Klik hier om deze nieuwsbrief in uw browser te lezen

GasTerra
Nieuwsbrief
maart 2018
Op 9 maart jl. verscheen het jaarverslag van GasTerra over 2017. In deze speciale jaarverslag-editie van onze nieuwsbrief vertellen we meer over het belang van een goede dialoog met onze stakeholders. En wat komt er kijken bij het complexe planningsproces tussen vraag en aanbod van aardgas? Verder gaan we in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van groen gas, zowel grootschalig als decentraal met koken op keukenafval.
Balans tussen veiligheid en leveringszekerheid
Anita Loonstra
GASWINNING – De aardbevingen hebben de afgelopen jaren in het belang van de veiligheid tot steeds lagere productielimieten uit het Groningenveld geleid. Om desondanks de leveringszekerheid te kunnen garanderen moeten de planners van GasTerra een steeds ingewikkelder puzzel oplossen.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn Mail
Veelbelovende innovatieve groengas productie
GROEN GAS – Het jonge bedrijf STERCORE onderzoekt onder andere met steun van GasTerra de mogelijkheden voor grootschalige productie van groen gas uit mest en co-vergisters. Dankzij het gebruik van innovatieve technieken lijkt de productie commercieel haalbaar.

Lees meer
STERCORE
Twitter Facebook LinkedIn Mail
Constructief in gesprek met stakeholders
Anita Loonstra
DIALOOG – De strategie van GasTerra rust op vier pijlers: volume, prijs, kosten en anticiperen op externe ontwikkelingen. De doelstelling ‘anticiperen’ is steeds belangrijker geworden. Dankzij de toepassing van een nieuwe methodiek kunnen we nog constructiever met onze stakeholders van gedachten wisselen over belangrijke thema’s.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn Mail
‘Koken op gas uit eigen keukenafval’
CIRCULAIR – Student bedrijfseconomie Marvin Altena onderzocht bij GasTerra de toepasbaarheid van kleinschalige opwek van groen gas uit vergisting van keukenafval van restaurants door reststromen te vergisten. ‘Er is uithoudingsvermogen voor nodig.’

Lees meer
Marvin Altena
Twitter Facebook LinkedIn Mail
Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden.