Copy
View this email in your browser
Inzichten uit ons Geluk en Gezondheid
Food-for-thought diner #01
van 3 november 2022
Geluk & Gezondheid écht realiseren

Hoe kunnen we met vastgoed het geluk en de gezondheid van mensen nog positiever beïnvloeden? Door kennis met elkaar te delen en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Want samen sta je zoveel sterker en kunnen grotere stappen worden gezet. Daarom organiseerden wij als Blauwhoed, Syntrus Achmea en Juli Ontwerp ons eerste ‘Food for thought diner’ in het verrassende restaurant Bitter. 

Afgelopen 3 november werd een avond vol inspiratie en boeiende gesprekken. In deze mailing een terugblik; op de verhalen van omgevingspsycholoog Joren van Dijk en futurist Justien Marseille, de 'Why' van Pim, Phillip en Boris en een aantal citaten uit de tafeldiscussies. De filmcompilatie geeft in 3 min een mooi beeld van de avond. Tot slot onderaan deze mailing ter inspiratie een aantal projecten waar we Geluk en Gezondheid concreet toepassen.

Dankjewel voor je aanwezigheid en je input deze avond!

Hartelijke groet,
Yvonne (Blauwhoed), Anjelica (Syntrus Achmea) en Pim (Juli Ontwerp)
Ook namens Phillip en Eltjo, Boris en Kristel, Hans en Sonja

TERUGBLIK
Filmcompilatie Food-for-thought diner

Voor degene die er niet bij konden zijn, en voor degene die willen terugblikken; de avond is vastgelegd op beeld en er is een mooie compilatiefilm van gemaakt. 

>> Bekijk hier de Geluk & Gezondheid Food-for-thought diner filmcompilatie.

PIM, PHILLIP & BORIS
en hun 'Why' 

Een goede vraag van Yvonne aan de drie mannen achter Juli Ontwerp, Blauwhoed en Syntrus Achmea: "Waarom is Geluk & Gezondheid voor jou zo belangrijk, dat jij je met je bedrijf zo inzet voor deze thema's? 

Pim van der Ven (Juli Ontwerp): "Mijn BHAG (Big Hairy Audacious Goal) is om vastgoedwaarde en maatschappelijke waarde meer met elkaar te verbinden. Zodat vastgoed een positieve bijdrage kan gaan leveren bij het aanpakken van zaken als eenzaamheid, zorgkosten, inclusiviteit, goede verdichting ed. Want dat kan. Maar dan moeten we wel de gebruiker en de impact van vastgoed op hem en zijn gedrag centraal gaan stellen bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze woonomgevingen."

Phillip Smits (Blauwhoed): "Ik ben ervan overtuigd dat we met onze ontwikkelingen positief bijdragen aan het geluk en de gezondheid van mensen. Met het gedragsgericht ontwikkelen en cocreatie realiseren wij leefomgevingen waar mensen elkaar ontmoeten, er toe doen en waar ze langer gezond blijven. Wat mij betreft heeft iedereen het recht op een duurzamer leven. Het is heel bijzonder om daar een bijdrage aan te kunnen leveren."

Boris van der Gijp (Syntrus Achmea) "Als je aan het ziekenhuisbed staat van een zieke dierbare, zoals in mijn geval bij mijn ernstig zieke broertje, dan realiseer je je meer dan ooit hoe belangrijk gezondheid is. En dat je alles op alles moet zetten om - in alles wat je doet - te zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan verbetering van die gezondheid. En daarmee het fundament te leggen voor geluk. Voor mij betekent dat een zoektocht naar zo gezond mogelijke gebouwen, groene binnentuinen die uitnodigen om naar buiten te gaan en te bewegen, slimme oplossingen die ontmoetingen faciliteren en zo eenzaamheid verminderen. Naar gebouwen die zorgen voor een glimlach bij de gebruikers en die bijdragen aan een langer gelukkig en gezonder leven."

LEZINGEN


Dat geluk en gezondheid steeds belangrijker aan het worden zijn in vastgoed, is duidelijk. Toch wordt er in de praktijk nog te weinig mee gedaan. En dat we willen graag veranderen. We nodigden omgevingspsycholoog Joren van Dijk en futurist Justien Marseille uit om ons te inspireren en ons extra handvatten te geven. Het leverde interessante inzichten op. 

JOREN VAN DIJK 
Omgevingspsycholoog

“Jullie mogen alles vergeten wat ik hiervoor heb gezegd” eindigt omgevingspsycholoog Joren van Dijk zijn frisse presentatie aan het begin van de avond. “Maar onthoud dit: wat we nodig hebben is Leiderschap. Mensen die het beoogde effect van vastgoed op gebruikers en op hun gedrag even belangrijk durven te maken als de technische en financiële PvE’s.”

"Mensen komen niet perse voor het ontmoeten, maar de activiteit zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van de hond of het met de kinderen naar de speeltuin gaan."

JOREN VAN DIJK | DE OMGEVINGSPSYCHOLOOG.NL

JUSTIEN MARSEILLE
Futurist

Tweede spreker van de avond was futurist Justien Marseille. Zij heeft als geen ander neus voor maatschappelijke trends die eraan komen. Haar boodschap is helder en een tikje confronterend: "Het wordt hoog tijd dat we ‘true pricing’ gaan toepassen, we ons realiseren dat de huidige generatie uit de economie aan het stappen is en dat we het '7 generations-principe' moeten gaan toepassen. Bedenk wat je aan generatie Z na wilt laten."

"Bouw niet alleen voor gelukkige bewoners nu,
maar denk na over de veelheid aan de verschillende bewoners en hoe zij hun geluk ervaren
over 10 of 20 jaar."


JUSTIEN MARSEILLE | THE FUTURE INSTITUTE

FOOD & THOUGHT
Citaten tafeldiscussies

Aansluitend op de lezingen discussieerden we in verschillende tafelsettings over 3 stellingen. Hieronder per stelling een aantal interessante uitkomsten.

Stelling 1 (n.a.v. lezing Joren van Dijk) 
Focus op leiderschap: 'Welke bijdrage kun jij in je functie leveren om de leefkwaliteit van bewoners en gebruikers van de gebouwde omgeving te bevorderen, zodat geluk en gezondheid nog meer wordt gestimuleerd?'

 • "Voorbeelden aandragen vanuit het buitenland; om ervan te leren hoe ze daar met leefkwaliteit omgaan."
 • "Door niet meer in silo’s te denken (gebaseerd op 1 functie) maar geïntegreerde visies te ontwikkelen."
 • "Echt in gesprek gaan met mensen, met bewoners. Vragen waar ze behoefte aan hebben qua afwisseling van ontmoeting en ruimte voor privacy."


Stelling 2 (n.a.v. lezing Justien Marseille)
Focus op gebruikers: 'Bekijk de persona (generatie Z) die op tafel staat. Kijk naar de achtergrond. Waar komt hij/zij vandaan, welke waarden kreeg hij/zij mee. Wat zouden de ouders door willen geven en wat heeft dat voor implicaties voor hun beleving van geluk en hun woonomgeving?'

 • "Autonomie, betaalbaarheid, zeespiegelstijging, maar ook community-vorming zijn voor deze generatie belangrijker thema's dan voor ons."
 • "Ons RO-stelsel moet flexibeler, we zitten te vast in RO-regelgeving."
 • "Duurzaamheid zal naar verwachting nog belangrijker worden voor deze generatie."


Stelling 3
‘Aan de slag. Wat ga je morgen anders doen?’

 • "Ik sta dus niet alleen in mijn wens om dingen anders te doen, dat heb ik vanavond gemerkt. Dat geeft mij de moed om door te zetten en de ander te vragen me daarbij te helpen."
 • "Leren van gerealiseerde projecten, van de fouten. Niet dezelfde fouten maken."
 • "Nog een stap verder te gaan en ervoor te zorgen dat geluk en gezondheid op termijn net zo normaal wordt als 3-dubbel glas."
 • "Ik ben geïnspireerd hoe geluk en gezondheid toe te passen."
 • "Lef tonen om wat verder te denken."
 • "Tegen anderen en mezelf 'Hou vol, ga door!'
 • "Thuis mee naar het werk: op het werk bewuster bezig zijn met 'voor wie doen we het eigenlijk?' Iets meer reflectie dan de waan van de dag."

WAAR DENK JIJ AAN BIJ:
Geluk & Gezondheid?

Bij de entree hadden we een bord geplaatst om te polsen waaraan gedacht wordt bij de thema's geluk & gezondheid. Het leverde mooie uitspraken op:

 • "Groen en ecologische materialen in gebouwen."
 • "Geluk en gezondheid gaan hand in hand. Meer geluk maakt gezonder en betere gezondheid maakt gelukkiger."
 • "Ontmoeten!"
 • "Samen, groen en toekomstgericht!"
 • "Ruimte om te bewegen"
"We shape our buildings, thereafter they shape us."

SIR. WINSTON CHURCHILL

PROJECTEN

Bovenstaande rake quote is veelzeggend. Als Blauwhoed, Syntrus Achmea en Juli Ontwerp zetten wij ons - regelmatig in een samenwerkingsverband - in om vastgoedprojecten te realiseren die bijdragen aan het verhogen van het geluk en de gezondheid van mensen.
Hieronder 3 recente projecten.

BLAUWHOED + JULI ONTWERP + SYNTRUS ACHMEA
Maricken II  | Wilnis

Omdat je samen sterker staat, hebben we ons alledrie gecommitteerd om een G&G benchmark te realiseren. Hierin gaan veel interessante vastgoedtools die het geluk en de gezondheid bevorderen verwerkt worden. We hadden dit project op de avond van het diner willen presenteren, maar door de verlate start vanwege files is dit niet meer gelukt.   >> Later meer hierover. 

JULI ONTWERP + SYNTRUS ACHMEA
OneSpace | Delft

De doelgroep voor dit in 2022 opgeleverde plan met 280 woningen van 44 m2 zijn net afgestudeerde jongeren. Voor de twintig verdiepingen tellende woontoren is de Smart Small Living-visie gebruikt: compacte, betaalbare woningen gecombineerd met slim, gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen voor bijvoorbeeld werken en loungen. De constructie, balkons en ontsluitingen zijn zo gerealiseerd, dat de woningen indien gewenst in een later stadium laagdrempelig gekoppeld kunnen worden. 

BLAUWHOED + JULI ONTWERP
Lof & Loof | H.I.-Ambacht

De 39 woningen voor woningbouwproject ‘Lof & Loof’ ontwierpen we met veel gevoel voor historie, geïnspireerd op de Ido Hof. We maakten in de 4 woningtypen op verschillende manieren ruimte voor verbinding en ontmoeting met je buurtbewoners, omdat sociale connectie belangrijk is voor je geluk. 

Tot een volgend G&G event!
Groeten van het Geluk & Gezondheid team:

Blauwhoed: Yvonne van Mierlo, Phillip Smits en Eltjo Bouwman
Syntrus Achmea: Anjelica Cicilia, Boris van der Gijp en Kristel van Dam
Juli Ontwerp: Pim van der Ven, Hans Schepman en Sonja Evers
U ontvangt deze mailing omdat u een van de genodigden was op het
Geluk & Gezondheid 'Food-for-thought' diner van 3 november 2022, georganiseerd door:
Juli Ontwerp, Blauwhoed en Syntrus Achmea.

Contact adres:
Juli Ontwerp
Wilhelminakade 959, 3072 AP Rotterdam
gelukgezondheid@juliontwerp.eu

Indien u geen vervolg mailings over onze gezamenlijke geluk & gezondheid activiteiten wilt ontvangen:
Hier kunt uw gegevens aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Juli Ontwerp B.V., All rights reserved.
Share Share
Share Share
Forward Forward


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Juli Ontwerp B.V. · Wilhelminakade 959 · Rotterdam, ZH 3072 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp