Copy
View this email in your browser

Terwijl de natuur kreunt en steunt onder de hittegolf zit u hopelijk in de schaduw uit te kijken naar deze nieuwsbrief! Sinds de vorige versies van mei en juni is er weer veel gebeurd, vooral in Leiden en Oegstgeest.
De onderwerpen om op in te spreken, zienswijzes in te dienen of te becommentariëren buitelden de afgelopen maanden over elkaar heen. Voor de meeste onderwerpen geldt dat we pas rond komende jaarwisseling zullen weten of onze argumenten zijn meegenomen. En na de zomer staat er nog veel meer aan te komen waarvoor uw en onze aandacht nodig is. Hieronder praten we u weer bij.

Maar eerst nog even dit:een inmiddels urgente oproep, namelijk om het bestuur te komen versterken. We zoeken nu niet twee maar zelfs drie nieuwe bestuursleden omdat onze secretaris haar functie in 2021 zal neerleggen. Vind u de stap naar besturen nog te groot? Meld u dan aan als vrijwilliger: we bespreken graag met u welke klus(sen) u voor ons alles Bomenbond wilt doen.

Platanen op de Kaasmarkt Leiden

Op de Kaasmarkt dreigen enkele grote beeldbepalende platanen gekapt te worden. De Bomenbond heeft Ingesproken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling op 19 mei 2020. Kern van onze kritiek op het Stedebouwkundig Plan van Eisen is dat de grote, oude platanen bij de entree vanaf de Hooigracht nooit behouden kunnen blijven bij de nu geplande bouwvlakken. Lees verder...

Schipholweg en Parmentierweg Leiden

Schipholweg / Parmentierweg, Leiden: in de gebiedsvisie voor dit deel van de Schipholweg werd zeer ruim baan gemaakt voor bredere en hogere bebouwing op de bestaande kantoorlocaties. Zo breed zelfs dat het plantsoen met mooie platanen aan de Parmentierweg – rustplaats voor een grote kolonie kauwen en broodnodig groen tussen alle steenkolossen – zou worden bebouwd. Nogal wat raadsfracties hebben daar problemen mee. Na onze schriftelijke zienswijze van 14 januari jl hebben we op 2 juli ingesproken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Lees verder....

Compensatieplan Rijnlandroute

Vanaf eind juni 2020 is de Bomenbond in gesprek met de uitvoerder van de Rijnlandroute over voorgenomen wijzigingen in het compensatieplan 2017. Het blijkt dat de uitvoerder evenals provincie ZH en gemeente Leiden de nodige beren op de weg zien bij het oorspronkelijke plan. Gevreesd wordt dat de eerder voorziene aanplant van bomen op een aantal locaties niet aan zal slaan door de toegenomen droogte-periodes. Wanneer het dan niet mogelijk is om deze aanplant regelmatig extra water te geven is het wellicht beter om voor andere vormen van aanplant te kiezen. Wat dit gaat betekenen voor het totale compensatieplan en of deze wijzigingen acceptabel zijn voor de Bomenbond wordt nu bezien.

Fietroutes kosten bomen

Een fiets is minder vervuilend en neemt minder ruimte in dan een personenauto of een vrachtwagen. Mits dat gebeurt op het bestaande wegennetwerk. Anders is het als besloten wordt tot de aanleg van extra asfalt of andere verharding. Hoe duurzaam is dat? Wat zijn de effecten op de biodiversiteit? Hoeveel bomen moeten er verdwijnen? Lees onze uitgebreide zienswijze op het Beleidsprogramma Fiets 2020 -2030 van de gemeente Leiden. Lees verder...

Testcase: Spoorhavenpad

Eén van de geplande fietssnelroutes loopt uitgerekend over een idyllisch stukje natuur in Leiden. Zo bijzonder, dat het in het advies van de stadsecoloog is opgenomen als een van de 23 'ecologische hotspots'. Bewoner Rudolf Tenzer en Kirsten Schuil begonnen, met advies van de Bomenbond, een tegenoffensief, dat uitmondde in een heus Citizen Science-project om de biodiversiteit te meten, inclusief een later ook voor andere projecten te gebruiken website: www.expeditieleiden.nl.
Lees (en luister) ook de berichtgeving op Sleutelstad.nl

Leiden: extra hockeyveld in Roomburgerpark nog niet van de baan

De Bomenbond heeft zich krachtig verzet tegen de plannen om het openbare Roomburgerpark op te offeren voor een vierde veld van de hockeyclub die daar ook zit. Kunstgras aanleggen kan nooit een toename van de biodiversiteit inhouden, vinden wij. We ondersteunen de Vereniging Vrienden van het Roomburgerpark die pal staat voor het behoud van groen in de wijk. Lees verder.

Oegstgeest: bouw appartementen op Endegeest afgewenteld

De Bomenbond heeft ingesproken over de plannen voor de Geesten in Oegstgeest. Op Landgoed Endegeest dreigt woningbouw en Park Rhijngeest wil men 'opknappen' - meestal een teken dat de natuurwaarden daar achteruit gaan. Politiek is het een wespennest geworden. Het liep zo hoog op dat de wethouder is afgetreden. Lees meer...

Oegstgeest: college wil kunstgras in de Overveerpolder

Voetbal- en cricketverening ASC in Oegstgeest mocht naar de ongerepte Overveerpolder verhuizen onder de strikte voorwaarde dat er geen kunstgras wordt aangelegd op de sportvelden. Door een fout in het bestemmingsplan mocht dat opeens toch. De Bomenbond protesteerde mondeling en schriftelijk. Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt, maar dit weerhield ASC er niet val om in juli 2020 gewoon vergunning aan te vragen voor twee nieuwe kunstgrasvelden. Waartegen wij dan weer bezwaar moeten maken, zucht....   Lees verder....

Komende zaken

De komende maanden staan in het teken van onderzoek naar een aantal omvangrijke projecten, zoals de voorgenomen werkzaamheden aan riolering en waterberging in de Gasthuiswijk, fases I en II. In die gebieden staan in totaal ca 600 bomen waarvan nog moet blijken hoeveel er over zullen blijven na de herinrichting. Maar ook kleinere projecten gaan weer van start zoals de renovaties rond de Hoflaan en nieuwbouw aan het Bizetpad met zijn schuil- en broedplek voor een paartje ransuilen. De aanvraag voor een tijdelijke brug in de Poelwetering lijkt ook het nodige groen te gaan kosten. Het nalopen van afgeronde projecten vormt ook een vast agendapunt; zo hebben we gevraagd waar de beloofde aanplant van bomen in de Korte Vlietzone blijft...Bij al deze en nog veel meer projecten kunnen we ondersteuning gebruiken, dus meldt u zich svp aan!

De Bomenbond groeit!

Het gaat langzaam maar gestaag: we groeien in ledenaantal. Steeds meer mensen in onze regio maken zich zorgen over de bomenkap en worden lid. Enkele leden worden ook actief als vrijwilliger. Om ze even in het zonnetje te zetten: Tessa Viragh, die het behoud van de platanen aan de Parmentierweg op de politieke kaart heeft gezet, Anne Sytske Keijser die inmiddels alle details van kap en herplant langs de Rijnlandroute kent, en Pam de Groot die ons helpt bij de website en de sociale media.
 

Nog steeds de contributie niet betaald?

Tot slot nog dit: op onze recente mail naar ruim 80 (!) leden om de contributie voor 2020 te betalen wordt inmiddels goed gereageerd, maar we hopen op een 100% respons zodat nabellen en mailen niet meer nodig is. Dus mocht u uw jaarlijkse bijdrage van tenminste 10 euro nog niet hebben overgemaakt: het rekeningnummer is NL49INGB0004569584 t.n.v. Bomenbond Rijnland. Scheelt ons weer heel veel tijd die we liever aan bomen redden willen besteden. 
 
Tip: maak ook je buren lid van de Bomenbond!
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Copyright © 2020 Bomenbond Rijnland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bomenbond Rijnland · Eijmerspoelstraat 40 · Leiden, ZH 2334 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp