Copy
View this email in your browser

Open Vergadering Drugbeleid
 

13 november 2019
9u00 tot 16u30
Stadhuis Gent


Stad Gent en de Stuurgroep Drugbeleid nodigen je uit voor een Open Vergadering Drugbeleid op 13 november 2019.
We werken momenteel een Drugbeleidsplan 2020-2025 uit en we doen dit op basis van de input die we kregen uit thematische werkgroepen en uit focusgroepen met gebruikers (in herstel). Op een open vergadering willen we dit beleidsplan aan het brede werkveld voorstellen. Daarna willen we dit plan door jullie laten valideren via thematische sessies. 
9u00: Onthaal - Welkom
9u30: Inleiding
9u45: Een blik op 2025, waar naartoe met het Gentse drugbeleid?
10u30: Gebruikers en herstel, we hebben elkaar nodig
11u30: Panelgesprek: uitdagingen voor een integrale, lokale aanpak

 
13u – 13u45: broodjeslunch 

13u45: paralelle sessies
1. Preventie / schadebeperking
2. Zorg / herstel / inclusie
3. Druggerelateerde criminaliteit / overlast
(Geef je keuze van sessie door bij inschrijving)
15u30 - 16u30 : Receptie / netwerkmoment


 
Schrijf je nu in
Inschrijven is mogelijk van 8 oktober tot 7 november.
Geen internet? Bel Gentinfo op 09/210 10 10