Copy
Mantelzorgsteunpunt Neder-Betuwe
nieuwsbrief 2020-3


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij
graag met u in contact blijven
gedurende deze moeilijke tijden.
Welzijn Rivierstroom in tijden van Corona deel 2

We zijn weer wat verder in de tijd en de maatregelen worden steeds meer versoepeld. Wellicht heeft u inmiddels een telefoontje gehad van onze belvrijwilligster om te vragen hoe het gaat.
Ook gaan sommige vrijwilligers weer op huisbezoek, we hopen dat we dit ook steeds meer kunnen gaan opstarten. Als organisatie kijken we wat er mogelijk is en wat iedere partij hierin wenselijk vindt. Uiteraard volgen we hierbij de landelijke richtlijnen van het RIVM

Verder kunt u op onze website het overzicht vinden van lokaal, regionaal en landelijk hulpaanbod.
Als u een vraag heeft, mag u bellen met Welzijn Rivierstroom op 0344 60 23 37. Elke werkdag van 9 tot 14 uur wordt de telefoon beantwoord. Buiten die tijden kunt u een bericht inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Mailen mag ook naar info@welzijnrivierstroom.nl.

We vinden het belangrijk dat u de zorg vol kunt blijven houden, dus schroom niet om contact met ons op te nemen!

Wat als de mantelzorger zelf ziek wordt?
Zorgladder mantelzorg
Mantelzorgers zijn meer thuis met hun naaste en hebben daarbij juist minder ondersteuning. De kans op overbelasting en ontsporing neemt daardoor toe. Mantelzorgers die het al zwaar hadden treft dit dubbel zo hard.

Het kan ook gebeuren dat u zelf ziek wordt en daardoor niet meer voor uw naaste kunt zorgen of dat dit heel lastig wordt. Trek dan op tijd aan de bel, zodat we met u samen kunnen kijken hoe we dit eventueel kunnen oplossen.

Houd ook elkaar als mantelzorgers daarom goed in de gaten en zoek met elkaar naar oplossingen. Samen met mantelzorgers, professionals in de zorg, mantelzorgondersteuners en gemeenten. U kunt contact met Welzijn Rivierstroom opnemen door te bellen met 0344 60 23 37
Het coronavirus heeft een grote impact op mantelzorgers: sociaal contact is beperkt, dagbestedingen zijn gesloten, individuele ondersteuning thuis is vaak gestopt en de inzet van vrijwilligers is verminderd.

Mantelzorgers zijn meer thuis met hun naaste en hebben daarbij juist minder ondersteuning. De kans op overbelasting en ontsporing neemt daardoor toe. Mantelzorgers die het al zwaar hadden treft dit dubbel zo hard.

Houd mantelzorgers daarom goed in de gaten en zoek met elkaar naar oplossingen. Samen met mantelzorgondersteunende organisaties, professionals in de zorg en mantelzorgers.

 
Aan- afmelden/wijziging doorgeven


Wilt u zich aanmelden als mantelzorger, dat kan via deze link:
aan- afmelden/ een wijziging doorgeven
 
Ook als uw mantelzorgsituatie gewijzigd is waarderen wij het zeer als u dit doorgeeft zodat onze administratie op orde blijft en u onze informatie tijdig ontvangt.
 
Welzijn Rivierstroom Mantelzorgconsulent
Frederike Burgers

 

Welzijn Rivierstroom

Voorstraat 8
4033 AD Lienden


(0344) 602337
bereikbaar op werkdagen
van 9:00 tot 14:00 uur

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar mantelzorgnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl