Copy


Klik hier om deze e-mail in uw browser te bekijken

Geachte <<Aanspreektitel>> <<Voorletters>> <<Achternaam>>,


Op D.V. woensdag 30 januari organiseert Geloof in het gezin samen met de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool Ede een symposium onder de titel: ‘Heilige huizen’. Dr. Jos de Kock zal een lezing verzorgen over geloofsopvoeding & prediking. Laurens Snoek zal spreken over opvoeding & pastoraat.

Daarnaast is er een ruim aanbod van workshops. Het symposium duurt van 15.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in het gebouw van de Christelijke Hogeschool Ede. Het is mogelijk om een deel van het symposium bij te wonen.

Tijdens dit symposium worden predikanten, ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers, bezoekbroeders en -zusters, kringleiders, catecheten en overige geïnteresseerden toegerust en bemoedigd om ouders te ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Lees meer over het programma de lezingen, de workshops en de kosten.

We nodigen u als predikant van harte uit om deel te nemen aan dit symposium. Namens Geloof in het gezin graag tot D.V. 30 januari!

Kasper van Helden, projectleider (CGJO)
Margreet van den Berg-van Brenk, projectleider (LCJ)
Ja, ik wil me aanmelden voor dit symposium!

Het programma


15.00   Inloop
15.30   Welkom door Kasper van Helden
15.45   Opening door prof. dr. M.J. Kater, namens TUA
16.00   Lezing 1 – Geloofsopvoeding en prediking – Jos de Kock
16.40   Workshopronde 1
17.40   Maaltijd
18.40   Opening avondprogramma door Kees van Vianen
18.50   Lezing 2 – Opvoeding en pastoraat  – Laurens Snoek
19.30   Workshopronde 2
20.30   Ontmoeting met koffie en thee

Lees meer over de lezingen, de workshops en de kosten.
Klik hier om u aan te melden.

De lezingen


Geloofsopvoeding en prediking - Dr. Jos de Kock
Opvoeders geven aan dat ze behoefte hebben aan aandacht voor geloofsopvoeding in de prediking. Maar is de eredienst wel zo geschikt om ouders toe te rusten in de geloofsopvoeding? Hoe kun je als predikant in een eredienst geloofsopvoeding aandacht geven? Richt je je op kennisoverdracht of wil je een levenswijze aanleren? Hoe spreek je over opvoeden terwijl de kinderen erbij zijn? Wat zijn de voor- en nadelen van themadiensten over geloofsopvoeding?

Deze en andere vragen hoopt dr. Jos de Kock te beantwoorden in zijn lezing. Hij verdedigt de stelling: ‘Geloofsopvoeding is niet zomaar een onderwerp tijdens de eredienst, maar moet in elke eredienst daadwerkelijk plaats vinden.’

 

Opvoeding en pastoraat – Laurens Snoek
Opvoedvragen beantwoorden, kún je dat als pastor en kun je dat máken? Wat verwachten ouders eigenlijk en wat voor soort vragen zijn daarbij helpend? Valt er wel iets te helpen? Of vragen zulke ouders vooral aandacht voor zichzelf? Vanuit verschillende invalshoeken zoeken we naar het perspectief en de mogelijkheden voor de pastor die opvoeders wil steunen. Daarvoor heeft de pastor inzicht nodig in kinderen en jongeren, in hun relatie met hun ouders en vooral in zijn eigen hart en verhouding met God. Herders gevraagd die zelf schaap blijven!

Lees meer over het programma, de workshops en de kosten.
Klik hier om u aan te melden.

Workshops


Tijdens het symposium worden er 10 workshops gehouden rondom het thema 'Heilige huizen':
 1. Heilige huizen en de eredienst
 2. Heilige huizen ondersteunen met prediking
 3. Heilige huizen bereiken door een kinderlijk eenvoudige preek
 4. Waarom ouders er toe doen
 5. Achter de voordeur van Heilige huizen
 6. Een huis met een kruis: Als de opvoeding ontspoort
 7. Een huis met een kruis: een kind dat een andere weg gaat
 8. Hoe kom je in alle huizen binnen?
 9. Heilige huizen toerusten vanaf de doop
 10. Ouders van nu in Heilige huizen 
Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de workshops.

Lees meer over het programma, de lezingen en de kosten.
Klik hier om u aan te melden.

Kosten


De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 25,00 per persoon.

Daarin is het volgende begrepen:
 • Deelname aan het symposium
 • Een warme maaltijd
Wanneer u een deel van het programma bijwoont blijven de kosten gelijk.

Lees meer over het programma, de lezingen, de workshops en de kosten.
Klik hier om u aan te melden.
 
Voorkeuren voor het ontvangen van deze emails aanpassen?
Pas uw voorkeuren aan of u schrijf u uit voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2018 Geloof in het gezin, All rights reserved.

Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding.

Partners in dit project zijn het LCJ, de CGJO, Deputaten Kerkjeugd en onderwijs, Mannenbond CGK en CGK-vrouw