Doe mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Lees over de herstart van onze activiteiten.
Open deze mail in uw browser

ACTIE KERKBALANS

Maandbrief van de Lutherse Gemeente Rotterdam
Jaargang 2 | nummer 8 | februari 2022

Woord voor de maand februari:
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. (Efeziërs 4:26)

WELKOM TERUG IN DE ANDREASKERK!
Wat is het fijn om weer met elkaar de dienst te kunnen vieren! 
Voel u van harte welkom. U hoeft zich niet meer aan te melden. 

Nu de overheid vrijwel alle coronamaatregelen schrapt geeft dit ons ook meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten bij gemeenteactiviteiten of met een kopje koffie na de dienst in de vorig jaar opgeknapte Paardenkamer.

Vanwege de Actie Kerkbalans 2022 hebben al onze leden deze Maandbrief op papier ontvangen. Helaas kan het zo zijn dat deze bij u vanwege de storm (nog) niet is bezorgd. 

Wilt u de Maandbrief vaker op papier ontvangen? Stuur dan een reactie op deze e-mail met uw adres. Dan nemen wij u op in de verzendlijst. Aanmelden voor de Maandbrief per e-mail kan via: www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

Interview kerkrentmeesters
over Actie Kerkbalans

Vanaf 2022 is Wout Kroesbergen toegevoegd aan het College van Kerkrentmeesters. Tussen 2014 en 2018 was Wout ook al kerkrentmeester. We spreken hem samen met kerkrentmeester Jeroen van Velzen over de financiële staat van de Andreaskerk en de actie Kerkbalans 2022.

 Hoe staat de Andreaskerk er financieel voor? 
Jeroen: We weten het hoofd financieel boven water te houden. In 2021 zagen we de impact van het tweede jaar corona wel doorwerken op de gemeente. De periode van onzekerheid, beperkingen en het sluiten van de kerkdeuren resulteerde in een daling van de inkomsten uit Kerkbalans, collecten en verhuur. Tegelijkertijd stijgen logischerwijs de vaste kosten door inflatie en momenteel de energiekosten in het bijzonder. We weten ons te redden, maar het is wel een uitdaging. Daarnaast willen we om als gemeente ook toekomstgericht te zijn ook kunnen investeren in nieuwe initiatieven. Die ruimte is nu beperkt. 

Wat zijn de grootste uitgaven? 
Wout: Ons mooie kerkgebouw vraagt onderhoud. Zo is er afgelopen jaar groot onderhoud gepleegd aan onder meer het metselwerk. Daarnaast beslaat het grootste deel van de begroting natuurlijk de personeelskosten voor predikant en organist en koster. 

Wat doen jullie om het te verbeteren? 
Jeroen:
Om te beginnen hebben we slimme bezuinigingen doorgevoerd. Overbodige abonnementen opgezegd, strikter geld uitgegeven aan facilitaire zaken. Daarnaast proberen we voor specifieke doelen fondsen aan te vragen of doelgericht een bijdrage voor een project te vragen. Zo is met dank aan onze afzwaaiende mede-kerkrentmeester Jan Dirk Schouten de Paardenkamer helemaal opgeknapt. Daarnaast is er een financiële verkenning uitgevoerd. 
Kerkrentmeesters Jeroen van Velzen en Wout Kroesbergen
 
Wat is de grootste financiële uitdaging voor de toekomst? 
Wout:
Om als gemeente met een eigen kerkgebouw, dominee en organist te blijven voortbestaan zijn simpelweg meer bijdragen van leden nodig. Dat is alleen mogelijk wanneer we meer mensen weten te enthousiasmeren voor onze kerkelijke gemeente. Nu er met corona weer meer kan, moeten we er vol voor gaan. 

Hoeveel is er van een gemeentelid nodig? 
Jeroen:
Om de uitgaven te kunnen dekken is er van ieder gemeentelid gemiddeld 30 euro per maand nodig. Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen dit kan betalen. De ene kan minder, de ander kan meer betalen. Het gaat erom dat iedereen op zijn/haar manier een bijdrage levert. 

Wanneer zijn jullie tevreden? 
Wout:
Financieel als het tekort op de begroting is gedicht. Bovenal als de kerk weer vol zit en we niet alleen financieel maar ook als levendige gemeente groeien. 

Gebed voor de gemeente

Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
wij buigen ons neer voor U - in eerbied en ontzag.
U bent een onuitputtelijke bron van wijsheid, liefde en kracht.
Aan U vertrouwen wij ons toe.
Vervul ons met uw Geest.
Laat Christus wonen in ons hart
en laat de liefde de grondtoon zijn van ons leven.

Maak de gemeente tot een plaats waar de liefde groeit en bloeit,
waar we groeien in dieper inzicht in de liefde van Christus,
persoonlijk en samen, in verbondenheid met alle heiligen.
Maak de gemeente tot een plaats
waar we niet vol zijn van onszelf maar van U.
Tot een plaats waar te tasten is
dat U als de Levende in het midden bent.

Wij vragen grote dingen,
maar doen dat in de zekerheid
dat U onvoorstelbaar meer kunt schenken
dan wij voor mogelijk houden.
Laat uw Rijk doorbreken.

Aan U komt de heerlijkheid toe,
door Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid.

Dit gebed van PKN-synodepreses Marco Batenburg verscheen in de bundel U die voor mij uitgaat - Gebeden voor onderweg.

Komende zondagen

27 februari | Quinquagesima
Voorganger: Erwin de Fouw

6 maart | Invocavit
Voorganger: Martin van Wijngaarden
Viering Heilig Avondmaal

13 maart | Reminiscere
Voorganger: Martin van Wijngaarden
AndreasCantorij

20 maart | Oculi
Voorganger: Erna van Wijngaarden - Raben

27 maart | Laetare
Voorganger: Martin van Wijngaarden
Inzegening en afscheid kerkrentmeesters

Alle diensten beginnen om 10.30 uur in de Andreaskerk.

Activiteiten in en rond de Andreaskerk

Verschillende activiteiten in en rond de Andreaskerk hebben de draad weer opgepakt. Een korte opsomming:

Leerhuis over de psalmen
Tweede donderdag van de maand, 's ochtends om 10.30 uur in de kerkzaal en 's avonds via een zoom-vergadering.

Maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan
De kookgroep en alle eters verdelen we in twee groepen. Iedere groep komt op een avond aan de beurt (15 en 22 februari). Informatie en aanmelden bij: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries, tel.: 010-8441025.

40dagentijd-gesprekken
Gesprekken over liederen uit het noorden. Mogelijk op woensdagavond via zoom, en in een klein clubje fysiek na een dienst.

Uit de pastorie

PASTORAAL
Voor de gemeente stond de aflopen tijd meer dan eerder in het teken van een groter aantal besmettingen van de o-mikron-variant van het coronavirus. Neem de tijd om weer rustig om de been te komen! Daarnaast was er meer aan (fysiek) ongemak. Diverse operaties etc. konden weer plaats vinden, enkele diagnoses werden gesteld en twee sleutelbenen gebroken. En zo was er wel meer.

Om een paar namen te noemen: Guido Beijderwellen, Wouter Verkerke, Piet Postema, Christien Mudde, Rudie Ruijgendijk, Lianda Groeneveld-Dettmeijer, Jeffrey Jansen, Helena Baartman – Siivonen, Dien van der Burgh – de Jonge en Els Martens.

Ds. Martin van Wijngaarden

Terugblik in foto's

Tijdens de Kerstdienst kon vanwege de lockdown
maar een kleine groep bezoekers aanwezig zijn.
Wel was er een Kerstkindje in de Andreaskerk!

Verkorte begroting 2022

Met uw bijdrage maakt u het voortbestaan van de Andreaskerk mogelijk. Door het invullen en opsturen van het formulier (zie achterzijde van de papieren Maandbrief) kunt u uw financiële toezegging bevestigen. U kunt het formulier ook digitaal invullen via www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans

Omdat de kerk een ANBI-status heeft kunt u de donaties van uw belastbaar inkomen aftrekken.
 
Wij zien uw toezegging met vertrouwen tegemoet. Neem voor vragen of advies gerust contact met mij op.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Jeroen van Velzen - jjwvanvelzen@gmail.com

Tip: maak voor uw eigen administratie een kopie
of noteer uw toezegging.

Doe mee aan Actie Kerkbalans

Via onderstaande knoppen kunt u uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2022 doorgeven, of u kunt direct een gift geven.

Vul hier het formulier in met uw toezegging
Doneer direct aan Kerkbalans 2022

Of lees alles nog even rustig na op onze website: www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans

Facebook
Instagram
YouTube
Website
Copyright © 2022 Lutherse Andreaskerk Rotterdam, alle rechten voorbehouden


Uw ontvangst van deze Maandbrief wijzigen?
Werk uw voorkeuren bij of meld u af van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp