Copy
View this email in your browser
ברכה לפסח

עיקרי פעילות פורום ה-15 בשנה החולפת

חקיקה ורגולציה
פורום ה-15 מעורב בתהליכי חקיקה ורגולציה, בדגש על הסדרה מחדש של יחסי השלטון המרכזי עם הערים בישראל, בחתירה לביזור סמכויות ולמתן עצמאות ניהולית רחבה יותר עבור הערים.
עבודת הותמ"ל
במהלך חודש יולי האחרון גיבש מטה הדיור נוהל עבודה חדש לפעילותו, יחד עם פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, בו נקבעו חובת יידוע של הרשויות המקומיות טרם הכרזה על מתחם בקבינט הדיור, וכן קיום הדברות לאחר ההכרזה, חובה לקבל את הסכמת הרשויות המקומיות לצורך קידום תכניות פינוי בינוי במסגרת הותמ"ל ועוד.
לחצו להרחבה בנושא


רפורמה בתחום רישוי העסקים
במהלך השנה האחרונה פעל פורום ה-15 יחד עם איגוד מנהלי רישוי עסקים בישראל, מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים, לקידום רפורמה משמעותית בתחום רישוי העסקים בישראל, לרבות הארכת תקופת רישיון העסק למרבית העסקים והקמת מרכז שירות משותף - ONE STOP SHOP, לטובת ייעול הטיפול בעסקים המבקשים רישיון. הרפורמה אושרה ביולי 2018.
 
חוק עיריות איתנות
במהלך 2018 החלה עבודה משותפת של פורום ה-15 יחד עם משרד הפנים ומשרד האוצר במטרה להרחיב את חוק עיריות איתנות והסמכויות שהוא מעניק לעיריות אלה גם לתחומים נוספים.
לחצו להרחבה בנושא

העצמת סמכויות האכיפה העירונית
בעקבות מפגש מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 עם השר לביטחון פנים, ח"כ גלעד ארדן, הוקם צוות מקצועי משותף למשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל, משרד התחבורה, משרד המשפטים, נציגי מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15. הצוות בוחן אפשרות להרחבת סמכויות האכיפה העירונית, הן מכוח חוקי עזר עירוני והן מכוח חקיקה ראשית, לרבות בהקשר של "חוק האופניים", הרחבת האכיפה המצולמת בכבישים העירוניים, סמכויות עיכוב באכיפת חוקי העזר העירוניים ועוד.

מליאת ראשי הערים פורום ה-15

בשנת 2018 קיימה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 מספר דיונים חשובים, בהם נפגשה עם שרים וגורמי ממשל בכירים.

לחצו כאן להרחבה בנושא
במידה ולא ניתן לראות את התמונות אנא שחררו חסימת תמונות
במידה ולא ניתן לראות את התמונות, אנא שחררו חסימת תמונות
תכנון עירוני
פורום ה-15 שם לו למטרה לחזק את המגזר העירוני בישראל, ולהעניק לערי ישראל כלים לשיפור איכות החיים העירונית - מתוך אמונה כי זו משימה לאומית ואנושית חשובה ומרכזית. לשם כך, מעורב פורום ה-15 בתהליכים שונים בתחום התכנון והבנייה, הן בכנסת, הן מול גופי התכנון הארציים, והן בדיונים מקצועיים עם נציגי הממשלה. כמו כן, הפורום מקדם מיזמים משותפים בתחומי העירוניות בקרב העיריות.
אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה
פורום ה-15 המשיך בקידום ויישום החלטת ראשי הערים על אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה. במהלך 2018 התמקדה הפעילות בשדרוג והסדרת תחום ההסמכה לתקן, וכן בנושא בנייה ירוקה של מבני חינוך.
לחצו להרחבה בנושא
קידום דיור בהישג יד נכון וראוי
בתחילת השנה עבר בכנסת החוק לעידוד דיור בהישג יד. פורום ה-15 התנגד לקריטריוני הסף שהציעו מגישי החוק, מן הטעם שאלו יאפשרו גם לאנשים ממעמד סוציו אקנומי גבוה לדרוש ולקבל זכאות לדב"י. בעקבות מחאתו של פורום ה-15 הוחלט על כתיבת תקנות בחתימת שר האוצר שיצמצמו את הכאות לדב"י. צוות משותף פועל בימים אלו לגיבוש נוסח התקנות.
לחצו להרחבה בנושא

קורס "העיר הישראלית 2030: תכנון מחוץ לקופסא" - מחזור ב'

בעקבות הצלחת המחזור הראשון של הקורס, נפתח בסוף 2018 מחזור שני של קורס זה, ביוזמת פורום ה-15, בריכוז אקדמי של עמותת "מרחב" ובשיתוף עם מינהל ההדרכה של מרכז השלטן המקומי. הקורס התקיים בקמפוס UniverCity ונרשמה בו השתתפות שיא של למעלה מ-40 משתתפים. הקורס הינו ייחודי וחדשני בתחום, וכולל שמונה ימי לימודים מלאים, כולל שני סיורים, והרצאות מאת המרצים המובילים בארץ בתחומים הרלוונטיים.

 

סביבה וקיימות
תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"
פורום ה-15 השיק במרץ 2018 תכנית חדשה לקידום נושאי הסביבה והקיימות העירונית.
במהלך 2018 התמקד פורום ה-15 בליווי העיריות בשלבי התנעת התכנית, הכוללים מינוי מנהל קיימות עירוני ורפרנטים לקיימות במחלקות השונות של העיריות, הקמת צוות היגוי עירוני, מיפוי המצב הקיים בעיר והצרכים, גיבוש סדרי עדיפויות לביצוע והטמעתם בתכניות העבודה של העירייה, והקצאת תקציב לביצוע.

לחצו להרחבה בנושא
הרחבת הפטור מהיתר למתקנים פוטו-וולטאים
במהלך שנת 2018 לקח פורום ה-15 חלק בגיבוש הסדר חדש למתן פטור מהיתר בנייה למתקני PV על גגות, מול מינהל התכנון במשרד האוצר, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי. לפי הסדר זה, הקמה של מתקן להפקת חשמל מאנרגיה פוטו-וולטאית (עד הספק של 630 קילוואט) תהיה פטורה מקבלת היתר בנייה מהוועדה המקומית. ותחויב בהגשת מסמכים ואישורים לוועדה המקומית בתוך 45 יום ממועד ההתקנה. הועדה המקומית רשאית לקבוע הנחיות לעניין זה, לרבות הוראות עיצוביות ואדריכליות.
לחצו להרחבה בנושא
פורום האנרגיה של עיריות פורום ה-15
ביוני 2018 השיק פורום ה-15, בשיתוף פעולה עם משרד האנרגיה, את "הפורום העירוני לאנרגיה בת קיימא", שמטרתו לקדם סדר יום משותף לעיריות גדולות בנוגע לניהול אנרגיה בעיר, בדגש על כניסת הרכב החשמלי, אנרגיות מתחדשות ועוד. כמו כן, במסגרת זו, פעל פורום ה-15 מול ועד הכלכלה של הכנסת לקידום סמכות העיריות להקים "מיקרוגריד" שכונתי, יוזמה שנקטעה עקב פיזור הכנסת, וליווה את המו"מ מול הממשלה בנושא. בנוסף, פורום ה-15 לקח חלק ביוזמת משרד האנרגיה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה להסדרת נושא הדירוג האנרגטי ליחידת דיור.
פסולת ביתית
פורום ה-15 שותף בפעילות מרכז השלטון המקומי בנושא הסדרי החקיקה והטיפול בפסולת ביתית, לרבות בכל הנוגע ליישום חוק האריזות (בדגש על הסכם ההתקשרות עם תאגיד תמיר), וכן בכל הנוגע לקידום ה"תכנית הלאומית האסטרטגית לטיפול בפסולת", כולל הסדרה קבועה של מודל אחיד וברור לאצירה, איסוף וטיפול בפסולת ביתית.
פסולת בניין
במהלך שנת 2018 ליווה פורום ה-15 יחד עם מרכז השלטון המקומי את תזכיר החוק החדש שהגיש המשרד להגנת הסביבה בעניין הסדרת הטיפול בפסולת בניין, שעיקרו הטלת האחריות על אתר קצה לפי מודל זה, הרשות המקומית תהא מוסמכת לקבוע דרישות ותנאים להצבת המכולה. הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה בכנסת ב-31.10.18. החקיקה נקטעה בעקבות פיזור הכנסת.
תכנית המתמחים לסביבה וקיימות
פורום ה-15, בשיתוף עם "המעבדה העירונית לקיימות וחדשנות עירונית" בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת ת"א ותכנית "הדבר הבא", השיק זו השנה הרביעית, תכנית התמחות לסביבה וקיימות לסטודנטים במהלך התואר השני, במסגרת מחלקות הסביבה, הקיימות והתכנון בערים השונות.

לחצו להרחבה בנושא
שת"פ עם התאחדות בוני הארץ
פורום ה-15 יזם שת"פ עם התאחדות בוני הארץ לקידום "מדורות בטוחות" בל"ג בעומר. במסגרת המיזם, נוצרים שיתופי פעולה בין קבלנים לבין העיריות, בסיוע ארגוני הקבלנים המקומיים, לצורך תיאום האספקה של "קרשים בטוחים", שנקיים מחומרים מסוכנים ומסמרים, ואשר שריפתם מייצרת פחות נזק לסביבה.

לחצו להרחבה בנושא
 
חדשנות עירונית
שקיפות מידע ושיתוף ציבור
במהלך 2018 השלים פורום ה-15 את עבודתו על שני מדריכים מקצועיים בנושא שקיפות המידע העירוני ושיתוף הציבור בעיר. מדריכים אלו הם פרי עבודה מאומצת של פורום ה-15, העיריות השונות, מומחים מהשורה הראשונה בתחום, עמותת שבי"ל ועוד. המדריכים מציעים את הידע העדכני והמתקדם ביותר שקיים כיום בתחומים הנ"ל, ויועמדו לרשות הרשויות המקומיות בישראל.
המדריך לשקיפות עירונית יושק באופן רשמי באירוע שיתקיים ב-22.5.19.
המדריך לשיתוף הציבור בעיר יושק במהלך שנת 2019.

לחצו להרחבה בנושא
הופעות ופרסומים בתקשורת
לחצו כאן לצפייה ברשימת הפרסומים וההופעות בתקשורת של פורום ה-15 במהלך שנת 2018.
תכנית העבודה של פורום ה-15 לשנת 2019
תכנית העבודה לשנת 2019 בנויה משלושה ענפי פעילות עיקריים:
חקיקה ורגולציה - קידום חוק עיריות חדש ומודרני, קידום הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות, הרחבת סמכויות אכיפה ברשות המקומית, ועוד.
תכנון עירוני - שינוי פרדיגמת התכנון הקיימת למגורים ולמרחב הציבורי בעיר, השלמת אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בכל עיריות פורום ה-15 ומעקב ובקרה אחר יישום התקן בכל העיריות, ועוד.
קידום והעצמת העירוניות - ליווי ותמיכה בפעילותן של העיריות להטמעה ויישום "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", כלכלה עירונית מקיימת, יצירת מדיניות אחידה בעיריות לשקיפות מידע באתרי האינטרנט העירוניים, ועוד.

בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות ליועצי פורום ה-15:
- לעידית הוד, שמלווה את פעילות פורום ה-15 בתחומי הסביבה והקיימות.

- לחברת "גורן עמיר יועצים" על התמיכה השוטפת בפעילות פורום ה-15 במסגרת הממשלה והכנסת, ובפרט לעליזה גורן, מושיק ביבי, רחל וידל, שוקי זוהר וגל גוטמן.
- לחברת Unik, ובמיוחד לרן אהרן, אירית נחמני וברק כפיר, על עבודתם והליווי הצמוד של פורום ה-15 בתחום יחסי הציבור והתקשורת.
- ליועצים בתחום התכנון והבנייה - עו"ד שלום זינגר, עו"ד שרית דנה, פרופ' ערן פייטלסון והמתכנן צביקה מינץ - על הכנת ניירות עמדה מקצועיים ומעמיקים, ייעוץ ותמיכה שוטפת בפעילותינו בנושאי תכנון ובנייה, השתתפות בדיונים בכנסת ובממשלה וייצוגנו בערכאות משפטיות ובדיונים מקצועיים.

 
פורום ה-15
בית השלטון המקומי, רחוב הארבעה 19, קומה 10, תל אביב
www.forum15.org.il
03-6844236