Copy
View this email in your browser

Nr. 2020-05 (uge 14)
Nyhedsoversigt fra Danske Lærerorganisationer International


Kære læser,

I denne nyhedsoversigt kan du læse om OECD’s TALIS 2018 bind to. TALIS, The Teaching and Learning International Survey, er OECD’s undersøgelse af lærere og skolelederes opfattelse af arbejdsforhold og læringsmiljøer i skolerne. Grundet COVID-19 er størstedelen af skolerne og mange uddannelsesinstitutioner i Europa lukket og undervisningsministrene fra EU’s medlemslande har afholdt et uformelt møde som videokonference. Det Europæiske Råd har vedtaget en fælles erklæring om EU's foranstaltninger. Denne nyhedsoversigt har naturligt nok henvisninger til en lang række artikler m.v. om situationen relateret til COVID-19.

God læselyst – og pas godt på jer selv og hinanden!


Danske Lærerorganisationer International

Politik

OECD: TALIS 2018 – Bind II
OECD offentliggjorde mandag den 23. marts 2020 TALIS 2018 bind II. TALIS-undersøgelsen gennemføres hvert femte år og baserer sig på spørgsmål til lærere og skoleledere om arbejdsvilkår og læringsmiljøer. TALIS står for The Teaching and Learning International Survey. Fredag den 27. marts 2020 offentliggjorde EVA den danske rapport baseret på bind 2, der skulle have været offentliggjort samtidig med OECD’s rapport. OECD afholdte et webinar i forbindelse med lanceringen, der havde hovedfokus på rapportens resultater set i lyset af corona-situationen. Derudover har Education International et indlæg om kobling mellem TALIS analysen og coronakrisen. OECD har også offentliggjort en rapport med deres politisk fortolkning af TALIS’s resultater. DLI vil senere udgive et notat herom.
 
Uformel videokonference EU’s undervisningsministre om COVID-19
Det kroatiske formandskab afholdte den 12. marts 2020 et uformelt møde for EU’s undervisningsministre som en videokonference, hvor undervisningsministrere fra medlemslandene deltog. Omdrejningspunktet for konferencen var COVID-19 og dens indflydelse på uddannelsessystemet. Her udvekslede undervisningsministrere information og erfaringer om håndtering af coronasituationen, så som fjernundervisning, nødpasning og hygiejne.
 
Det Europæiske Råd: Fælleserklæring vedr. Covid-19-pandemien
Den 23. marts vedtog en fælles erklæring om EU's foranstaltninger. Den indeholder blandt andet opfordringer omkring håndtering af de socioøkonomiske konsekvenser af coronavirussen i EU.
 
Europa-Kommissionen: EU-handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati 2020-2024
Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant har fremlagt forslag til en EU-handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati for 2020-2024. Handlingsplanen har fem indsatsområder: individets rettigheder, demokrati, det globale system, ny teknologi og samarbejde. Handlingsplanen skal behandles af Rådet og EU-Parlamentet.
Publikationer
DLI-notat: Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2020

DLI-notat: PISA 2018 bind 1-3

ETUCE: Statement on tackling the COVID-19 crisis

ETUC newsletter Workers’ voice no. 144

OECD: Policy Brief on COVID-19

OECD: How can teachers and school systems respond to the COVID-19 pandemic? Some lessons from TALIS (artikel af Andreas Schleicher)

OECD: Early Learning and Child well-being – A Study of five-years-old in England, Estonia and the United States (rapport)

OECD: Education and Skills Newsletter, marts 2020

OECD: Education responses to COVID-19 (policy paper)

Eurydice: How is COVID-19 affecting schools in Europe?

Europa-Kommissionen: Praktiske råd om COVID-19 og Erasmus+ og de Europæiske Solidaritetskorps

Cedefop: Vocational education and training in Europe, 1995-2035. Scenarios for European vocational education and training in the 21st century

European Trade Union Institute: COVID social impact
Platform med overblik over sociale og beskæftigelsesaspekter af COVID-19 i europæiske lande.
Mest for undervisere
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet: Nyhedsbrevet Udsyn, marts 2020
Som følge af situationen vedrørende COVID-19, er en række tilskudsprojekter og ansøgningsfrister ændret, herunder for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. Yderligere vil der være mulighed for at få kompenseret afholdte udgifter, hvis et ophold eller aktivitet aflyses. Du kan få et overblik over de nye ansøgningsfrister for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps samt de nye rammer for tilskudsprojekter gennem linkene.
 
7. april 2020 (Webinar)
School Education Gateway: Formativ evaluering, fra teori til praksis
Der afholdes et webseminar med henblik på at give indsigt i, hvordan man integrerer formativ evaluering i klasseværelserne. Webseminaret giver en introduktion til formativ evaluering samt hvordan det kan anvendes til at forbedre evalueringen af eleverne. Du kan deltage i webseminariet her.
Danske Lærerorganisationer International
Danish Teacher Trade Unions
Syndicats d'Enseignants Danois
Kunne du lide vores nyhedsbrev? Så send den endelig videre i din organisation eller få en kollega til at tilmelde sig.
Du kan læse mere om Danske Lærerorganisationer International på vores hjemmeside, herunder vores notater og høringssvar.  


This email was sent to <<E-MAIL>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danske Lærerorganisationer International · Boulevard du Roi Albert ll · 5, 9 · Bruxelles 1210 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp