Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
U heeft aangegeven dat u graag de nieuwsbrief Krachtige basiszorg wilt ontvangen. Wilt u deze toch liever niet ontvangen? Dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

Krachtige basiszorg is een integrale wijkaanpak die op de werkvloer is ontwikkeld. Het is een andere manier van kijken, leren, doen en organiseren door álle professionals in de zorg, ondersteuning en preventie in de wijk. De aanpak richt zich op kwetsbare bewoners met problemen in meerdere levensdomeinen.

Krachtige basiszorg werkt! Dat blijkt uit de ervaringen in Utrecht Overvecht waar de aanpak werd ontwikkeld. Daarom investeren de Achterstandsfondsen voor huisartsen in de vier grote steden, Zilveren Kruis en CZ twee jaar extra geld om de aanpak op 13 locaties te implementeren. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Krachtige basiszorg in de vier grote steden: een jaar op weg

Krachtige basiszorg biedt een aantal belangrijke bouwstenen om maatwerk te leveren aan de meest kwetsbare patiënten. Tijdens een twee jaar durende implementatie geven 13 verschillende gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in de vier grote steden op hun eigen manier vorm aan de uitgangspunten van Krachtige basiszorg. Passend bij hun organisatie en bij de specifieke behoeften van de bewoners in hun wijk.

De meeste organisaties zijn nu ruim een jaar bezig. We vroegen hen vlak voor het uitbreken van de corona-crisis naar hun ervaringen. De aandacht bij de deelnemers gaat nu natuurlijk allereerst uit naar de acute zorg. Toch delen wij hieronder graag een aantal voorbeelden van wat Krachtige basiszorg nu al oplevert. Voor meer informatie over wat er in de verschillende steden gebeurt klik hier.
Partners in de wijk

Ruimte maken voor overleg met partners in de wijk is een belangrijk uitgangspunt van Krachtige basiszorg. Een mooi voorbeeld is de wijksamenwerking in de Utrechtse wijk Ondiep. Rebecca Houtman van het deelnemende gezondheidscentrum Ondiep vertelt dat ze een wijkmarkt organiseerden voor alle jeugdgezondheidszorgmedewerkers en huisartsen. Hier werden samenwerkingsafspraken gepresenteerd over veel voorkomende onderwerpen die beide partijen vaak zien. 'Sindsdien hebben alle vijf huisartsenpraktijken in de wijk hun eigen vaste aanspreekpunt voor de jeugdgezondheid én andersom. Dat is een mooie stap vooruit', zegt Rebecca Houtman. Klik hier voor de inspirerende uitnodiging voor de wijkmarkt. Meer voorbeelden van samenwerken in de wijk, klik hier.
Lopen en ontmoeten

Vanuit SHG gezondheidscentrum Spoorwijk - een van de Haagse deelnemers aan Krachtige basiszorg 4G - is een wekelijkse wandelgroep opgezet voor patiënten. Tijdens het lopen is er laagdrempelig contact met zorgprofessionals en kan er informatie over gezondheid worden gedeeld. Na afloop kunnen deelnemers koffiedrinken in het buurtcentrum. De deelnemers zijn erg enthousiast. Zo vertellen zij bijvoorbeeld hun huisarts trots dat ze het steeds beter volhouden en verder kunnen lopen. En dat het ook nog erg gezellig is.

Ook huisartsenpraktijk Van der Poel in Rotterdam heeft een extra loopgroep opgezet voor patiënten om in beweging te komen en sociale contacten op te doen. Omdat er vaak collega’s, organisaties en vrijwilligers uit de wijk worden uitgenodigd om mee te wandelen is het gelijk een mooi moment voor de professionals om kennis met elkaar te maken. Ook in Amsterdam zijn de ervaringen met wandelgroepen positief. Weten wat er nog meer gebeurt? Klik hier.
Groepen in beeld

Door specifieke patiëntengroepen te benoemen en in kaart te brengen komen deze groepen beter in beeld bij de deelnemers in Amsterdam. Om meer inzicht te krijgen in de achterliggende problemen bracht Huisartsenpraktijk Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost moeilijk benaderbare patiënten met diabetes in kaart. Eerder gebeurde dit ook al vanuit Huisartsenpraktijk Kadoelerbreek. Gezondheidscentrum Holendrecht maakte afspraken met partners over de doorverwijzing van patiënten met LVB met problematiek en realiseerde samen met betrokken professionals bij patiënten met chronische pijn een vast aanspreekpunt. In Amsterdam Noord organiseren en begeleiden de POH-ers generalistisch van gezondheidscentrum Banne Buiksloot cursussen voor specifieke patiëntengroepen. Lees hier het hele artikel.
Nu: update van het volledig nieuwe KBZ-dashboard voor het HIS

Bij kwetsbare patiënten bestaat er heel vaak risico op te veel (over)behandeling, of te weinig (onder)behandeling. Om dit goed in beeld te krijgen als huisarts, POH of assistente én om informatie die nodig is voor zorgcoördinatie in één oogopslag te zien is een aanpassing in het Huisarts Informatiesysteem (HIS) nodig. Ook dit is een belangrijk onderdeel van Krachtige basiszorg.
Het NHG heeft in het najaar van 2019 een speciale ICPC-code vrijgegeven om hier beter op te kunnen sturen. Deze is ontwikkeld in overleg met Krachtige basiszorg collega’s uit Utrecht en Amsterdam. Bij deze release is een addendum geschreven dat correspondeert met het uitgebreidere dashboard voor het HIS. Daarnaast zijn de bestaande dashboardcodes volledig herzien en aangepast voor Medicom en Promedico-ASP. Deze zijn samen met het addendum te vinden op de website van Overvecht Gezond.
 
Interessante links

Werken met het 4D-model
Binnen Krachtige basiszorg wordt gewerkt met het 4D-model. Dit biedt handvatten om het gesprek aan te gaan met de patiënt over de verschillende aspecten van zijn of haar gezondheidsbeleving. Nikki Makkes, huisarts en bestuurder Overvecht Gezond: 'We hebben gemerkt dat het gebruik van het 4D-model soms best lastig is. Veel antwoorden zijn te vinden in de handleiding. Voor het praktische gebruik hebben we ook een checklist ontwikkeld, deze geeft ondersteuning bij het dagelijks gebruik van het 4D-model.' Klik hier voor de handleiding en checklist.

Ook aan de slag?
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) biedt de PIN-scholing ‘Samenwerken aan gezondheid in de wijk’ aan. In deze e-learning wordt onder meer ingegaan op het ontrafelen van gezondheidsklachten met het 4-Domeinenmodel en het concept positieve gezondheid. Ook kan het de ingang vormen om met de belangrijkste sociale partner(s) in uw wijk het gesprek aan te gaan. Lees meer.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Copyright © | 2020 | Krachtige basiszorg | Alle rechten voorbehouden.

Heeft u vragen? Dan kunt u ons bereiken via:
info@krachtigebasiszorg.nl

Wilt u uw voorkeuren m.b.t. deze nieuwsbrief veranderen?
U kunt uw instellingen aanpassen of u uitschrijven voor deze nieuwsbrief.