Copy

Hãy xem email này trong trình duyệt của bạn
Update your language preferences.

Về Kế hoạch Chấm điểm Cuối cùng cho Học kỳ Mùa xuân 2020 của EMUHSD

Ngày 12 tháng 5 năm 2020

Kính gửi Học sinh và Gia đình Học sinh của Học khu El Monte Union High School:
 
Học khu El Monte Union High School (EMUHSD) thừa nhận đại dịch COVID-19 hiện nay đã gây rất nhiều khó khăn cho học sinh và gia đình chúng ta. Do đó, Hội đồng Quản trị EMUHSD đã sửa đổi Chính sách Hội đồng 5121 - Chấm điểm/ Đánh giá Thành tích Học sinh vào thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020.  
 
Chính sách Hội đồng đã sửa đổi sẽ cho phép học sinh có quyền chọn nhận điểm bằng chữ cái hoặc Đạt Tín chỉ (CR)/Không đạt Tín chỉ (NCR) cho mỗi lớp mà học sinh tham gia vào học kỳ Mùa xuân và Mùa hè 2020. Xin lưu ý rằng điểm cuối cùng của Học kỳ Mùa xuân 2020 dành cho mỗi học sinh sẽ bằng hoặc cao hơn điểm đạt được trong đợt chấm điểm đầu tiên cho Học kỳ Mùa xuân 2020. Học sinh được khuyến khích tiếp tục tham gia thông qua chương trình Học Từ xa và hoàn thành bài tập của mình để thấy điểm của học sinh sẽ được cải thiện trong thời gian nghỉ học của chúng tôi. Không có học sinh nào sẽ nhận được điểm F; thay vào đó, tất cả các điểm F sẽ được mặc định tự động là Không đạt Tín chỉ (NCR).
 
Những điểm này, dù là điểm bằng chữ cái hay Đạt Tín chỉ/Không đạt Tín chỉ, sẽ không được tính vào điểm trung bình GPA chung của học sinh, đảm bảo không ảnh hưởng đến xếp hạng trong lớp. Thuật ngữ "xếp hạng trong lớp" là một quy trình nội bộ được Học Khu sử dụng để xác định thứ hạng cho từng học sinh theo mức điểm. Điểm của Học kỳ Mùa xuân 2020 sẽ không được sử dụng cho mục đích xếp hạng chung trong lớp. Điểm đó sẽ không ảnh hưởng đến việc xác định Học sinh có thành tích cao nhất và cao thứ hai cho lớp học vào năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Điều này cũng sẽ áp dụng cho điểm mùa hè 2020 nếu học sinh hoàn thành các khóa học vào mùa hè và chọn điểm bằng chữ cái.
 
Tất cả học sinh phải yêu cầu điểm bằng chữ cái đến ngày 29 tháng 5 năm 2020. Nếu không, điểm cuối cùng sẽ được mặc định là Đạt Tín chỉ(CR)/Không đạt Tín chỉ (NCR). 
Những học sinh nhận điểm CR sẽ đạt được đơn vị tín chỉ phù hợp của học kỳ cho khóa học. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, Đại học California (UC), Đại học Bang California (CSU), hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Độc lập California tuyên bố sẽ chấp nhận điểm Đạt Tín chỉ/Không đạt Tín chỉ cho tất cả các khóa học thay vì điểm bằng chữ cái. Điều này bao gồm các khóa học a-g được hoàn thành trong Học kỳ Mùa đông/Mùa xuân/Mùa hè 2020 dành cho tất cả học sinh. Điểm Tín chỉ sẽ không ảnh hưởng đến việc UC hoặc CSU tính GPA cho đơn đăng ký trong tương lai. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, học sinh chọn điểm bằng chữ cái sẽ báo cáo những điểm này lên hệ thống UC và CSU khi nộp đơn đăng ký nhập học. 

Học sinh trung học phổ thông nên thận trọng khi đưa ra quyết định nhận điểm Đạt Tín chỉ/Không đạt Tín chỉ nếu học sinh đó dự định sẽ nộp đơn đăng ký vào các trường cao đẳng/đại học nằm ngoài tiểu bang. Học sinh của EMUHSD sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm xem xét chính sách riêng về tuyển sinh đại học đối với điểm Đạt Tín chỉ/Không đạt Tín chỉ dành cho các trường nằm ngoài tiểu bang.
 
Học sinh có thể chọn điểm bằng chữ cái như thế nào?  
Học sinh sẽ có thời gian từ thứ Hai, ngày 11 tháng 5 đến 23 giờ 59 phút, thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 để đưa ra lựa chọn nhận điểm số của mình. Học sinh có thể thay đổi lựa chọn của mình vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt khoảng thời gian ba tuần vì điểm có thể dao động dựa trên mức độ tham gia công việc. Sau ngày 29 tháng 5, lựa chọn sẽ bị khóa để thực hiện công việc chấm điểm cuối cùng. Học sinh sẽ cần phải đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Google (địa chỉ email và mật khẩu) do học khu cấp để hoàn tất quy trình này. Học sinh có thể sử dụng Chromebook do học khu cấp hoặc bất kỳ thiết bị hỗ trợ internet nào để đưa ra lựa chọn của mình.  

 
Những bước học sinh cần tuân theo:
  1. Điều hướng đến www.emuhsd.org/spring2020, trong đó chứa tất cả thông tin và câu hỏi thường gặp (FAQ) về quy trình chấm điểm này. Từ đó, quý vị sẽ tìm thấy một liên kết trực tiếp đến trang web cổng thông tin của của chúng tôi dành cho học sinh có kiến ​​nghị về chấm điểm . Ngay khi nhấp vào, học sinh sẽ sử dụng nút "Đăng nhập bằng Tài khoản Google của tôi". Trang web này cũng sẽ liên kết với mọi trang chủ Chromebook của học sinh dưới mục "Kiến nghị về Chấm điểm".
  2. Theo trình bày dưới đây, danh sách các lớp hiện tại   sẽ được điền thông tin để cho thấy tỷ lệ phần trăm và điểm bằng chữ cái của học sinh từ đợt chấm điểm đầu tiên kéo dài 6 tuần vào Học kỳ Mùa xuân và điểm hiện tại của học sinh theo School Loop. Điểm cao hơn được tô sáng trong màn hình này. Lưu ý: "Điểm Hiện tại" có thể không phải là điểm cuối cùng vì bài tập vẫn đang được chấm điểm cho đến khi kết thúc Học kỳ. Để chọn điểm bằng chữ cái thay vì điểm Đạt Tín chỉ/Không đạt Tín chỉ (CR / NCR) mặc định, chỉ cần chọn ô bên phải   trong cùng một hàng. Thực hiện lặp lại quy trình này cho mỗi lớp. Lưu ý: Điểm chữ F sẽ được mặc định tự động là Không đạt Tín chỉ (NCR) và không thể thay đổi thành điểm bằng chữ cái.
  3. Ngay khi thực hiện tất cả những lựa chọn, hãy nhấp vào nút "Gửi"  . Quý vị sẽ được hiển thị trang xác nhận cuối cùng để "Chấp nhận" hoặc "Hủy" thay đổi kiến nghị về chấm điểm.
EMUHSD sẽ tiếp tục tuân theo chỉ thị từ Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles để đảm bảo học sinh và cộng đồng trường học của chúng ta được an toàn khi chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch về Học hè và Mùa thu 2020. Chúng tôi lên lịch dự kiến cung cấp chương trình Học Hè kéo dài bốn tuần sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 29 tháng 6 và sẽ tiếp tục đến hết thứ Sáu, ngày 24 tháng 7. Thông tin bổ sung về chương trình Học Hè sẽ được cung cấp cho học sinh chậm nhất là vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 5.
Website Website
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram

Tầm nhìn 
Tầm nhìn của Học Khu El Monte Union High là làm cho học sinh trở nên có khả năng và khuyến khích các em trở nên mạnh mẽ và kiên cường, sẵn sàng vào đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp, là những nhà lãnh đạo suốt đời và là những thành viên đóng góp vào xã hội toàn cầu của chúng ta.
 

El Monte Union High School District
3537 Johnson Ave., El Monte, CA 91731
(626) 444-9005


Bạn muốn thay đổi cách bạn nhận các email này?
Bạn có thể cập nhật tùy chọn ngôn ngữ của mình hoặc hủy đăng ký khỏi danh sách này. This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
El Monte Union High School District · 243 Oberlin Ave · Claremont, CA 91711-4623 · USA