylaştı.
LCA-EPD ve Sürdürülebilir Malzemeler Semineri gerçekleşti.

24 Kasım 2020 saat 10:30 'da, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık  firmasında LCA ve Sürdürülebilirlik Uzmanı olarak görev alan Sayın Başak Erik, LCA-EPD ve Sürdürülebilir Malemeler hakkında bilgi ve tecrübelerini ÇEDBİK Başkanı Sayın Ebru Ünver Karaer moderatörlüğünde gerçekleşen bu etkinlikte bizler ile paylaştı.

LEED BD+C Tanıtım Semineri gerçekleşti.

ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Ünver Karaer moderatörlüğünde, 11 Aralık 2020 tarihinde Genel Sekreter Sayın Engin Işıltan ve Proje Yöneticisi Sayın Büşra Çetin Çelik'in sunduğu LEED BD+C Tanıtım Semineri onlarca değerli katılımcılarımızla birlikte gerçekleşti.
Yapı Malzemelerinde  Sürdürülebilirlik Temelli En Son Gelişmeler, Riskler ve Fırsatlar Semineri  gerçekleşti.
 
2 Aralık 2020 saat 15:00 'da ERKE Sürdürülebilir Danışmanlık firmasının Kurucu ve Yöneticisi Sayın Hüdai Kara, Yapı Malzemelerinde Sürdürülebilirlik Temelli En Son Gelişmeler, Riskler ve Fırsatlar hakkında bilgi ve tecrübelerini ÇEDBİK Başkanı Sayın Ebru Ünver Karaer moderatörlüğünde gerçekleşen bu etkinlikte bizler ile paylaştı.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafında Kentsel Dayanıklılık Çalıştayı Gerçekleştirildi.
 
"Kentsel Dayanıklılığın Temelleri", "Yapılı Çevre ve Kentsel Dayanıklılık" ve "Kentsel Dayanıklılığın Finansmanı" başlıklı panellerde kentsel dayanıklılığın tüm yönleriyle masaya yatırıldığı çalıştayda Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Katya Kaya, B.E.S.T ve Diğer Yeşil Bina Sertifikaları ve Kentsel Dayanıklılık İlişkisi üzerine bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Ülkemizden ve dünyadan önemli örneklerle, başat konseptler, projeler ve finansman modelleri hakkında belediyecilik pratiğine aktarılabilecek diğer pek çok konu da çalıştay süresince tartışıldı.
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
DAIKIN
 
  Daikin 3 ayda 26 bin ağacı kurtardı

Daikin’in ‘yeşil fabrika’sı kendi enerjisini kendi üretiyor, çevreyi koruyor
 
İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin’in, Sakarya’daki fabrikasında Temmuz ayında devreye aldığı Güneş Enerjili Sistem (GES), hedeflenenin üzerinde başarıya ulaşarak enerji ihtiyacının tümünü karşılamaya başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, kurum kültürünün bir parçası olan çevre misyonunun öneminden söz ederek, “Daikin olarak üretimden lojistiğe, ürünlerimizin satışından kullanım ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz. Bu amaçla fabrikamızda sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmek üzere hayata geçirdiğimiz GES projemiz 3 aylık periyotta yüzde 118 oranında elektrik üreterek beklentilerin üzerinde performans yakaladı” dedi.
 

*Haberin Detayları için Lütfen Resmin Üstüne Tıklayın.

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş


"Kale olarak gezegenimizin bugünü ve geleceği için sorumluluğumuzu iş alanlarımızın her aşamasında taşıyoruz. İklim değişikliğinden kuraklığa, günümüzde dünyayı etkileyen tüm sorunlara karşı, maksimum verimliliğe erişmeye gayret gösteriyoruz. Bu misyonla tasarım sürecinden başlayarak tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmış olan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan başlıca “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “Temiz Su ve Sanitasyon” hedefleri ve Avrupa Birliği’nin 2050 net sıfır emisyon hedefi kapsamında topluma, çevreye ve endüstriye fayda sağlamasını amaçladığımız faaliyetler yürütüyoruz.

Bununla beraber, üretim süreçlerimizi şeffaflaştırarak, tüm kategorideki ürünlerimize bağımsız kuruluş tarafından onaylı EPD (Çevresel Ürün Beyanı) alarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaştık. Aynı şekilde tüm seramik karo ürünlerimizin düşük kimyasal emisyon değerlerine sahip olduğunu Greenguard sertifikası ile tescilledik.

 
Tüm operasyonel süreçlerimizde malzeme, kaynak ve enerji verimliliğini önemsiyoruz. Bu anlayışla, geçtiğimiz yıl içerisinde üretim süreçlerimizde yapmakta olduğumuz malzeme odaklı geri kazanım çalışmalarını arttırdık. Bunun yanı sıra üretimde yüksek verimli ekipman kullanımından aydınlatma uygulamalarına kadar üretim alanlarımızdaki verimlilik odaklı çalışmalarımızla doğal kaynak tüketiminde tasarruf sağlamaya devam ediyoruz. Bu konuda yapmakta olduğumuz önemli uygulamalardan biri üretim içerisinde doğal gaz tüketimi ile oluşan atık ısının tekrar üretimde kullanılarak geri kazanımı. Tüm bu çalışmalarımızla daha az doğal kaynak tüketerek kaynak verimliliğine ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Bu konuda son yıllarda hayata geçirdiğimiz bir uygulama ise üretim sırasında oluşan atık ısının organik tarım üretimi yapan sera tesisinde kullanımıdır. Böylelikle sadece kendi üretim alanlarımızda değil farklı bir tesiste kullanım sağlayarak doğaya katkı sunmaya devam ediyoruz. Bir yandan süreçlerimizde kaynak verimliliğini arttırmayı hedeflerken bir yandan da insan odaklı ürün tasarımlarımızla verimlilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı desteklemeyi ilke ediniyoruz.
 
Bugünün şartlarını iyileştirebilmek ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına ürünlerimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz."
 
METSİMS
 
Türkiye’den İlk EPD Servis İhracatı Metsims tarafından gerçekleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde merkezi bulunan Midal International çatısı altında Afrika’nın Mozambik ülkesinde faaliyet gösteren Midal Mozambique International Limitada 1370 EC sınıfı alüminyum çubuklar için Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration-EPD) belgesini Metsims Sustainability Consulting danışmanlığında aldı. Özellikle yapı malzemeleri için Pazar gerekliliklerinden biri haline gelen ve yeşil ve sürdürülebilir yapılar için talep edilen EPD belgeleri, ISO 14040/44 standardı kapsamında yapılan yaşam döngüsü değerlendirmesi (Life Cycle Assessment-LCA) çalışmaları sonucunda ISO 14025 standardına göre ve EN 15804-A:2019 normuna uygun olarak yayınlanabiliyor.

LCA ve EPD danışmanlığında Türkiye’nin lider, Avrupa’nın sayılı sürdürülebilirlik firmaları arasında bulunan ve hem İngiltere hem de Türkiye’de faaliyet gösteren Metsims, Afrika pazarına ilk defa Türkiye’den hizmet sundu. Gelişmiş piyasalarda çok daha yaygın olan EPD belgelerinin Afrika pazarı için çok yeni olduğunu bildiren Metsims kurucu ortağı Dr. Hüdai Kara, pandemiye rağmen 3 ay gibi kısa bir sürede projeyi Türk danışman ve mühendisleri ile tamamlayarak yine bir ilke imza atmış oldu.


*Haberin Detayları için Lütfen Resmin Üstüne Tıklayın.

 

TURKECO
 
Üyelerimizden TURKECO firmasının kurucusu ve ÇEDBİK Kurucu Üyesi         
Sayın Dr. Duygu Erten HABERTÜRK'ün BAKIŞ programının konuğu oldu. 

Yeşil binalar ve sertifikalar konusunda konuşan Dr. Erten, panelistlere B.E.S.T sertifikası akreditasyonun detayları ve ana konuları bazında bilgi paylaşımında bulundu. Dr. Erten, yeşil bina sistemlerinin Türkiye için önemini belirtenken Noyan Doğan ve Yavuz Ölken ise sertifika almak ve bu konun yaygınlaşması destek olmak için söz verdiler. Yeşil bina sayılarının ivedilikle artması gerektiğinin altını çizen Dr.Erten, küresel iklim değişikliğinin, Paris anlaşmasının ve yeşil mutabakatın altını çizdi.

 
TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ
 
İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) beton sektörü ve beton bileşenleri için tüm dünyada kabul gören bir ürün belgelendirme sistemini geliştirmiştir. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) olarak, 2017 yılından beri bu Konseyin hem üyesi hem de Bölgesel Sistem Operatörü olarak görev almaktayız. CSC Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sistemi’yle hazır beton tesislerinin, çimento fabrikalarının, agrega tesislerinin sürdürülebilirlik performansları dünya çapında kabul görmüş bir sistem tarafından bağımsızca denetlenip ortaya konmaktadır.
 
CSC Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sistemi, BREEAM, ENVISION, DGNB (German Sustainable Building Council) tarafından da resmî olarak tanınmış durumdadır. Sistem son olarak da LEED tarafından tanınmıştır. “Tedarik Zincirinde Toplumsal Hakkaniyet” kriteri içinde yer alan pilot kredi, ham maddelerin çıkarılması, işlenmesi, üretimi, bileşenlerin ve ürünlerin montaj aşamaları dâhil olmak üzere, malzeme ve ürünlerin üretiminden etkilenenler ve bunlara dâhil olanlar için daha adil, daha sağlıklı bir çevre yaratmayı amaçlamaktadır. Projelerde CSC Belgeli betonu tercih edilerek LEED’den ekstra puan kazanabilmektedir. CSC Belgeli beton, BetonBewust (Hollanda), GreenPlantGuide (ABD) ve GreenPro (Hindistan) ile uyumludur.
 
 31 Aralık 2020 itibarıyla CSC Belgelendirmesi ise şu şekildedir:
 
Hollanda 171, Almanya 167, Türkiye 12, İtalya 11, Belçika 11, Latin Amerika 10, Amerika, 5, Polonya 3, İngiltere 1, Birleşik Arap Emirlikleri 1, İspanya 1 ve Lüksemburg 1 adet olmak üzere toplam 394 CSC belgelendirmesi yapılmıştır.

 
Copyright © 2021 ÇEDBİK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.