Copy
Blijf op de hoogte van onze vacatures, blogs en opdrachten!
Beste <<Aanhef>> <<Achternaam>>,

Blog door Clemens Geenen, PEP Onderwijsadvies
De vergoeding voor toezichthouders in het PO/VO blijft de gemoederen bezighouden. Begin dit jaar noemde de directeur van VOS/ABB de verhoging bij een openbaar schoolbestuur in Alkmaar exorbitant. De oud-voorzitter noemde dit in de krant een groot schandaal en niet uit te leggen. De vraag is of deze commotie terecht is, want een Raad van Toezicht (RvT) mag in beginsel, binnen zekere grenzen, zijn eigen vergoeding bepalen.

De VTOI heeft een handreiking voor het bepalen van de honorering opgesteld (laatste versie januari 2020). Volgens de VTOI doet de RvT er verstandig aan om de bestuurder en de (G)MR in het keuzeproces te betrekken en het proces en de motivatie transparant te verantwoorden, bijv. in het jaarverslag. 

De vraag is of dat altijd op deze manier gebeurt. 

Lees meer
 
Unieke webinars!
Spijtenburg Werving en Advies organiseert samen met PEP Onderwijsadvies dit jaar een serie van 3 webinars voor toezichthouders in het Primair Onderwijs, waarbij we kijken naar de 5 beleidsterreinen van een schoolorganisatie. 

Na afloop van deze webinars:
  • Heeft u inzicht in de belangrijkste processen binnen en buiten de schoolorganisatie en weet u wat de actuele thema’s zijn.
  • Weet u welke (beleids)documenten u van uw bestuurder moet ontvangen en wat uw bevoegdheden hierbij zijn.
  • Weet u welke websites en publicaties voor u interessant zijn als u zich wilt verdiepen.
  • Weet u wat uw rol als toezichthouder bij de 5 beleidsterreinen is en hoe u die invult.
  • Weet u wat de aandachtspunten hierbij zijn en welke vragen u aan de bestuurder kunt stellen.

Wat maakt deze webinars uniek?
Wat deze serie webinars uniek maakt, is dat we niet van buiten naar binnen kijken maar juist andersom. Wat speelt er binnen de school? Met welke uitdagingen en keuzes hebben directeuren en bestuurders te maken en hoe kunt u als toezichthouder dit proces ondersteunen en erop toezien? Bovendien kijken we naar alle beleidsterreinen. Hierdoor krijgt u inzicht in de onderlinge samenhang en wisselwerking van beleid.

Bekijk de website voor meer informatie.
 
Lees meer
 
Meer informatie
 
Heeft u behoefte aan meer inhoudelijke informatie over één van deze webinars? Dan kunt u contact opnemen met Clemens Geenen van PEP Onderwijsadvies (0621210234 / info@peponderwijsadvies.nl).

Heeft u interesse in deelname aan één van deze webinars? Inschrijven kan via info@spijtenburg.nl.


Hartelijke groeten,

Spijtenburg Werving en Advies
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Copyright © 2022 Spijtenburg Werving & Advies, All rights reserved.Aanpassen of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp