Copy
View this email in your browser
Nyhedsbrev, marts 2020

Kære læser,  
 
Foråret er på vej, og det er igen tid til dele de seneste nyheder med dig.  

Vi er som mange andre opmærksomme på den alvorlige Corona-situation. Den medfører også, at vores ansøgere må aflyse og lukke, og det kan have store konsekvenser for blandt andre sårbare borgere, som er brugere af tilbud hos sociale organisationer og for kulturorganisationer, som i forvejen har en stram økonomi. 

Frederiksbergfonden behandler ansøgninger som normalt, og vores næste frist er allerede 22. marts. Vi er indstillet på at behandle henvendelser om ændringer i bevillingstilsagn til projekter, der påvirkes af aflysninger, udsættelser eller lignende. Men det er vigtigt, at du henvender dig direkte til os på mail og får skriftlig bekræftelse på ønske om ændringer. 

Her i nyhedsbrevet får du et tilbageblik på 2019, hvor vi modtog rekordmange ansøgninger, og vi kan med glæde tilføje, at endnu flere projekter end nogensinde fik del i vores midler i 2019.   

Du får også et indblik i en kulturundersøgelse, vi har fået lavet. Den har taget pulsen på Frederiksberg-borgernes holdning til kultur og indeholder vigtige pointer for alle, der er optaget af kulturliv.   
 
På kontoret har vi ændret lidt på opgavefordelingen. Otto Frederiksen, otto@frederiksbergfonden.dk, vil sammen med undertegnede være kontaktperson for ansøgere. Fondens kommunikationsopgaver varetages fremover af Jeanette Hougaard, jeanette@frederiksbergfonden.dk, der arbejder som freelancer og er på kontoret efter behov.   
 
God læselyst!  

 

Martin Dahl 
Direktør
ff@frederiksbergfonden.dk 

Fonden støtter rekordmange ansøgninger 

I 2019 modtog Frederiksbergfonden 210 ansøgninger, som repræsenterer et meget bredt felt af aktiviteter på Frederiksberg. 120 ansøgninger modtog helt eller delvist tilsagn om støtte, hvilket svarer til, at 57 % af alle ansøgninger blev imødekommet. De samlede bevillinger nåede op på 10,5 mio. kroner, og det er lidt mere end året før.  

Det er tydeligt, at ansøgningerne i de fire ansøgningsrunder er kvalificerede og målrettet fondens uddelingsformål. 

"2019 viser igen, at fonden heldigvis får mange ansøgninger af høj kvalitet. Da det er vores formål at være en ansøgningsdrevet fond, der bakker op om borgernes projekter, er det afgørende, at afsøgningerne er af høj kvalitet. Fonden har naturligvis et loft og derfor var der igen meget fine projekter, som vi desværre ikke kunne sige ja til, men som vi håber at kunne imødekomme på et senere tidspunkt,” siger Martin Dahl. 

Sådan blev uddelingsrammen fordelt i 2019  

Som det fremgår af grafikken er det er igen ansøgninger, der understøtter en god opvækst for børn og unge (grå), som udgør den største del af uddelingsrammen.  

Mange gode initiativer får penge med på vejen


Med årets største donation på 830.000 kroner støtter Frederiksbergfonden byens stolte revytraditioner i et projekt målrettet kommunens unge i udskoling, gymnasier og HF. ”Det var på Frederiksberg” er et tre - årigt forløb med fem årlige forestillinger, der giver et historisk tilbageblik på forskellige tiders skiftende moralske og sproglige grænser, formidlet i en revitaliseret, nutidig version til unge. Det er et samarbejde mellem Alhambra, Danmarks Underholdningsorkester, Betty Nansens Teater og DRs musikalske scene for børn og unge, Musikariet. 

Den grønne omstilling bliver også prioriteret med flere af årets største donationer. Fonden støtter en gentagelse af Festival for Verdensmålene på Frederiksberg, som med nye aktiviteter vil inspirere elever og borgere til at deltage i grøn omstilling og styrke det aktive medborgerskab. Ansøgninger fra Skolen ved Søerne og Skolen på Grundtvigsvej er også imødekommet med midler, der bidrager til, at skolerne kan realisere planer om drivhus, plantekasser, udekøkken og klimalaboratorium. Det er projekter, der skal anvendes i undervisningen og bygge bro mellem skole og fritid samt områdets beboere.

Også udsmykningen til glæde for mange i Godthaabskirken er et andet eksempel på en ansøgning, der er bevilget midler til. I menighedssalen, hvor borgere i alle aldre mødes i forsamlinger af både kirkelig og ikke-kirkelig karakter, kan man nu blive inspireret af Michael Kviums maleri ’Naturel dead ends’ (371 x 120 cm).

Top 10: De største bevillinger i 2019

Traditionen tro blev Frederiksberg Fondens årlige begivenhed, Frederiksbergpriserne, afviklet under festlige omstændigheder. Frederiksberg-prisen 2019 blev tildelt Teateret Riddersalen på baggrund af deres fokus på de 0-12 årige borgere. Med prisen fulgte også 100.000 kroner til teateret. Modtageren af Frederiksberg Fondens Hæderspris 2019 blev KB-bestyrelsesformand, Niels-Christian Holmstrøm, som modtog prisen for sit lederskab af Frederiksbergs største idrætsforening og med prisen fulgte 50.000 kroner. 

Vi har undersøgt borgernes syn på kultur 

Frederiksbergfonden har offentliggjort en ny undersøgelse, der tager pulsen på Frederiksberg-borgernes holdninger til lokal kultur.  

Frederiksbergfonden uddeler årligt 10 millioner kroner til lokale aktiviteter, og en betydelig del af fondskronerne støtter en bred vifte af kulturoplevelser. Både af hensyn til fondens egne dispositioner, og som et tilbud til vores lokale kulturarrangører, har formålet med undersøgelsen været at få mere indsigt i holdninger og vaner. 

Vi ved, at Frederiksberg Kommune er en af de kommuner, der bidrager med færrest kulturkroner per borger og til gengæld ligger højt placeret på kommuneranglisten, når det gælder betaling til bibliotekerne.  Men vi kender ikke meget til borgernes holdning til kulturen og hvem de mener, der skal ’betale for musikken.’  

Med undersøgelsen ’Kulturen på Frederiksberg – 500 borgeres holdning’ har Tænketanken Mandag Morgen stillet en række spørgsmål til 500 repræsentative Frederiksberg-borgere. Deres besvarelser er også sammenholdt med besvarelserne fra en tilsvarende landsdækkende undersøgelse.  

Ifølge Frederiksbergfondens direktør, Martin Dahl, har undersøgelsen bidraget med en række nyttige konklusioner:  
 

”Undersøgelsen dokumenterer, at en typisk Frederiksberg-borger, og særligt de unge og de ældste, i høj grad anerkender, at kultur har værdi og at den lever lokalt. Og det nikker de ja til, uanset om de har en kort eller lang uddannelse bag sig. Besvarelserne har også synliggjort, at en typisk Frederiksberg-borger i langt højere grad end gennemsnitsdanskeren mener, at kultur bidrager til nye anskuelser, lærdom og selvindsigt og har betydning for børn og erhvervsliv. Samlet set synes jeg, at undersøgelsen bidrager med ny, værdifuld indsigt til vores lokale kulturliv, men selvfølgelig også til Frederiksbergfonden.”  

Læs undersøgelsen her  

Langt de fleste Frederiksberg-borgere mener, at lokale kulturoplevelser er med til at gøre lokalområdet til et bedre sted at bo og har værdi for børns læring. Foto: Frederiksbergfonden

Lidt fakta fra undersøgelsen:

  • 80 % på Frederiksberg mener, at lokale kulturoplevelser er med til at gøre lokalområdet til et bedre sted at bo. (Tallet for en gennemsnitsdansker er 65%)  
  • 63% mener, at lokale kulturopleveler giver en større forståelse for ens medborgere i lokalområdet (Tallet for en gennemsnitsdansker er 64%)  
  • Fire ud fem borgere foretrækker, at det offentlige er med til at finansiere kulturen.   
  • Frederiksberg Kommune ligger som kommune nummer 79 ud af 98 kommuner målt på kulturkroner per borger i 2018.  
  • Frederiksberg Kommune ligger som kommune nummer 20 målt på bibliotekskroner per borger i 2018. 

Stor interesse for designkonkurrence 

Her ved udsendelsen af forårets første nyhedsbrev, har vi netop passeret fristen (15.marts) for at aflevere forslag til den åbne idekonkurrence om design af et nyt siddemøbel til Frederiksbergs byrum. Konkurrencen udbydes af Urban Consulting og Frederiksbergfonden i fællesskab.  

Allerede i 2018 sås det tydeligt på Solbjerg Plads, hvordan projektet Nabomøblers opsætning af 80 liggestole, 80 plantespande og fire siddeplateauer her bidrog til et vække et lidt tomt område til live og skabte hyggelige, uformelle møder mellem borgere og besøgende. Designkonkurrencen er næste skridt i projektet, og når vinderen er fundet i slutningen af marts, offentliggøres det vindende design, der, foruden en førstepræmie på 12.000 kroner, sættes i produktion og er på gaden senere i år. Herefter skal det vindende Nabomøbel stå sin prøve som samlende for bylivet.  

Forslag hædres med flere præmier 

Det er modtaget ikke færre end 44 designforslag til konkurrencen og både blandt tovholder, Victor Aalund fra Urban Consulting, og Frederiksbergfondens direktør, Martin Dahl, er der meget stor tilfredshed med interessen for konkurrencen og de mange gode forslag.  

”Vi synes, at det er rigtig flot - både antallet og kvaliteten af de mange forslag, vi har modtaget. Som en særlig anerkendelse af de meget kvalificerede forslag, har fonden besluttet at hædre endnu flere af deltagerne med yderligere fem 2. præmier på hver 6.000 kroner," siger Martin Dahl.
Nu er det dommerkomitéen på syv personer, der skal i arbejdstøjet og udvælge vinderne, som præsenteres senere i marts.

Læs mere om konkurrencen 

Ansøgningsfrister 2020

På fire årlige møder beslutter Frederiksbergfondens bestyrelse, om en ansøgning kan opnå støtte. Du kan indsende ansøgning til Frederiksbergfonden løbende og læse på vores hjemmeside, hvad den skal indeholde af formalia m.m. 

Frederiksbergfonden støtter tre retninger: 

  • Opvækst på Frederiksberg. Børns og unges muligheder for at udfolde sig socialt, kulturelt, fagligt og bevægelsesmæssigt. 
  • Oplevelser på Frederiksberg. Initiativer som bidrager til en bred vifte af kulturtilbud. Initiativerne må gerne aktivt inddrage Frederiksbergs borgere og virksomheder og gerne tiltrække gæster udefra. 
  • Medborgerskab på Frederiksberg. Borgere der involverer sig sammen med andre og gør en forskel. Frederiksbergfonden støtter et stærkt civilsamfund gennem bidrag til organisationer, foreninger, arrangører og frivillige. 
Ansøgninger modtaget:         Kan du forvente svar på:
22. marts 2020 17. april 2020
1. juni 2020 26. juni 2020
26. august 2020 25. september 2020
16. november 2020 18. december 2020

Besøg vores hjemmeside og læs mere. 
Du er tilmeldt vores nyhedsbrev, som tre til fem gange om året giver dig de vigtigste nyheder om Frederiksbergfondens arbejde samt information om tidsfrister, bevillingsretninger, gode råd eller baggrundsviden om udviklingen på Frederiksberg og i fondsverdenen.

Hvis du har fået nyhedsbrevet videresendt og ikke i forvejen er tilmeldt, så kan du tilmelde dig her.
Vil du vide mere om Frederiksbergfonden, kan du besøge vores hjemmeside her.

 
Frederiksbergfonden
Rathsacksvej 1, 3. th.
1862 Frederiksberg C

ff@frederiksbergfonden.dk
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Din email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Frederiksbergfonden · Rathsacksvej 1, 3. th. · Frederiksberg C 1862 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp